Taakmotivatie beïnvloeden in onderwijs: Inzichten uit de sportwetenschap vertaald naar het onderwijs.

In onderwijs is veel aandacht voor motivatie en motivatietheorieën (Brabander & Martens, 2014). Een model dat ik nog niet eerder kende, is het Psychobiological Model of Endurace Performance. Dit model komt uit de sportwetenschap, en probeert zelfregulatie bij langdurige fysieke prestaties te verklaren door te kijken naar de wijze waarop het inschatten van de taak de inspanning en de keuzes van atleten beïnvloedt (Pageaux, 2014).
Het model beschrijft vijf factoren die keuzes, zelfregulatie, inspanning en taakmotivatie beïnvloeden:
1. Ervaren belasting
2. Potentiële motivatie
3. Besef van de gehele taak
4. Besef van de resterende taak
5. Eerdere ervaring of herinneringen van de ervaren belasting bij vergelijkbare taken

Lees de hele tekst

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |