Zouden uitgevers de video’s voor Flipping the Classroom moeten maken?

Zouden de uitgevers de video’s voor Flipping the Classroom moeten maken?

Deze vraag stelde Gerard Dummer aan Stefan van der Weide en mij omdat we het over onze video’s hadden.

Ik heb de afgelopen 23 uur de meeste mentions ooit ontvangen.

Dit komt door de discussie die ontstond. Platformen, methodes en grote namen werden er aan de haren bij getrokken. Per reply waren er zo veel mentions dat je geen 140 tekens had, maar een stuk of 30 om je bericht te typen.

Mijn visie

In meer dan 140 tekens

Ik maak video’s voor mijn leerlingen. Ik geloof dat mijn leerlingen meer waarden aan mij en mijn verhaal hechten als ik in beeld ben. Er zijn andere leraren die mijn video’s gebruiken, waar ik vele uren voor gewerkt hebt. Deze collega’s vinden de instructie goed. Ik probeer de kwaliteit van mijn video’s hoog te houden. Stefan van der Weide heeft ook video’s van hoge kwaliteit.
Ik ben blij dat al die uren die ik er in steek niet door slechts 28 leerlingen gebruikt wordt.
Ik heb collega’s die dit niet begrijpen en alleen hun voorbereiding en materiaal delen wanneer degene waarmee ze het delen ook iets terug geeft waar zij iets aan hebben. Ik vind dat ouderwets. Ik ben voor Creative Commons.
Dit is een stroming. Ja, ik deel meer dan ik krijg. Nog wel, en nou en?

De vragen
Zouden uitgevers instructievideo’s bij hun methodes moeten leveren?
Zou slim zijn.
Zou ik video’s van de uitgever gebruiken als die aanwezig waren?
Als er goede kwaliteit instructievideo’s zijn, ongeacht van wie, zou ik die gebruiken. Ik maak nu video’s omdat ik die kwaliteit voor natuurkunde-instructie mis.
Zouden we geld moeten krijgen van uitgevers voor het maken van video’s?
Nee, dat zou betekenen dat ik geen eigenaar ben en waarschijnlijk dat deze video’s niet openbaar te gebruiken zouden zijn.

Hoe snel verouderen video’s?
Op de NTR expertmeeting hoorde ik dat schoolTV-beeldbank video’s 5 jaar bruikbaar zijn daarna zijn kleding- en haarmode afleidend van de inhoud. Gebruik je Screencast zoals Stefan van der Weide, dan zijn ze langer bruikbaar, misschien totdat kerndoelen wijzigen.
Maak je de video’s om voor inhoud te zorgen als je ziek bent?
Nee, maar het is al wel eens zo gebruikt toen ik niet aanwezig was. Dit is niet het doel om video’s te maken; Flipping gaat er om dat je meer tijd hebt voor de leerling.

Het resultaat
Ik zou zelf graag de methode los laten. Ik gebruik Nova en ben best tevreden*, maar ik zou graag met collega’s zelf iets schrijven en gratis openbaar publiceren. Zoals iScholengroep op iTunesU: openbaar en gratis.
Het ideaal zou platform onafhankelijke methodes zijn, maar ik vind de mogelijkheden van iBooks zo mooi dat ik daar ga beginnen.

Sterker nog: verschillende mensen hebben aangegeven mee te willen werken/denken.

Nog sterker: Gerard Dummer stelt voor om een methode te ontwikkelen die zich richt op Flipping the Classroom, door bij de methode alle instructie in video vorm te hebben.

Mijn eerste idee was: “Dat werkt niet, je moet niet letterlijk al je lessen willen flippen”. Later bedacht ik me dat je met deze methode natuurlijk ook instructie in de les kan geven en opdrachten als huiswerk. Het lijkt me wel wat, een methode Flipping the Classroom faciliteert.

*JAMMER GENOEG GEBRUIK IK EEN OUDE DRUK, MAAR DIT LIGT NIET (DIRECT) AAN DE UITGEVER, MAAR AAN DE SCHOOL

Van de zesjesmentaliteit af

Zesjesmentaliteit

Van de zesjesmentaliteit af door middel van DIY Learning Analytics!

Beloning

Het probleem van de zesjescultuur ligt bij de beloning. Leerlingen kunnen heel trots zijn wanneer ze een 9 halen. Maar op het eindexamen wordt je alleen beloond voor een 6. Oké een 7 is ook nog wat waard op je eindlijst: daarmee zou je een 5 kunnen compenseren. Maar een 8 of 9 op je eindlijst is niks meer waard dan de 6. (VWO – voor universiteiten die werken met numerus fixus, wel)
De docent zal heel trots op de leerling zijn en complimenten geven. De leerling wordt erkend in zijn kunnen. Leerlingen groeien hiervan, maar op de leeftijd van middelbare scholieren is er meer in hun leven: sport, sociaal leven of bijbaantjes. Niet alle leerlingen kiezen ervoor om voor de complimenten te gaan, voor het diploma of overgang telt immers alleen de 6.

Cijfergeving

Ik zou graag minder cijfers geven. Op dit moment heb ik ongeveer 8 toetsen voor een cijfer per jaar. Enkele mentoren, leerlingen en ouders zouden graag meer cijfers zien, om de voortgang nauwkeuriger te monitoren. Ik zou dit graag op een andere manier doen.

Formatieve toetsen en summatieve toetsen

Toetsen zijn een leermiddel. Als docenten zouden we graag formatief toetsen: doorlopend informatie verzamelen over sterke en zwakke punten. Hierbij leren leerlingen door het nabespreken van een toets; de toets is echt een leermiddel. Toch neigen toetsen vaak het summatieve: Beheerst de leerling de gestelde doelen voldoende? Haalt de leerling een 6, dan is dit afgesloten en gaan we verder. Je hebt jezelf bewezen. We kunnen verder. De leerling heeft niks geleerd alleen iets afgesloten.

Mijn toetsen worden door leerlingen vaak ook beschouwd als summatieve toetsen. Een leerling bewijst dat hij de doelen voor dit onderwerp, in dit leerjaar, voldoende beheerst. Terecht dat een leerling dan tevreden is met een voldoende (6).

Voor een leerling is het altijd spannend wanneer hij een cijfer terugkrijgt. Beheerst hij de doelen voldoende? Dat weet hij pas na afloop van de toets. Het is eigenlijk moeilijk in te schatten, omdat het de eerste keer is dat hij de doelen van deze stof, op het niveau van dit leerjaar, beoordeeld krijgt.
Leerlingen hebben bij de methode vaak diagnostische toetsen en krijgen soms oefentoetsen om ze een beeld te geven van hun niveau.
Docenten die de oefentoets geven en alle toetsen nakijken en terug geven om te bespreken krijgen een goed beeld, waar hun leerlingen staan. Maar laten we eerlijk zijn, die tijd hebben we vaak niet. Daardoor weten mentoren en ouders vaak pas hoe het bij een bepaald vak gaat wanneer het hoofdstuk afgesloten wordt met een summatieve toets.

Learning Analytics

Het Hondsrug College en de Steve Jobs basisscholen kunnen dit beeld wel goed geven, doordat de leerling tijdens de verwerking wordt gemonitord.

Bron: Kennisnet Innovatie: Learning Analytics

Formatieve diagnostische toetsen en Flipping the Classroom

Niet alle scholen hebben de beschikking over deze technologie, we werken niet allemaal met tablets. Wanneer je de leerling thuis korte diagnostische toetsen laat maken, kun je toch de individuele voortgang beter monitoren dan 1x SO en 1x PW.
Na iedere video laat ik leerlingen 3 meerkeuze vragen beantwoorden, zo krijg ik per instructievideo een beeld hoe goed leerlingen de uitleg begrepen hebben. Ik gebruik edmodo, het kan ook met Google Forms of socrative.

De resultaten hiervan zijn in procenten en worden door leerlingen niet als cijferoordeel gezien. Leerlingen kunnen zelf beoordelen hoe goed ze het hoofdstuk beheersen en een inschatting maken hoe ze de afsluitende toets zullen maken.

Persoonlijk aandachtspunt

  1. Ik ga, na iedere toets, controleren in welke mate de resultaten van de meerkeuze toetsjes iets zeggen over het behaalde resultaat.
  2. Ik ga kritische kijken naar de diagnostische kwaliteit van de vragen die ik stel in de meerkeuze toetsjes.

Conclusie

Ik geloof dat wanneer we genoeg formatief toetsen, zonder cijfer te geven van 1 tot 10, leerlingen niet meer voor de 6 zullen gaan. Zeker als wij leerlingen belonen; complimenten en gamification als motivator (badges en achievements in edmodo & classdojo).
Laten we dan ook ophouden met het klagen over leerlingen die een 6 halen op hun eindexamen, dit is een summatieve toets, waarvan de norm achteraf met een N-term bepaald wordt. Het landelijk gemiddelde zal altijd ongeveer 6,0-6,4 zijn.

edcampNL

Wat vertel ik mijn collega’s? Wat neem ik mee van edcamp?

Een verslag van edcampNL

Ik las al een tijdje dat Frans Droog met plannen voor een edcamp rond liep. Zo maakte ik kennis met het concept. Zodra er een datum bekend was heb ik me ingeschreven en aangegeven dat ik een workshop wil verzorgen. Ik had nog geen goed beeld. Hoe zou edcampNL er uit gaan zien? Ik vond het spannend om een workshop te verzorgen.
Ik ben heel blij dat ik geweest ben, workshops gevolgd heb en een workshop gegeven heb. Want dit is mijn opbrengst:Wat ik op kort termijn in ga zetten: Peerfeedback beoordelen & inhoud niet beoordelen

Leerlingen leren elkaar feedback te geven: Peerfeedback. Misschien in de vorm van peerScholar (dank u, Mark de Ruijter). Maar ongeacht hoe ik het in ga zetten; ik ben wild enthousiast door de eerste workshop over peerfeedback.
Esther van Popta vertelde over de voordelen van Online Peerfeedback, naar aanleiding van haar onderzoek. Naar feedback wordt al veel onderzoek gedaan, maar alleen naar de ontvanger, nog niet zo veel naar de gever. Terwijl de feedbackgever eigenlijk het meeste leert. Wanneer de gever naar een product van een ander kijkt, heeft hij zijn eigen product in zijn hoofd als referentie en ziet hij wat hij zelf nog beter zou kunnen doen.
Wat is goede feedback?
Esther van Popta noemt vier niveau’s van feedback:
► Evaluatieve oordeel;
► verbetersuggestie;
► verklaring waarom feedbacker dit vindt;
► relevant theoretisch concept.
In een rubric zou je kunnen aangeven wat de criteria van de feedback moet zijn voor een VMBO-leerling.

Wat is de winst voor de beoordelaar? Uit onderzoek blijkt dat je de kwaliteit van een product kunt beoordelen aan de kwaliteit van de feedback. Door feedback te valideren als docent heeft de leerling kwaliteitbewijs van dat deel van zijn product. Dit ga ik proberen in te zetten bij de beoordeling van documentatiemappen voor het sectorwerkstuk (4 vmbo-TL).Fijne opsteker: iPads op het Berlage Lyceum

We kennen de verhalen van het Hondsrug College en Steve Job’s scholen. Deze scholen gebruiken iPads om een grote stap te zetten in de onderwijsontwikkeling. Niet alle scholen willen/kunnen/durven de manier van hun onderwijs helemaal omgooien.
Toch laat Suzanne Lustenhouwer zien dat het gebruik van iPad niet alleen om Learning Analytics hoeft te gaan. De iPad is een tool waarmee je ook in een klassieke lessituatie veel voordeel en gemak kunt hebben. Suzanne Lustenhouwer heeft verschillende Apps laten zien, waaronder iTunesU met het materiaal van iScholengroep. Hiervan krijg ik zin om zelf iBooks te gaan schrijven. Sterker nog ik denk dat ik dit ga doen voor het onderwerp “Licht & Optica” wat ik in april in klas 3 behandel.
Na de workshop kreeg ik nog een demonstratie van de app: nearpod. Nearpod kende ik al, maar heb ik nog niet zo veel ervaring mee als het gaat om creëren van lessen. Wij hebben op school (nog) geen iPadklas, dus heb ik het nog nooit kunnen gebruiken in de les, maar de mogelijkheden van deze toepassing vind ik geweldig. Ik ben blij dat Suzanne Lustenhouwer na de workshop nog even tijd had voor een demonstratie.Wat het leukste was: op de foto met Erwin van Bergen

Ik heb zelf een workshop gegeven over productie-tips en trucs voor Budget Flipping the Classroom. Heel veel enthousiaste reacties gekregen, ook daarna op Twitter.
Na deze workshop vroeg Erwin of hij met mij op de foto mocht, dan kon hij laten zien wie die meneer was, waarvan zijn leerlingen al die video’s moeten kijken. #grappig
Erwin van Bergen & Rob van BakeledcampNL in het kort

De beste grap op edcampNL heb ik gehoord van Bernolf Kramer: Iets over uitbestede N@Tschool!-servers ;-)
Ik heb tweeps ontmoet, onder andere Corné de Boer (zonder hoed), Marlies Schoonen, Mark de Ruijter, Frans Droog en Ronald Heidanus
Nieuwe mensen ontmoet, onder andere Glenn Hille, Khalid Saber en Suzanne Lustenhouwer
Vet project: ik hoop dat mijn kinderen dit op school krijgen ▸ Codekinderen
Workshops die ik niet kon volgen, maar graag had willen volgen (veel goeds gelezen op twitter):
Carla Upperman – iPad didactiek
Susan van Pinxteren – Google EDU Apps
Ik ben nog nooit zo enthousiast en vol geweest van en over een onderwijsbijeenkomst. Ik ga de volgende keer zeker weer en raad alle docenten aan om dit te gaan doen!! Wij hebben samen het mooiste vak wat er is!!