Taakmotivatie beïnvloeden in onderwijs: Inzichten uit de sportwetenschap vertaald naar het onderwijs.

In onderwijs is veel aandacht voor motivatie en motivatietheorieën (Brabander & Martens, 2014). Een model dat ik nog niet eerder kende, is het Psychobiological Model of Endurace Performance. Dit model komt uit de sportwetenschap, en probeert zelfregulatie bij langdurige fysieke prestaties te verklaren door te kijken naar de wijze waarop het inschatten van de taak de inspanning en de keuzes van atleten beïnvloedt (Pageaux, 2014).

Lees verder…