Mini-blog: Beleid op formatief toetsen (deel 1)

Leraren en schoolleiding zien de nadelen van te veel “toetsen”. Ze erkennen de druk die leerlingen hierbij kunnen ervaren. Daarbij zien zij de voordelen van minder summatief toetsen. Dankzij formatief toetsen is er toch zicht houden op voortgang en ontwikkeling.

Maar wanneer hier beleid op gemaakt wordt en er met ouders gecommuniceerd wordt dat er minder (of geen) cijfers meer zullen zijn, begrijp ik dat ouders hier negatief op kunnen reageren.

Cijfers als communicatiemiddel

De functie van formatieve toetsing is het creëren van gedeelde betekenis. Een cijfer is een manier van communiceren die iedereen begrijpt. Wanneer een leerling regelmatig thuis komt met 7’ens en 8’en hebben de ouders geen zicht op welke leerinhouden goed (en minder goed) gaan. Maar ouders weten wel dat die 7’ens en 8’en betekenen dat het goed gaat.

Als een school zegt dat zij minder cijfers gaan geven, of helemaal geen cijfers, zeg je eigenlijk dat je minder gaat communiceren met ouders.

| Leraar natuurkunde | vmbo-TL | 2College Jozefmavo |