Mini-blog: Reünie

Leuk, afgelopen week bestond onze school 100 jaar. Zo leuk om oud-leerlingen weer te spreken. Ik weet waar ik het voor doe en de afgelopen jaren gedaan heb.
Bijvoorbeeld: Een leerling die twee jaar geleden geslaagd is voor haar vmbo-TL is nu begonnen aan HTS technische natuurkunde. Een andere leerling doet leraaropleiding natuurkunde. Ze waren allebei mentor-leerlingen en allebei meisjes.
Doe ik als natuurkundeleraar toch iets goed voor onze sector.

Mini-blog: Mentor en vader

De titel had ook kunnen zijn werk & privé.

Ik ben al jaren mentor van een 4e klas. De introductieactiviteit is een reis. Ik vind het belangrijk om als mentor bij deze groepsactiviteit te zijn, net zoals ik het examenfeest belangrijk vind om bij te zijn. Dit is een persoonlijke beroeps-waarde van mij. Deze beroepswaarde verschillen per persoon en wil ik zeker niet anderen opleggen of alleen maar het gevoel geven dat ik dat wil.

Maar deze waarde staat onder druk. Hoeveel levert mij deze investering op en hoeveel kost het me? Als vader van 3 laat ik het thuisfront door onmogelijke hoepels springen, zeker nu dit jaar opa & oma op vakantie waren waar geen beroep op gedaan kon worden. Kinderen naar de voorschoolse opvang, na school vaker naar de opvang. De jongste een dag extra. De middelste niet naar training. En mijn vrouw die haar benen onder haar lijf uit rent.

Van de begeleiders was er dit jaar maar één mentor uit de 4e klas (ik dus…). Moet ik volgend jaar wel weer mee? Hoe zwaar wegen mijn beroepswaardes tegen mijn gezinswaardes?

Flipped Classroom, exacte vakken en lezen

Laat ik beginnen met het onderstrepen van het doel van de “Flipped Classroom”:
Het creëren van meer effectieve contacttijd per leerling.

Ik schrijf deze blog naar aanleiding van een blog van Doug Lemov over het belang van lezen en de bedreiging van de Flipped Classroom.

Ik onderschrijf het belang van lezen en ben het eens met zijn argument dat niet alles zo leuk mogelijk hoeft te zijn. Alleen vergeet Doug Lemov de keerzijde van dit verhaal. Ik geef natuurkunde en ben mentor van een 4 vmbo-TL klas. Een paar jaar geleden had ik een klas waar 14 van de 24 leerlingen dyslectisch waren. Waarom kiezen deze leerlingen natuurkunde? Volgens mij niet omdat ze minder moeten lezen, maar volgens mij omdat deze leerlingen niet bang zijn voor een uitdagend vak, waar je niet kunt leunen op reproductie. Deze leerlingen hebben juist een sterk probleem-oplossend-vermogen en zien verbanden. Ze zouden niet misstaan op havo. Maar ze hebben een handicap als het gaat om toetsen: tekst.

Dat is hetzelfde punt als wat Doug Lemov maakt: in de “echte wereld” zul je ook complexe teksten tegenkomen. Het is belangrijk dat je deze teksten leert lezen en dat je ervaring hebt met deze teksten.

Maar waarom wordt de Flipped Classroom hier bij gesleept? In 3 havo had ik een geschiedenisdocent die prachtig kon vertellen. Ik heb het hele jaar geen boek gezien. Bijna iedere docent, doceert toch? Bijna iedere docent geeft wel eens klassikaal uitleg. De kern van flipping the classroom is dat je heel de klas bereikt zonder dat dit ten koste gaat van de contacttijd. Ze krijgen de uitleg voor de les, waardoor ik in de les mijn tijd kan verdelen over alle leerlingen.