Mijn 6 topposts van het jaar 2016

#6 – Terugblik: Eigenaarschap (3 vmbo)

In deze blogpost beschrijf ik een opdracht en hoe deze tot stand is gekomen. Als ik het me goed herinner heeft Frans Droog dit op twitter verspreidt met de hashtag van het JongNVON congres. Het zijn posts als deze die ik het liefst deel.

#5 – Eindexamen natuurkunde 2016

Dit is een blogpost waarin mijn examen-afspeellijst staat en waar ik leerlingen actief uitnodig om mij via YouTube vragen te stellen. De reden dat ik leerlingen via YouTube vragen wil laten stellen is omdat de meeste jongeren niet meer op twitter zitten. De jaren ervoor heb ik wel eens twitter-spreekuren gedaan (o.a. met 3FM). Maar via twitter bereik ik leerlingen niet meer goed. Via instagram bleek het te gefragmenteerd (doe ik wel) – maar YouTube werkt als een community waarbij leerlingen vragen kunnen stellen naar aanleiding van een onderwerp. Ik heb via YouTube veel meer vragen gekregen dan alle twitterspreekuren bij elkaar.

#4 – 10 Examentips CSE Natuurkunde vmbo-GT

Makkelijk te delen en schijnbaar veel op gezocht. Deze post is twee keer zo veel gelezen als #6, maar nog niet half zo interessant. Snel door naar #3.

#3 – Oproep examinatoren NaSk1 vmbo-GL/TL 2016

Jaar naar jaar wordt deze groep groter. 2016 was het derde jaar dat we met verschillende examinatoren samengewerkt hebben in een overlegdocument. ICT maakt het mogelijk om tijdens het nakijken met collega’s te overleggen. De vraag kunnen stellen wanneer je wilt en kort of lang over een onderwerp discussiëren is de reden dat deze vorm terrein wint op andere online en offline alternatieven. De groep groeit exponentieel.
… voor mijn to-do-2017: vorm evalueren met de groep, werkt dit nog bij heel veel deelnemers?

#2 – Peerfeedback

Dit is geen blogpost maar een aparte pagina over mijn master-onderzoek naar peerfeedback op het vmbo-TL. Super interessant, maar deze pagina is niet echt uitnodigend. Ik moet iets aan de opmaak doen, want deze pagina zou het meest bezocht moeten worden op mijn site. Goed… ook op mijn to-do-2017: opmaak aanpassen.
Ik vind dat deze boodschap het meest gedeeld zou moeten worden, omdat de boodschap onderbouwt wordt aan de hand van een goed opgezet evaluatie-onderzoek. Peerfeedback is een werkvorm die in het voortgezet onderwijs te vaak vermeden wordt om de verkeerde redenen. Peerfeedback past goed bij formatief toetsen (Assessment for Learning) waarbij de peers een leerbron voor elkaar worden. Dit gebeurt nog te weinig en ik ga er alles aan doen dat peerfeedback komend jaar op #1 staat.

Maar in 2016 was de #1 post… drumroll

#1 – Nakijkcommissie: toets als leermiddel

Aan het eind van het schooljaar ontstond op twitter, dankzij Iris Driessen, het idee om leerlingen verantwoordelijk te maken voor het nakijken, beoordelen en bespreken van toetsen. Meerdere leraren waren enthousiast. Frans Droog schreef hier een blog over die door mijn collega werd gelezen en omdat Frans mij noemde kon ik niet meer terug. Deze post is de onderbouwing en opzet zoals wij de nakijkcommissie op school hebben vormgegeven. Meerdere leraren door Nederland zijn hier dit jaar mee gestart en enkele delen hun ervaringen. Zo zie je verschillende variaties. Het delen van de verschillende variaties door verschillende docenten geven goeie handvatten aan leraren die hiermee willen beginnen en blijkbaar is dit iets wat veel gedeeld wordt waar veel naar gezocht wordt.