Instructional Design: Differentiëren in 3D

Voor LA2 hebben we als ontwerpbureau 21st/5 een Instructional Design Model ontworpen voor het ontwerpen van gedifferentieerd onderwijs. Differentiëren kan op drie manieren: op inhoud, op product of op proces (Mellema & Kuijpers, 2015).
De ontwikkeling van de leerling vindt plaats binnen deze drie domeinen. De voortgang kan gevisualiseerd worden als een plaats binnen een kubus, waarbij de drie assen de drie domeinen voorstellen.

Horizon Report 2015

In de voorbereiding op het volgende college over ICT & Onderwijs (ICTO) heb ik onderstaande samenvatting van het Horizon Report 2015 bekeken en deze publicatie van kennisnet gelezen.

De trends die omschreven zijn staan ook op de hypecycle (o.a. in het Kennisnet Trendrapport 2014). Het doet me deugd dat fablabs (makerspaces) en Internet of Things (IoT) breed door het onderwijs geadapteerd lijkt te worden. De groei van fablabs vind ik een goede trend!!!

Ik vind dat het in de video te veel wordt toegeschreven aan de “techies”, dit versterkt de misconceptie dat makerED alleen voor exacte vakken toepasbaar is.

Authentieke Flow


Prezi van 21st/5 door Lilian de Ruiter

We hebben deze opdracht goed aan gepakt. Niet als een kip-zonder-kop iets verzinnen en vastleggen. We hebben pas achteraf gekeken of onze opdracht aansloot bij de indicatoren van een echt flow-opdracht.
We zijn begonnen met lessituaties te omschrijven waar leerlingen in een flow raakten. Al deze situaties hadden overeenkomstige kenmerken, die logischerwijs aansluiten bij de 9 componenten maar voor ons beter te plaatsen zijn als we onze eigen ervaringen in ons achterhoofd hebben.

Deze opdracht sluit aan bij het vmbo: leergebied Mens & Maatschappij & Mens & Natuur en op het mbo bij: burgerschap.

Trapmodel 1.0

LA2-trapmodel
Klik om naar PDF trapmodel te gaan

Update: Trapmodel 1.1 – Vandaag heb ik de tip gekregen van ons ontwerpbureau om de taxonomie van Miller te gebruiken. Ik heb mijn trapmodel geüpdatet, ik moet alleen de link in deze post nog updaten.

Hologram

Ieders perspectief vormt samen het complete beeld.

When a group of people come to share a vision … each sees his or her own picture. Each vision represents the whole image from a different point of view. When you add up the pieces of the hologram, the image does not change fundamentally, but rather becomes more intense, more lifelike, more real in the sense that people can truly imagine achieving it. The vision no longer rests on the shoulders of one person [or one group], but is shared and embodies the passion and commitment of all participants.
(Senge, 1990, p. 312)

Jong geleerd 2.0: Maker in het onderwijs

Maker in het onderwijs

De Maker-beweging luidt een nieuw digitaal tijdperk in. In de Maker movement gaat het niet alleen om zoeken, delen en weten, maar ook om het zelf maken van fysieke dingen met behulp van de jongste technologie. Leerzaam en verrijkend en dus een aanwinst voor het onderwijs.

Lees verder…

Innovatieversneller


Vandaag deelde kennisnet de innovatieversneller. Een document met daarin handige werkwijzen voor het goed wegzetten van duurzame innovatie in het onderwijs.

Beknopt, handig en werkbaar. Ook de verantwoording, achtergrond en randvoorwaarden en achterin het document en de bronvermelding vind ik heel fijn om te hebben. Heel fijn voor mijn rol als onderwijsontwikkelaar, maar ook als student Master Leren & Innoveren.

Bron: http://www.kennisnet.nl/innovatieversneller/

Curriculum-analyse-deel A,B,C

deel A,B,C

Curriculum Analyse 2College Jozefmavo
Verzoek toegang door bovenstaande link te volgen.

TL;DR

Ik keek heel erg uit naar het analyseren van het curriculum en ben blij om te constateren dat de beoogde missie terug te zien is het gerealiseerde curriculum.
Een paar kritische noten: Beleidsdocumenten zijn verouderd en bij een aantal domeinen zijn de missie, visie of doelen niet expliciet. In sommige situaties sluiten het beoogd, het uitgevoerd en het gerealiseerd curriculum goed op elkaar aan, maar is de relatie gebaseerd op toeval. Docenten handelen niet per definitie met de schoolmissie in gedachten.

Mij rijst de vraag of de visie naar de schoolcultuur toe is geschreven? Is dat verkeerd?
Wordt de koers bepaald door de richting die het schip op drijft?

Ik denk dat een school die bij wil blijven en innovatief wil zijn een koers uit moet zetten die ook oploeft wanneer dit nodig is, ook al werkt niks mee.

FABklas

Het is alweer een jaar geleden dat ik op bezoek was bij de FABklas onderleiding van Per-Ivar Kloen en Arjan van der Meij. Deze makerleraren heb ik op twitter leren kennen. Pratend over mijn bètavonk kwam ik in aanraking met hun initiatief FABklas.

In de brugklas zaterdagochtend bij een enthousiaste techniekdocent discolichten maken.

Deze video geeft goed weer wat ik daar zag. Je gaat meteen mee in de flow van de leerlingen.

Misschien dat ik maar weer eens naar deze school terug moet voor een nieuw bezoekje.