Optica: Google Glass (klas 3)

In 3 VMBO-TL gebruik ik, voor het natuurkundig onderwerp “Licht” (optica), niet perse de methode. Ik wil nog steeds dezelfde doelen halen, al schenk ik in klas 3 iets minder aandacht aan additieve kleuren.

Thema's
Thema’s die voor VMBO-TL hier bij horen zijn:
lichtweg: breking, spiegeling, glasvezels, licht, optica
beeldvorming: lenzen, oog, fotografie, optica
Doelen
De leerling kan:
− rechtlijnige lichtstralen, verschillende soorten lichtbundels en schaduwvorming toepassen
− verschillende soorten lenzen herkennen en de werking van de vlakke spiegel en de bolle lens toepassen
− beeldvorming bij het menselijk oog en oogafwijkingen toepassen.

Hier heb ik aan toegevoegd:
De leerling kan:
– de werking van de holle en bolle spiegel toepassen
– beeldvorming van reële en virtuele beelden toepassen.

Als verdieping heb ik, bij de bolle lens, de basisprincipes van de wet van Snellius toegevoegd (niet n1 sin θ1 = n2 sin θ2).

Opzet

De context: Google Glass. Deze lessenreeks maak ik leerlingen benieuwd. Ze doen zelf onderzoek en bewijzen dat ze de doelen gehaald hebben op een manier die zij kiezen.
1e les: Wat is Google Glass? Video’s van het concept en de aankondiging, dit jaar had ik ook Nederlandse nieuws items verzameld over Google Glass. Ik laat zien waar HUD’s gebruikt worden. Ik leg ook uit dat wanneer je een schermpje op 2cm van je ogen hebt dat je dit niet scherp kan zien, hou maar je vinger 2cm bij je oog vandaan. Bij Google Glass lijkt het zelfs of het beeld ter grote is van een TV op 3 meter afstand. Dit roept bij leerlingen meteen de vraag op: hoe kan dat?
2e les: Wat is Augmented Reality? ColAR. Leerlingen mogen aan het begin van de les een kleurplaat uitkiezen en in kleuren (tip: laat ze alvast de app downloaden op hun mobiel, de app is best groot). Leuk om te zien hoe zoet kinderen van 14-15 jaar kunnen kleuren, maar het gaat om de verwondering wanneer de tekening tot leven komt. Aan het eind van de les laat ik ze spelen met een virtueel beeld: Mirage 3D.
3e kes: DIY teleprompter zoals Obama. Ik kies een willekeurige leerling uit de klas die ik een tekst voorleest over optica, de klas vertel ik dat deze leerling een stukje voorbereid heeft. Als de leerling dan echt iets vertelt, is de klas verbaasd. Vanaf deze les gaan leerlingen de hoofdvraag beantwoorden door eerst onderzoek te doen naar de deelvragen.
Google Glass - Vragen

Resultaat

Leerlingen mogen zelf kiezen welke bronnen ze gebruiken. Vaak kiezen ze voor internet, maar komen daar snel op terug omdat het of te moeilijk omschreven is of niet volledig.
Leerlingen kiezen zelf hoe ze bewijzen dat ze geleerd hebben. Sommige kiezen voor het maken voor een toets of verslag, dan hebben ze beter zicht op wat ze kunnen verwachten. Maak sommige leerlingen kiezen voor een demonstratie met demonstratiemateriaal van school (ze moeten zelf nog uitzoeken hoe, en uitleg geven) of leerlingen maken iets.
Vorig jaar had een leerling Pepper’s Ghost nagemaakt.

Dit jaar bouwt een leerling een koffer om tot teleprompter.

Een andere leerling maakt met een dia een Google Glass van karton

Een aantal andere leerlingen maken met behulp van Google Sketchup 3D tekeningen hoe de lichtstralen lopen.

Afsluiting

25% van het cijfer wordt gebaseerd op uitvoering en 75% van het cijfer wordt gebaseerd op de theorie: de lesdoelen.