LA4 – Quest 5: feedback & reflectie

Feedback die ik gegeven heb: Back To The Future

Of klik hier voor al mijn quests.

Reflectie

Wat heb ik geleerd in het 4e leerarrangement?

Scenario-leer (aan de hand van trendanalyse) vind ik een hele nuttige techniek. Niet alleen om een toekomstbeeld te schetsen, maar zeker ook om strategische besluiten te maken. Ik zal dit zeker gaan gebruiken voor onderwijsontwikkeling binnen mijn school, zo kunnen wij koers bepalen en onze school toekomstbestendig houden. Het verrassende aan scenario-leren vond ik dat wanneer je de stappen in de juiste volgorde volgt en deze goed uitvoert er echt scenario’s uitkomen die ik niet verwacht. Zo lijkt het mij leuk om over de “rol van de leraar“, die in mijn persoonlijke scenario een hoofdrol had, verder te brainstormen met collega’s om mijn school. Maar ik denk dat het op kleiner niveau ook zou kunnen helpen bij voorgang- of LOB-gesprekken van mentor leerlingen.

Leerteam

Ons leerteam bleek goed samen te kunnen werken. Behalve dat ik dit vind, viel het ook anderen op en kregen we dit terug als feedback op de challenge-day. Wij zijn voor dit leerarrangement regelmatig eerder naar Fontys gekomen om te werken. De werktijd die leerteams af en toe gegeven werd om op maandag nog iets af te maken voor een quest van de afgelopen week hadden wij vaak niet nodig. Waardoor we dan vooruit konden werken, ons blog konden verbeteren of lekker op tijd naar huis.

Ons blog heeft uiteindelijk pagina’s gekregen waar onze quests te zien zijn. In het archief kun je onze blogs terug lezen. Het reageren kon alleen bij de blogs of bij het kopje “Over…”. Voor sommige studenten die niet zo ICT-vaardig zijn en niet zo bekend zijn met blogs, was het lastig om bij ons te reageren. Nu is het doel van Master Leren & Innoveren niet om studenten ICT-vaardigheden bij te brengen – maar wellicht is het de moeite waard het middel groepsblogs te evalueren – de kracht van blogs is de mogelijkheid om te verbinden met externen, maar de mate waar dat gebeurt valt tegen.

Nog een vorm die het evalueren waard is, is gamification.
Het basisprincipe van gamification: Video Willem-Jan Renger
Verdiepinging: Gids voor Gamification (Sem van Geffen)

Over quests: een quest haal je of die haal je niet. Als je hem haalt krijg je een vaste hoeveelheid XP, als je het niet haalt mag je het net zo lang proberen tot je het haalt. Als je de quest of level beter doet dan de norm, krijg je ook waardering, in de vorm van een Achievement. Hier heb je eigenlijk niks aan, toch zie je dat mensen drie kroontjes willen bij Piano Tiles of dat men drie sterren wil bij Angry Birds. Onzin, terwijl ze al door mogen naar het volgende level. Bij LA4 zou je iedere quest oneindig mogen doen. Maar voor expert level moet je bijvoorbeeld 3 achievements hebben.

Over teams: in ons geval leerteams. Bij een MULTI-player game zijn de speler afhankelijk van elkaar, doordat iedereen iets anders naar de tafel brengt. Dit is iets anders dan taken kunnen verdelen. Dit heeft te maken met bouwen op elkaar. Ik schreef hier al eerder iets over: Multi-player
Als ik de voorbeeldrollen uit deze blog verdeel over ons leerteam, hebben wij deze toch aardig verdeeld:
– de woordvoerder – iedereen (online vooral Rob)
– de technische expert – Rob.
– de vormgever – Lonneke & Rob.
– de onderzoeker – Simone & Corrie.
– de auteur – Simone & Lonneke.

Maar deze namen doen geen recht aan wat onze leerteamleden gedaan hebben: Uit eindelijk blijkt dat Corrie vooral de rol van expert heeft (ook met de handicap die hoort bij expert) en dat Simone de eindredacteur was.

Challenge-Day

Dinsdag 12 april, de dag na de challenge-day.
De challenge-day was heel leuk om te doen. Ik was ook trots om te laten zien wat wij bedacht hebben. Uit de reacties blijkt dat men het scenario vooral goed vindt. Ik denk ook dat wij met collectief duurzaam belang echt out of the box gedacht hebben. Ik vond dat iedereen uit ons leerteam het heel goed gedaan heeft op de challenge-day. We hebben niet de juryprijs of de publieksprijs gewonnen, maar dat vind ik niet erg, ik ben trots op onze prestatie. Daarnaast heb ik zelf maar 3 andere presentaties kunnen zien omdat wij zelf 2x moesten presenteren en dat ik 1x 15 minuten gebruikt heb voor het opstellen van feedback.
Ik vind het leuk dat het einde van dit LA een knaller was.

LA4 – Quest 4: scenario

LA4 – Quest 3: SWOT

Doe je voordeel met je sterktes, buig je zwaktes om, investeer in de kansen en identificeer de bedreigingen.

Sterktes
·       Identiteit van de school
·       Collegiaal en hecht team met
        goede samenwerking en kennisdeling.
·       Aansluiten bij behoefte leerlingen
·       Veilige school met sterk leerling- &
        oudercontact
Zwaktes
·       Werkomstandigheden (faciliteiten en middelen)
·       Om deze kwaliteit te leveren ervaart het hele team
        een hoge werkdruk
·       Talenten van leerlingen en docenten komen
        onvoldoende tot hun recht
Kansen
·       Mondiaal besef voor noodzaak collectieve
        duurzaamheid.
·       Geen grenzen: samenwerking op afstand &
        wereldburgerschap
·       Leven-lang-leren
·       Leraarschap als rol voor iedereen
        (peertutors & mantelleraren)
Bedreigingen
·       Afhankelijkheid van technologische infrastructuur
·       Leraren tekort: kwalificatie?

Lees verder…

LA4 – Quest 2: Scenario’s VO 2030

In quest 1 hebben we grote maatschappelijke trends onderzocht die van invloed zullen zijn op het onderwijs. Als groep zijn wij uitgekomen bij EGO < -> ECO en 9to5-cultuur en 24/7-cultuur.

In deze blogpost schets ik de vier mogelijke scenario’s aan de hand van hierboven genoemde trends. Deze scenario’s worden uitgebouwd middels backcasting.

Lees verder…

LA4 – Quest 1: Trends

Groepsresultaat: Quest 1

Trend 1: Lerarentekort

Benodigd aantal leraren voor internationaal primair onderwijs

Gebeurtenis: Verhouding onderwijsvacatures ten opzichte van aanbond verkleint.
Trend: Lerarentekort groeit internationaal.
Drijvende krachten: Vergrijzing / lage instroom startende leraren / hoge uitval onder leraren.

Lees verder…

LA4 – Quest 0: Krachten

avatarrob

QUEST 0

Kwaliteit: Samenwerken

De kracht die ik in zou kunnen brengen in mijn leerteam is mijn netwerk. Als leraar ben ik heel actief in verschillende netwerken. Dat zijn locale netwerken, zoals bijvoorbeeld van vakdocenten natuurkunde (stichting OMO) of schoolprakticumdocenten (AOST). Maar ook landelijke netwerken zoals platform maker education.

Lees verder…