MLI eindstand

Read, Write, Delete, Repeat

Op dit moment ben ik bezig met de integratiefase. Al mijn leerarrangementen zijn afgerond. Tijd voor een terugblik.

Leerarrangement 3: Een kritische blik naar de herijking van onze visie.

Ik wist dat ik bij LA3 het meeste zou leren. De theorie was nieuw voor mij en ik heb bij eerdere innovaties al duidelijk de behoefte ervaren naar goede vaardigheden om collega’s te begeleiden en mee te nemen, maar ook vaardigheden om efficiënt te communiceren met de schoolleiding. Hoewel hier een groot deel afhangt van erkenning van je schoolleiding, deze erkenning groeide gelukkig al in het eerste leerjaar.
Dit leerarrangement leek mij heel nuttig (vooral voor mij) maar eigenlijk leek mij dit leerarrangement ook het minst leuk/interessant. Toch heb ik hier het meest geleerd, vooral omdat ik lekker veel fouten heb gemaakt: aanvaring met Ronald, kennisdialoog op mijn werk en te veel zorgen maken over de skillsassessment. (Zie LA3 reflectie)

Gelukkig heb ik bij de herkansing minder nagedacht en echt geluisterd bij het gesprek, wat mooi eindigde in een goed.
Michiel Gerrie LA3
Dit was een belangrijke punt in mijn opleiding: ik kreeg hernieuwde moed, waar ik een paar maanden eerder bijna overspannen thuis zat.

Leerarrangement 4: Toekomstgericht onderwijs

Het vierde leerarrangement betekent veel voor de rol van een MLI’er. Het gaat over de toekomst, voorbereid zijn op de toekomst en vormgeven aan de toekomst. Hier wordt van de student gevraagd om je eigen context te ontstijgen en over de grenzen heen te kijken naar wat mogelijk is. Aan een kant is het jammer dat er geen product ontstaat waar je school direct iets aan heeft (zoals, bij alle andere leerarrangementen wel het geval is). Het unieke en leuke aan dit leerarrangement is dat je technieken aangeleerd krijgt (meer methodes dan vaardigheden) die horen bij scenarioleer. Ik vind het bij dit leerarrangement wel jammer dat ik niet goed gezien ben en dat de vorm van het product zwaarder telde dan inhoud. Ik kan het dan niet laten terug te denken aan mijn verslagen op de middelbare school, waar ik met WordPerfect 5.1 een hele mooie opmaak maakte en een hoog cijfer kreeg, terwijl mijn product inhoudelijk niet zo veel voorstelde. Ik hoop dat daar doorheen geprikt zou worden.
Verder lezen? Lees hier mijn uitgebreide reflectie op LA4…

Bij dit leerarrangement wordt je ook beoordeeld op het inzetten van je netwerk, op zich is crowd-sourcing geen gek idee, maar in plaats van dat jij en PI aan mag tonen met alles waar voor jij je PLN voor inzet is het heel erg afgebakend. Het klopt niet dat de MLI als geheel mij een magere voldoende zou geven voor dit terwijl “delen” my middle name is. Mensen die me een beetje volgen weten dat ik in verschillende landelijke netwerken actief ben en dat ik enkele geïnitieerd heb.

Leerarrangement 5: Rob de onderzoeker

Waar ik bij leerarrangement 3 relatief gezien veel geleerd heb doordat ik weinig voorkennis had, heb ik bij mijn praktijkonderzoek zo’n grote ontwikkeling doorgemaakt dat ik mezelf echt ben ontstegen. Ik vind het opzetten en uitvoeren van onderzoek het leukste wat ik op de Master Leren & Innoveren heb gedaan. Dit is ook echt iets wat ik in de toekomst meer zal gaan doen. Hoe weet ik nog niet, maar ik ga goed nadenken over een dubbele baan als docent-onderzoeker of het begeleiden van onderzoek binnen de AOST of heel misschien in de toekomst promotiebeurs voor leraren aanvragen…
Als je mijn blogs over LA5 leest, zul je zien dat ik veel geworsteld heb met het de vertaalslag van mijn hoofd naar op papier, je zult lezen dat ik veel hulp heb gevraagd via mijn netwerk en ik kan je vertellen dat het goed uitvoeren van je interventie organisatorisch de grootste uitdaging is.
Terugkijkend ben ik blij dat ik zo vaak tegen een muur ben gelopen met mijn opzet. Een tweede onvoldoende krijgen van een andere beoordelaar was heel frustrerend, maar ik ben zo dankbaar dat mijn opzet niet te makkelijk goed gekeurd is, want juist door het goed omschrijven van de opzet is het schrijven van de uiteindelijke rapportage makkelijk (kanttekening, de interventie en data-analyse is niet makkelijk, het op papier zetten van resultaten wel).

De kroon op mijn werk was de ORD. Hier wijd ik een aparte blogpost aan.

Ik nodig iedereen uit de vakpublicatie en het artikel van mijn onderzoek te lezen.

LA4 – Quest 5: feedback & reflectie

Feedback die ik gegeven heb: Back To The Future

Of klik hier voor al mijn quests.

Reflectie

Wat heb ik geleerd in het 4e leerarrangement?

Scenario-leer (aan de hand van trendanalyse) vind ik een hele nuttige techniek. Niet alleen om een toekomstbeeld te schetsen, maar zeker ook om strategische besluiten te maken. Ik zal dit zeker gaan gebruiken voor onderwijsontwikkeling binnen mijn school, zo kunnen wij koers bepalen en onze school toekomstbestendig houden. Het verrassende aan scenario-leren vond ik dat wanneer je de stappen in de juiste volgorde volgt en deze goed uitvoert er echt scenario’s uitkomen die ik niet verwacht. Zo lijkt het mij leuk om over de “rol van de leraar“, die in mijn persoonlijke scenario een hoofdrol had, verder te brainstormen met collega’s om mijn school. Maar ik denk dat het op kleiner niveau ook zou kunnen helpen bij voorgang- of LOB-gesprekken van mentor leerlingen.

Leerteam

Ons leerteam bleek goed samen te kunnen werken. Behalve dat ik dit vind, viel het ook anderen op en kregen we dit terug als feedback op de challenge-day. Wij zijn voor dit leerarrangement regelmatig eerder naar Fontys gekomen om te werken. De werktijd die leerteams af en toe gegeven werd om op maandag nog iets af te maken voor een quest van de afgelopen week hadden wij vaak niet nodig. Waardoor we dan vooruit konden werken, ons blog konden verbeteren of lekker op tijd naar huis.

Ons blog heeft uiteindelijk pagina’s gekregen waar onze quests te zien zijn. In het archief kun je onze blogs terug lezen. Het reageren kon alleen bij de blogs of bij het kopje “Over…”. Voor sommige studenten die niet zo ICT-vaardig zijn en niet zo bekend zijn met blogs, was het lastig om bij ons te reageren. Nu is het doel van Master Leren & Innoveren niet om studenten ICT-vaardigheden bij te brengen – maar wellicht is het de moeite waard het middel groepsblogs te evalueren – de kracht van blogs is de mogelijkheid om te verbinden met externen, maar de mate waar dat gebeurt valt tegen.

Nog een vorm die het evalueren waard is, is gamification.
Het basisprincipe van gamification: Video Willem-Jan Renger
Verdiepinging: Gids voor Gamification (Sem van Geffen)

Over quests: een quest haal je of die haal je niet. Als je hem haalt krijg je een vaste hoeveelheid XP, als je het niet haalt mag je het net zo lang proberen tot je het haalt. Als je de quest of level beter doet dan de norm, krijg je ook waardering, in de vorm van een Achievement. Hier heb je eigenlijk niks aan, toch zie je dat mensen drie kroontjes willen bij Piano Tiles of dat men drie sterren wil bij Angry Birds. Onzin, terwijl ze al door mogen naar het volgende level. Bij LA4 zou je iedere quest oneindig mogen doen. Maar voor expert level moet je bijvoorbeeld 3 achievements hebben.

Over teams: in ons geval leerteams. Bij een MULTI-player game zijn de speler afhankelijk van elkaar, doordat iedereen iets anders naar de tafel brengt. Dit is iets anders dan taken kunnen verdelen. Dit heeft te maken met bouwen op elkaar. Ik schreef hier al eerder iets over: Multi-player
Als ik de voorbeeldrollen uit deze blog verdeel over ons leerteam, hebben wij deze toch aardig verdeeld:
– de woordvoerder – iedereen (online vooral Rob)
– de technische expert – Rob.
– de vormgever – Lonneke & Rob.
– de onderzoeker – Simone & Corrie.
– de auteur – Simone & Lonneke.

Maar deze namen doen geen recht aan wat onze leerteamleden gedaan hebben: Uit eindelijk blijkt dat Corrie vooral de rol van expert heeft (ook met de handicap die hoort bij expert) en dat Simone de eindredacteur was.

Challenge-Day

Dinsdag 12 april, de dag na de challenge-day.
De challenge-day was heel leuk om te doen. Ik was ook trots om te laten zien wat wij bedacht hebben. Uit de reacties blijkt dat men het scenario vooral goed vindt. Ik denk ook dat wij met collectief duurzaam belang echt out of the box gedacht hebben. Ik vond dat iedereen uit ons leerteam het heel goed gedaan heeft op de challenge-day. We hebben niet de juryprijs of de publieksprijs gewonnen, maar dat vind ik niet erg, ik ben trots op onze prestatie. Daarnaast heb ik zelf maar 3 andere presentaties kunnen zien omdat wij zelf 2x moesten presenteren en dat ik 1x 15 minuten gebruikt heb voor het opstellen van feedback.
Ik vind het leuk dat het einde van dit LA een knaller was.

LA4: Verantwoording contact met externen

Ik heb heel veel contact met externen. Inspiratie en feedback die ik daaruit krijg ik vaak impliciet.
Om toch wat grip op mijn netwerkactiviteiten te krijgen: In de periode van 4 januari (quest 0) tot 10 april (pre-quest 5) van 809 naar 907 (+98) followers op twitter gegaan.

Om de inzet van mijn netwerk explicieter te maken. Om netwerkfeedback op Quest 1 te krijgen, heb ik aan drie mensen in mijn netwerk feedback gevraagd:

Dick van der Wateren

Natuurkunde-leraar, initiatiefnemer nieuwe school in Amsterdam en klankbord-lid Onderwijs2032
Dick van der Wateren

Karin Winters

Edublogger – MLI alumni (Stoas)
Karin

Judith van Hooijdonk

Edublogger – MLI alumni – en winnaar LA4 2014/2015
Judith

ICT trends en hypes in het onderwijs

Het nieuwe trendrapport van Kennisnet staat online. Hier worden hypes en trends op onderwijs & ICT gebied geanalyseerd en besproken.

Deze trends zijn op de hype-cycle geplaatst:

Lees verder…

LA4 – Quest 4: scenario

LA4: Progressief onderwijs

Afgelopen woensdag was op De Nieuwste School een symposium over progressief onderwijs. Dit is een toepasselijk thema voor LA4, maar daarnaast de eerste keer dat ik bij een lezing van Luc Stevens ben.

Lees verder…

Verdwijnt het beroep leraar in 2030?

Joseph Kessels schreef een essay over de toekomst van het beroep leraar in Vlaanderen. Hierover verscheen op Klasse.be een artikel: Verdwijnt het beroep leraar in 2030?

Leraren zullen als mentor en begeleider een belangrijke rol blijven spelen, maar de leraar voor de klas zal verdwijnen.

Joseph Kessels benadrukt het belang van het ontwikkelen van kritische bekwaamheid en een leven-lang-leren. Om toekomstbestendig te gaan werken moeten leraren niet conservatief en krampachtig vasthouden aan leerplannen, deze taak is in de toekomst niet meer voor de leraar die voor de klas staat weggelegd.

Aan een kant schept dit kansen, aan de andere kant vraag ik me af of de overheid niet de verantwoordelijkheid voor de content gaat claimen. Kessels wijst terecht op de betere mogelijkheden van content aanbieden dan door de leraar. Ik hoop wel dat er veel content gecrowdsourced wordt, zodat kwaliteit en onafhankelijkheid op die manier geborgd blijft.

LA4 – Quest 3: SWOT

Doe je voordeel met je sterktes, buig je zwaktes om, investeer in de kansen en identificeer de bedreigingen.

Sterktes
·       Identiteit van de school
·       Collegiaal en hecht team met
        goede samenwerking en kennisdeling.
·       Aansluiten bij behoefte leerlingen
·       Veilige school met sterk leerling- &
        oudercontact
Zwaktes
·       Werkomstandigheden (faciliteiten en middelen)
·       Om deze kwaliteit te leveren ervaart het hele team
        een hoge werkdruk
·       Talenten van leerlingen en docenten komen
        onvoldoende tot hun recht
Kansen
·       Mondiaal besef voor noodzaak collectieve
        duurzaamheid.
·       Geen grenzen: samenwerking op afstand &
        wereldburgerschap
·       Leven-lang-leren
·       Leraarschap als rol voor iedereen
        (peertutors & mantelleraren)
Bedreigingen
·       Afhankelijkheid van technologische infrastructuur
·       Leraren tekort: kwalificatie?

Lees verder…

Infographic


Lees verder…

EGO: Worden wie je bent

Het kind vormen in overeenstemming met zijn natuurlijke gaven en talenten. Het klinkt als een heel modern onderwijsdoel, maar onderwijzers halverwege de negentiende eeuw pleitten er al voor.

Door Vincent Stolk in Didactief Online
Deel 1: Moderne onderwijsdoelen uit 1860

Lees verder…