BLOG

Alle blog berichten

Klik hier voor mijn blogposts over onderwijs.

Benieuwd naar de blogposts over de studie Master Leren & Innoveren? Klik hier
(LA1, LA2, LA3, LA4 & LA5).

Mini-blog: Beleid op formatief toetsen (deel 1)

Leraren en schoolleiding zien de nadelen van te veel “toetsen”. Ze erkennen de druk die leerlingen hierbij kunnen ervaren. Daarbij zien zij de voordelen van minder summatief toetsen. Dankzij formatief toetsen is er toch zicht houden op voortgang en ontwikkeling.

Maar wanneer hier beleid op gemaakt wordt en er met ouders gecommuniceerd wordt dat er minder (of geen) cijfers meer zullen zijn, begrijp ik dat ouders hier negatief op kunnen reageren.

Lees verder…

Peerfeedback, reflectie en eigenaarschap

Dit artikel is eerder verschenen in Van12tot18 – april 2017

Lees verder…

Enquête maatschappelijk beeld van mechatronica (PWS)

Twee leerlingen uit mijn mentorklas doen voor hun profielwerkstuk (4 vmbo-TL) onderzoek naar de invloed van automatisering op de maatschappij en de rol die hun beoogde vervolgstudie (mechatronica) daarbij heeft.

Zouden jullie deze korte enquête in willen vullen en willen delen? Namens mijn leerlingen, hartelijk dank.

Mijn naam is Willem ███ ██ ████ en samen met mijn klasgenoot Sam ████████ maken we ons profiel werkstuk over de maatschappelijke functie van mechatronica-techniek. Mechatronica is een studie die het automatiseren en mechaniseren in de techniek heeft. We proberen een goed beeld te krijgen over hoe de maatschappij hierover denkt en de toekomst van techniek. Wij vragen u alstublieft om onze vragenlijst in te vullen en te delen. Hoe meer antwoorden hoe beter. Alvast Hartelijk dank u helpt ons enorm.

>>> Begin de enquête

Mini-blog: Eigenaarschap bij formatief werken

Eigenaarschap in klas 3

In klas 3 zet ik iedere les wel een manier in zodat ik van alle leerlingen bewijs verzamel van leren. Aan het eind van het eerste hoofdstuk heb ik ze de diagnostische toets van de methode laten maken, met als opdracht aan te geven wat ze nog niet helemaal beheersen. Ik heb gedeeld dat het doel hiervan is om een goed zelfbeeld te krijgen, maar waar ik achter kom is dat leerlingen dit voor zichzelf niet zo belangrijk vinden.

Eigenaarschap in klas 4

In de examenklas zie ik heel iets anders: Leerlingen grijpen kansen aan om in kaart te brengen waar ze staan en dit gebeurt zelfs als collectief. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor elkaar. Om te bewijzen dat ze konden rekenen met energie-omzettingen heb ik leerlingen drie opgaven van het examen van vorig jaar laten maken (12, 14 en 15). Wanneer leerlingen hier niet uit kwamen, gingen ze samenwerken of kregen ze hulp van leerlingen die dit wel gelukt was.

Alle leerlingen hebben bij mij mondeling toe moeten lichten hoe ze op dit antwoord zijn gekomen. Zo hebben een aantal leerlingen 5 pogingen nodig gehad voordat ze het echt doorgronden, maar had enkel overschrijven van een medeleerling echt geen zin (natuurlijk hebben sommigen dit geprobeerd).

Eigenaarschap

Nu ben ik niet in de illusie dat alle leerlingen dit soort opgaven nu foutloos zullen maken. Ik ben al blij wanneer de helft hier alle punten op scoort. Maar ik vind het contrast in eigenaarschap zo groot tussen leerjaar 3 en leerjaar 4. Zelfs met het examen in gedachte kan ik de grootte van dit verschil in eigenaarschap niet plaatsen. Ik ben trots op mijn de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van mijn 4e jaars leerlingen en ik vraag me af wat ik beter kan doen bij mijn 3e jaars leerlingen.

De reden dat peer-feedback geven zo goed werkt, is omdat ze het voor elkaar doen en niet voor zichzelf. Ik weet dat het makkelijker is om leerlingen in te zetten als leerbron voor elkaar, dan ervoor te zorgen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. Mijn doel is toch om deze strategie ook in leerjaar 3 effectief in te zetten.

Onderwijs op maat werkt prima

Bedenkingen bij “Onderwijs op maat werkt prima” – Trouw 11 juli 2017

“Ieder kind is immers anders en leert op zijn eigen manier.”
Is dat zo? Ieder kind heeft vast een voorkeur hoe hij/zij werkt, maar het proces “leren” gaat hetzelfde en hier zijn een aantal belangrijke en versterkende factoren in die voor iedereen hetzelfde zijn.

“Daarbij uiteraard deskundig begeleid door hun leerkracht of docent, die dankzij digitale technologie ieder kind nauwgezet kunnen volgen.”
Een handig systeem, waar data een schijnwerkelijkheid schetst, maar nuance verloren gaat. Deskundige begeleiding vraagt om interactie, waarbij de leerkracht opzoek gaat naar wat er achter het resultaat zit om het kind verder te helpen.

“Natuurlijk heeft ieder kind recht op dezelfde kansen en mogelijkheden, maar die worden niet benut als dat gelijkstaat aan het volgen van een voorgeschreven spoorboekje.”
Wacht even… zijn lessen zonder digitale technologie vastgelegd in een spoorboekje? Nee, deskundige leraren bepalen wat zij wanneer en hoe doen. Is het niet de “digitale technologie” die voorschrijft wat de leerling zou moeten doen?

Het systeem geeft natuurlijk suggesties, een begeleider kan dit naar inzicht anders doen. Maar hoe vaak gebeurt dat? Misschien juist wel wanneer kritische hoogopgeleide ouders hiernaar vragen. Doordat het dan individueel maatwerk is, kan er juist ongelijkheid ontstaan.

Laat mij maar lessen geven aan een groep, waarbij leerlingen veel van elkaar leren en ik daarnaast bij iedere leerling zo goed mogelijk inschat, hoe ik deze leerling begeleidt. Dat is mijn vak.

Peer feedback in the classroom

Peer feedback in the classroom

– Starr Sackstein

Dit is een uitstekend boek voor mensen die willen beginnen met het inzetten van peerfeedback en er nog weinig vanaf weten. Dit boek wijst op een aantal voorwaarden om peerfeedback in te kunnen zetten en hoe je dit kunt bevoorwaarden, zoals veiligheid in de groep, het creëren van een feedbackcultuur (inclusief de vaardigheden) en de gelegenheid om werk te herzien.
Aan de andere kant missen er een aantal dingen, wordt er niet diep genoeg op in gegaan en ontstijgt het niet haar context. De koppeling met formatief evalueren is er bijna niet, terwijl het inzetten van peers een belangrijke kernstrategie van formatief evalueren is. Het belang van feed-up is bij peerfeedback heel groot. Er wordt wel gesproken over, onder andere, het samen creëren van succescriteria maar eigenlijk niet goed hoe dit in zijn werk gaat. Daarnaast is er een hoofdstuk waar ingegaan wordt op hoe je ICT in kunt zetten bij peerfeedback en hier wordt alleen ingegaan op het geven van opmerkingen in Google Docs. Gemiste kans, er zijn een aantal andere digitale tooltjes die peerfeedback veel beter structureren. Ik had gehoopt iets te leren of te lezen over peerfeedback bij kleinere opdrachten en de opbrengsten hierbij. En een persoonlijke noot – het geven van peerfeedback levert de leerlingen veel meer op dan het krijgen van peerfeedback en zij selecteert de beste leerlingen om feedback te geven. Een gemiste kans voor alle andere leerlingen. Empower dan iedere student om een expert te zijn!

Wil je beginnen met peerfeedback bij een grote opdracht en weet je nog niet hoe is dit een goed boek voor jou.
Ben je al bezig met peerfeedback, of weet je al iets van effectieve feedback of formatief evalueren, dan is dit boek niet voor jou.

+ Geen voorkennis nodig
+ Vanuit ervaring – herkenbare situatie voor leraren
+ Benoemt voordelen
+ Benoemt voorwaarden en geeft handvatten hoe je hiervoor kunt zorgen

– Alleen haar context, grote opdracht met een expert-groep
– Matig gekoppeld aan formatief evalueren
– Geen koppeling naar wetenschappelijke inzichten
– Slechte voorbeelden van middelen om peerfeedback in te zetten

Het summatieve dilemma

Bij het leren van een schoolvak draait het er om dat leerlingen de doelen halen. Aan het eind van de rit mag de leerling aantonen of deze zich kwalificeert voor het niveau. Natuurkunde is een brede wetenschap: Alles is Natuurkunde. Schoolnatuurkunde bevat een selectie uit de klassieke natuurkunde: leuk, te leren en gevarieerd. Per jaar behandel ik zo 6, 7, 8 thema’s, maar dit leidt tot 6, 7, 8 afsluitende toetsen.

Ik wil, binnen mijn vak natuurkunde, de focus meer richting het toetsen om te leren verschuiven en minder focus op toetsen om te kwalificeren.

Hoe doen andere natuurkunde-leraren dit? Thema’s bundelen, of niet alle thema’s afsluiten met een summatieve toets?

Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren
Gepersonaliseerd leren
Gepersonaliseerd leren

Wat heeft gepersonaliseerd leren te maken computer-ondersteunde learning analytics?

Gepersonaliseerd leren is wanneer een leraar bij een leerling zit en effectieve feedback geeft aan deze leerling.
Gepersonaliseerd leren is wanneer een leraar bij een leerling zit en de leerling begeleidt door te scaffolden.
fotografie kim krijnen

Terugblik: Duurzamer toetsen (2016/2017)

In 3 en 4 vmbo heb ik dit jaar twee verschillende dingen uitgeprobeerd bij om de summatieve toetsen duurzamer te maken. Daarnaast heb ik dit jaar ook veel gebruik gemaakt van een (voor mij) nieuwe formatieve strategie.

Onmiddellijke feedback – succes

Originele blog
Deze techniek heeft ervoor gezorgd dat ik minder met student respons systems (Kahoot/Socrative) ben gaan werken. Deze techniek komt uit de Toetsrevolutie (Ed van den Berg, pp. 17-34). Het draait om het stellen van de juiste vragen, waarbij je toetst of alle leerlingen het begrepen hebben, door het nieuwe concept toe te passen in een opdracht waar je in één oogopslag kunt zien of ze het begrijpen en waar de misconcepties zitten.
Deze techniek vind ik geweldig. Ik heb nog niet bij alle onderwerpen opdrachten. Het ontwerpen van de opdracht en de juiste vraag is lastig en kost tijd. Komend jaar ga ik verder met het ontwerpen van deze opdrachten. Ik zal kritisch kijken naar deze opdrachten met als doel deze allemaal openbaar te delen.

De wildcard-vraag- geen succes

Voor dit schooljaar heb ik een onderzoek gelezen (bron kwijt…) waar studenten aan het eind van een toets bij één vraag aan mochten geven dat ze twijfelden, daarbij mochten ze de naam van een mede-student invullen waarvan ze dachten dat die het wel zou weten. Als een mede-student het dan goed had, kreeg de student alsnog de punten. Het loont dus om te weten welke mede-studenten ergens goed in zijn. De manier hoe de studenten hier achter komen, was door meer samen te studeren in groepjes. Studenten gingen hierdoor beter presteren (boven op de extra punten die ze scoren door de wildcard).
Dit heb ik in klas 4 ingeleid en een jaar lang iedere toets als laatste vraag toegevoegd. Ik heb leerlingen uitgelegd dat samen studeren hierdoor op twee manieren loont. Echter heeft dit experiment bij mijn leerlingen niet het gewenste resultaat gehad. Sommige leerlingen gingen samen studeren, dit heeft niet tot opvallende verbeteringen in resultaten geleid. Veel leerlingen weten sowieso al welke leerlingen goed zijn in mijn vak en vullen een naam van een sterke leerling in, zonder echt te weten of die leerling dat wel weet. Dit was een interessant experiment, maar heeft niet het gewenste resultaat en dit ga ik komend jaar niet meer doen.

De nakijkcommissie – succes

Drie eerdere blogs over de nakijkcommissie
Hier ben ik echt enthousiast over. Waar ik na de eerste keer schreef dat het mij uiteindelijk iets meer tijd kostte dan wanneer ik het zelf na zou kijken, levert het nu heel veel tijd op. Dat heeft met twee dingen te maken. [1] Leerlingen kennen de werkvorm. Ik doe dit samen met een collega biologie en leerlingen hebben deze werkvorm dit jaar in totaal 10x gevolgd. En [2] ik heb meer structuur aangeboden voor de leerlingen in de nakijkcommissie (op deze manier).
Op dit moment twijfel ik over het aantal summatieve toetsen die komend jaar nodig heb. Ik zou liever minder toetsen, al heb je bij natuurkunde wel hele diverse thema’s. Als ik komend jaar nog voldoende summatieve toetsen heb, hou ik deze werkvorm er zeker in. Het scheelt me tijd en de leerlingen worden betrokken bij de afsluiting van een thema.

Een leven lang leren

Een leven lang leren

Deze blog begon bij de invulling en de gedachtes rondom het plusdocument of een portfolio wat een leerling meeneemt naar zijn vervolgopleiding en de rest van zijn leven. De gedachtengang waar mijn school in vast zit is: de leerling is eigenaar – maar het beheer van de portfolio moet centraal geborgd zijn. Waar gaan we deze digitale portfolios neerzetten? Hoe kunnen ze een leven lang meegaan?

Mijn school denkt aan standaarden. Er zijn standaarden waar portfolio’s aan kunnen voldoen, dan kan deze geëxporteerd en geïmporteerd worden in het systeem van een vervolgopleiding. Hier zijn leerlingen alsnog afhankelijk van de systemen die scholen leerlingen bieden. Het kan zo maar zijn dat we hier over 20 jaar niet meer mee werken. En dan?

Formeel – informeel – non-formeel bewijs

Hoewel het portfolio ander bewijs levert dan formele diploma’s, denk ik dat portfolio’s waardevol zijn. Moet je dan afhankelijk willen zijn van centrale systemen? Ben je dan wel eigenaar? Ik vind dat leerlingen hun portfolio zelf mogen beheren en dat bepaalde activiteiten gevalideerd worden, bijvoorbeeld met Open Badges.
Open Badges verdien je voor een vaardigheid of een prestatie ongeacht de context, formeel, informeel of non-formeel, binnen of buiten de school, bij een training, MOOC of door zelfstudie. Open Badges zijn digitale afbeeldingen, met extra informatie in het bestand die deze badges valideren.
Ik ben ervoor om deze niet centraal te bewaren, dan zijn leerlingen afhankelijk van het systeem. Ik ben er ook niet voor om jonge leerlingen hier volledig verantwoordelijk voor te maken, wat als ze een badge op een USB-stick opslaan en kwijt raken?

Decentraal

BlockChainIk geloof in een toekomst waar veel belangrijke zaken gedecentraliseerd zijn. Zo ben je niet afhankelijk van één systeem. Ik ben gecharmeerd van gedecentraliseerde technieken zoals Mastodon, Ethereum en BitCoin. Die laatste twee brengen mij bij de BlockChain-technologie. BlockChain technologie is een systeem wat voor validatie kan zorgen.
Ik denk dat het een goed idee is om Open Badges op te slaan in een BlockChain die gedecentraliseerd is – zo kunnen scholen, aanbieders van leeromgevingen en portfolio’s voor leerlingen deze blockchain allemaal hosten en deze dienst integreren in hun hun eigen systeem.

Goed idee?

Zelf ben ik pas afgelopen jaar in leerlingportfolio’s gedoken en nog recenter doorgrond ik pas wat de BlockChain kan en doet (al heb ik wel al langer BitCoins). Daardoor zie ik de kracht van de combinatie tussen Open Badges en BlockChain… maar er zijn natuurlijk mensen die dit al veel eerder, veel beter begrijpen… dus het bestaat al: BadgeChain.

Lees hier meer.