Het summatieve dilemma

Bij het leren van een schoolvak draait het er om dat leerlingen de doelen halen. Aan het eind van de rit mag de leerling aantonen of deze zich kwalificeert voor het niveau. Natuurkunde is een brede wetenschap: Alles is Natuurkunde. Schoolnatuurkunde bevat een selectie uit de klassieke natuurkunde: leuk, te leren en gevarieerd. Per jaar behandel ik zo 6, 7, 8 thema’s, maar dit leidt tot 6, 7, 8 afsluitende toetsen.

Ik wil, binnen mijn vak natuurkunde, de focus meer richting het toetsen om te leren verschuiven en minder focus op toetsen om te kwalificeren.

Hoe doen andere natuurkunde-leraren dit? Thema’s bundelen, of niet alle thema’s afsluiten met een summatieve toets?

Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren
Gepersonaliseerd leren
Gepersonaliseerd leren

Wat heeft gepersonaliseerd leren te maken computer-ondersteunde learning analytics?

Gepersonaliseerd leren is wanneer een leraar bij een leerling zit en effectieve feedback geeft aan deze leerling.
Gepersonaliseerd leren is wanneer een leraar bij een leerling zit en de leerling begeleidt door te scaffolden.
fotografie kim krijnen

Terugblik: Duurzamer toetsen (2016/2017)

In 3 en 4 vmbo heb ik dit jaar twee verschillende dingen uitgeprobeerd bij om de summatieve toetsen duurzamer te maken. Daarnaast heb ik dit jaar ook veel gebruik gemaakt van een (voor mij) nieuwe formatieve strategie.

Onmiddellijke feedback – succes

Originele blog
Deze techniek heeft ervoor gezorgd dat ik minder met student respons systems (Kahoot/Socrative) ben gaan werken. Deze techniek komt uit de Toetsrevolutie (Ed van den Berg, pp. 17-34). Het draait om het stellen van de juiste vragen, waarbij je toetst of alle leerlingen het begrepen hebben, door het nieuwe concept toe te passen in een opdracht waar je in één oogopslag kunt zien of ze het begrijpen en waar de misconcepties zitten.
Deze techniek vind ik geweldig. Ik heb nog niet bij alle onderwerpen opdrachten. Het ontwerpen van de opdracht en de juiste vraag is lastig en kost tijd. Komend jaar ga ik verder met het ontwerpen van deze opdrachten. Ik zal kritisch kijken naar deze opdrachten met als doel deze allemaal openbaar te delen.

De wildcard-vraag- geen succes

Voor dit schooljaar heb ik een onderzoek gelezen (bron kwijt…) waar studenten aan het eind van een toets bij één vraag aan mochten geven dat ze twijfelden, daarbij mochten ze de naam van een mede-student invullen waarvan ze dachten dat die het wel zou weten. Als een mede-student het dan goed had, kreeg de student alsnog de punten. Het loont dus om te weten welke mede-studenten ergens goed in zijn. De manier hoe de studenten hier achter komen, was door meer samen te studeren in groepjes. Studenten gingen hierdoor beter presteren (boven op de extra punten die ze scoren door de wildcard).
Dit heb ik in klas 4 ingeleid en een jaar lang iedere toets als laatste vraag toegevoegd. Ik heb leerlingen uitgelegd dat samen studeren hierdoor op twee manieren loont. Echter heeft dit experiment bij mijn leerlingen niet het gewenste resultaat gehad. Sommige leerlingen gingen samen studeren, dit heeft niet tot opvallende verbeteringen in resultaten geleid. Veel leerlingen weten sowieso al welke leerlingen goed zijn in mijn vak en vullen een naam van een sterke leerling in, zonder echt te weten of die leerling dat wel weet. Dit was een interessant experiment, maar heeft niet het gewenste resultaat en dit ga ik komend jaar niet meer doen.

De nakijkcommissie – succes

Drie eerdere blogs over de nakijkcommissie
Hier ben ik echt enthousiast over. Waar ik na de eerste keer schreef dat het mij uiteindelijk iets meer tijd kostte dan wanneer ik het zelf na zou kijken, levert het nu heel veel tijd op. Dat heeft met twee dingen te maken. [1] Leerlingen kennen de werkvorm. Ik doe dit samen met een collega biologie en leerlingen hebben deze werkvorm dit jaar in totaal 10x gevolgd. En [2] ik heb meer structuur aangeboden voor de leerlingen in de nakijkcommissie (op deze manier).
Op dit moment twijfel ik over het aantal summatieve toetsen die komend jaar nodig heb. Ik zou liever minder toetsen, al heb je bij natuurkunde wel hele diverse thema’s. Als ik komend jaar nog voldoende summatieve toetsen heb, hou ik deze werkvorm er zeker in. Het scheelt me tijd en de leerlingen worden betrokken bij de afsluiting van een thema.

Een leven lang leren

Een leven lang leren

Deze blog begon bij de invulling en de gedachtes rondom het plusdocument of een portfolio wat een leerling meeneemt naar zijn vervolgopleiding en de rest van zijn leven. De gedachtengang waar mijn school in vast zit is: de leerling is eigenaar – maar het beheer van de portfolio moet centraal geborgd zijn. Waar gaan we deze digitale portfolios neerzetten? Hoe kunnen ze een leven lang meegaan?

Mijn school denkt aan standaarden. Er zijn standaarden waar portfolio’s aan kunnen voldoen, dan kan deze geëxporteerd en geïmporteerd worden in het systeem van een vervolgopleiding. Hier zijn leerlingen alsnog afhankelijk van de systemen die scholen leerlingen bieden. Het kan zo maar zijn dat we hier over 20 jaar niet meer mee werken. En dan?

Formeel – informeel – non-formeel bewijs

Hoewel het portfolio ander bewijs levert dan formele diploma’s, denk ik dat portfolio’s waardevol zijn. Moet je dan afhankelijk willen zijn van centrale systemen? Ben je dan wel eigenaar? Ik vind dat leerlingen hun portfolio zelf mogen beheren en dat bepaalde activiteiten gevalideerd worden, bijvoorbeeld met Open Badges.
Open Badges verdien je voor een vaardigheid of een prestatie ongeacht de context, formeel, informeel of non-formeel, binnen of buiten de school, bij een training, MOOC of door zelfstudie. Open Badges zijn digitale afbeeldingen, met extra informatie in het bestand die deze badges valideren.
Ik ben ervoor om deze niet centraal te bewaren, dan zijn leerlingen afhankelijk van het systeem. Ik ben er ook niet voor om jonge leerlingen hier volledig verantwoordelijk voor te maken, wat als ze een badge op een USB-stick opslaan en kwijt raken?

Decentraal

BlockChainIk geloof in een toekomst waar veel belangrijke zaken gedecentraliseerd zijn. Zo ben je niet afhankelijk van één systeem. Ik ben gecharmeerd van gedecentraliseerde technieken zoals Mastodon, Ethereum en BitCoin. Die laatste twee brengen mij bij de BlockChain-technologie. BlockChain technologie is een systeem wat voor validatie kan zorgen.
Ik denk dat het een goed idee is om Open Badges op te slaan in een BlockChain die gedecentraliseerd is – zo kunnen scholen, aanbieders van leeromgevingen en portfolio’s voor leerlingen deze blockchain allemaal hosten en deze dienst integreren in hun hun eigen systeem.

Goed idee?

Zelf ben ik pas afgelopen jaar in leerlingportfolio’s gedoken en nog recenter doorgrond ik pas wat de BlockChain kan en doet (al heb ik wel al langer BitCoins). Daardoor zie ik de kracht van de combinatie tussen Open Badges en BlockChain… maar er zijn natuurlijk mensen die dit al veel eerder, veel beter begrijpen… dus het bestaat al: BadgeChain.

Lees hier meer.