Cultuur, innovatie en kennis

Cultuur

Ik ben echt blij met het onderwerp cultuur. Cultuur vind ik zo interessant omdat het ontastbaar is, hoe krijg je het in kaart en wat zijn manieren om culturen te veranderen?

Cultuur is een ongrijpbare verzameling van attituden, opvattingen, gedragsconventies, en basisaannamen en waarden die door een groep mensen wordt gedeeld en die het gedrag van ieder van de groepsleden en ieders interpretatie van de betekenis van het gedrag van andere mensen beïnvloedt.
Spencer-Oatey (2000)

Op dit moment vind ik Cameron, Quinn en Schein zelf het meest toepasbaar en concreet. Ik vind Hofstede en Boonstra niet zo fijn.

Innovatie

Vandaag zal een kennisdialoog plaats vinden onderleiding van een andere groep over innovatie. Ik had hier niet echt een goed beeld bij. Na het lezen van het artikel van Sahin over Rogers kan ik dit één op één op twee implementatieprocessen leggen die op dit moment in onze school plaats vinden.
Er wordt het mijn onderbuik gevoel duidelijker zichtbaar. Eén van deze twee processen voldoet aan veel meer voorwaarden dan de andere. Zeker de kracht van trialability wordt bij het tweede proces ondermijnd door de pragmatiek van ons onderwijs. Hier ga ik komende week met een aantal collega’s en eventueel de directie over praten. Ik hoop vandaag veel van mijn medestudenten te leren.

Kennisdialoog

In onze kennisdialogen over cultuur waren we aan het denken om het begrip te omschrijven, daarna het hebben over de manieren hoe je cultuur kan omschrijven en daarna hoe je cultuur kan veranderen. Het is allemaal interessant, maar… ik denk nu net als een ander groepsgenootje dat het eerst handig is om een goed beeld rondom cultuur en bepaalde culturen (modellen) te creëren. De week erna heeft er per slot van rekening een andere groep nog een kennisdialoog over cultuur.

Deze week volgt nog een update hierover en ik zal nog een terugblik schrijven over afgelopen dinsdag.

Kennisdialoog

Kennisdialoog

Afgelopen schooljaar heeft onze school zich georienteerd op de visie. De vorige visie stamde uit het vorige decenium. In schooljaar 2013/2014 heb ik aangegeven dat ik vond dat we een actuele visie/koers vast gelegd zouden moeten hebben. De directeur heeft beknopt zijn gedachtes opgeschreven, daarna is het herformuleerd vanuit het zorgadviesteam (ZAT) en de onderwijs ontwikkelgroep (OOG). Toch was dit nog een ad-hoc visie.

Werkgroep

Daarom is er in schooljaar 2014/2015 een werkgroep gevormd die onderbegeleiding van APS de visie van school goed neer te zetten. In deze groep zit de schoolleiding (locatiedirecteur en twee teamleiders), de decaan, een zorgcoordinator en drie leden uit het OOG (waaronder ik dus). Dit laatste is toeval eigenlijk was de verdeling twee mensen uit het ZAT en twee mensen uit het OOG.

Werkvisie

Dit heeft geleid tot een werkvisie die meegenomen wordt naar het team. De visie moet de visie van school zijn. Er is gekozen om met 8 vertegenwoordigers een werkvisie te formuleren en hier mee een jaar te gaan werken in plaats van het hele personeel er op te laten schieten. Na een jaar kunnen we de visie definitief maken.

Model

Het model wat APS in de begeleiding gebruikt was het model van Berger en Luckmann (1966).
Deze dinsdag zullen we met het team stap 1 en 2 zetten: betekenis geven en uitwisselen. Dit doen we aan de hand van kennisdialogen.
De dinsdag zal er alsvolgt uitzien: eerst presenteert de directeur de visie, vervolgens zal ik het nut van betekenis geven en uitwisselen geven (intersubjectiviteit: gedeeld begrip), om vervolgens de werkvorm toe te lichten.
Er staan 12 concepten/begrippen in de visie. Deze worden verdeeld over 6 groepen, waar de leden eerst voor zichzelf omschrijven wat het begrip betekent om vervolgens met de groep na een kennisdialoog het gezamelijke gedeelde begrip op een grote flapover vast te leggen.
Dit zal gedaan worden volgens het KEROBEI-model.

LA3 kennisdialoog

Voor LA3 moet ik binnen mijn school een kennisdialoog leiden. Ik heb binnen dit korte termijn niemand kunnen regelen van de MLI die deze dinsdag aanwezig zou kunnen zijn. Morgen zal ik een van de groepjes begeleiden. Ik ga kijken of ik dit op kan nemen. Voorwaarde is wel dat ik niet wil dat iemand zich terughoudt in de kennisdialoog omdat er geluidopnames gemaakt worden. Deze middag draait om mijn school, niet mijn opleiding.

(Over een week heb ik een kennisdialoog rondom talent(-ontwikkeling), wie weet kan iemand daar bij aansluiten.)

1000 abonnees

Een mijlpaal!!! Dus, tijd om terug te blikken.

Lees verder…

LA5-I: Probleemstelling

Deze post is een vervolg op: Focus

Probleemstelling

Door feedback van begeleider en goede voorbeelden te zien maar vooral door er zelf veel aan te schrijven en herschrijven hebben de begrippen focus en doel veel meer betekenis voor mij gekregen. Dat betekent nog niet dat ik een probleemstelling zo uit mijn mouw schud. Ik ben nog niet tevreden over waar ik nu sta met de probleemstelling van mijn onderzoek en dan voornamelijk het doel en de focus.

Lees verder…