Online overleg bij de correctie van het Centraal Schriftelijk Examen

Gister is een blog van Jasper de Jong gepubliceerd bij de onderwijscoöperatie en op het platform kijkbijmijnles.nl. Hier in vertelt Jasper over onze samenwerking met de correctie van de examens.


Jasper de Jong Origineel gepost bij de onderwijscoöperatie:

Naast dat ik afdelingsleider onderbouw ben op de Waldheim-mavo in Baarn geef ik al jaren twee eindexamenklassen les. Een groep natuur- en scheikunde 1 en een groep natuur- en scheikunde 2. Voor nask1 was dit de enige examengroep en had ik dus geen directe sparringpartner. Niet alleen gedurende het schooljaar maar ook tijdens het nakijken van het centraal schriftelijk examen.
Totdat ik op twitter de oproep van collega Rob van Bakel voorbij zag komen. Een korte maar krachtige oproep “Wie wil er met ons samenwerken in een overlegdocument (Google Doc)?”. En dat wilde ik zeker!

Lees verder…

Grote Vragen

Een week geleden waren een collega en ik op het lerarencongres bij de workshop van Dick van der Wateren over het stellen van Grote Vragen.
Het doel van het stellen van Grote Vragen is om uit te gaan van de nieuwsgierigheid van onze leerlingen. Dick heeft een stappenplan gedeeld hoe je met de klas kunt komen tot grote vragen rond een thema.
Ik vond dit zo’n mooi idee dat ik het meteen donderdag in mijn eigen lessen ben gaan toepassen (toevallig startte ik met klas 3 en 4 met een nieuw thema). Je hebt voor tenminste een blokuur nodig om tot gezamenlijke vragen te komen. In klas 3 verliep dit een stuk beter dan in klas 4 (kan ik niet verklaren). Met klas 4 ben ik na een lesuur gestopt met deze werkvorm, omdat de respons uit de groep niet overal even groot was.
In klas 3 heeft het mooie resultaten opgeleverd. De drie Grote Vragen rond het thema “elektriciteit” zijn:

1. Hoe ontstaat elektriciteit?
2. Is elektriciteit alleen op aarde?
3. Hoe snel is elektriciteit?

Er was nog een andere mooie vraag, maar deze heeft de top 3 helaas niet gehaald: “Welke kleur heeft elektriciteit?”

Vraag 1 heb je nodig om vraag 2 te beantwoorden en ik kijk hier al echt naar uit. Bij dit thema moeten leerlingen ook bepaalde vaardigheden leren, zoals berekeningen, anders had ik de methode volledig los durven laten. Ik geloof namelijk dat leerlingen naar aanleiding van deze vragen zo veel over elektriciteit leren dat de kerndoelen voor het grootste gedeelte gedekt worden.

Innovatie in mijn praktijk

Voor het derde leerarrangement heb ik twee innovaties op mijn werkvloer. Over één innovatie heb ik op mijn blog het meest gesproken: de nieuwe visie voor onze school. Van deze innovatie maak ik deel uit van een groep van acht mensen bestaande uit formele en informele leiders. Hier heb ik een aantal skills al kunnen gebruiken. Bij deze innovatie kan ik veel theorieën plaatsen. Deze innovatie wordt heel goed neergezet.

De andere innovatie de evolutie van onze thematische lessen naar een meer talentgerichtere opzet. Deze innovatie wordt geleid door een werkgroep (op meso-niveau). Het moeilijkste is de draagkracht in het team en de middelen van schoolleiding te borgen.

Afgelopen maandag heb ik geleerd wat de behoeftes zijn van de verschillende types die omschreven zijn door Rogers.

Lees verder…

Terugblik – begrip-uitwisseling

Terugblik op de begripsvorming en uitwisseling

Dinsdag 22 september en dinsdag 29 september

1e bijeenkomst

Om te komen tot een visie die meer is dan een papieren tijger, maar gedragen wordt in de school, heeft het team op 22 september begrippen uitgepluisd. In de visie staan best veel concepten. Deze zijn verdeeld over zes groepen, per groep twee concepten en iedere groep had een begeleider. De begeleiders zijn dezelfde mensen wie de visie geformuleerd heeft en hebben zelf deze werkvorm vorig jaar al doorgelopen.

Mensen hebben eerst voor zichzelf vastgelegd wat een concept inhoudt, om vervolgens in dialoog te gaan met de groep en dit gedeelde begrip vast te leggen, zodat het uitgewisseld kan worden met anderen.

Lees verder…