Mini-blog: Beleid op formatief “toetsen” (deel 1)

Leraren en schoolleiding zien de nadelen van te veel “toetsen”. Ze erkennen de druk die leerlingen hierbij kunnen ervaren. Daarbij zien zij de voordelen van minder summatief toetsen. Dankzij formatief handelen heeft de leraar toch zicht houden op voortgang en ontwikkeling.

Maar wanneer hier beleid op gemaakt wordt en er met ouders gecommuniceerd wordt dat er minder (of geen) cijfers meer zullen zijn, begrijp ik dat ouders hier negatief op kunnen reageren.

Lees verder…