Mini-blog: Toetsbespreking

Wij bespreken op school alle toetsen. We bespreken de vragen en antwoorden …
… ter verantwoording,
… zodat leerlingen de docent kunnen controleren,
… zodat leerlingen kunnen reflecteren, en
… zodat leerlingen ook na de toets leren.

Meestal bespreek ik de toets met als doel dat leerlingen reflecteren op het soort fouten die ze maken (leesfout, leerfout, formuleringsfout, berekenfout), maar vandaag heb ik de focus niet gelegd op leren van het soort fouten, maar ook alsnog leren wat niet begrepen is. Gecheckt en inderdaad er is geleerd; leerlingen begrijpen het nu nog beter.

*Disclaimer: ik had een kleine groep (19 leerlingen) en de toets was al goed gemaakt.

Online overleg bij de correctie van het Centraal Schriftelijk Examen

Gister is een blog van Jasper de Jong gepubliceerd bij de onderwijscoöperatie en op het platform kijkbijmijnles.nl. Hier in vertelt Jasper over onze samenwerking met de correctie van de examens.


Jasper de Jong Origineel gepost bij de onderwijscoöperatie:

Naast dat ik afdelingsleider onderbouw ben op de Waldheim-mavo in Baarn geef ik al jaren twee eindexamenklassen les. Een groep natuur- en scheikunde 1 en een groep natuur- en scheikunde 2. Voor nask1 was dit de enige examengroep en had ik dus geen directe sparringpartner. Niet alleen gedurende het schooljaar maar ook tijdens het nakijken van het centraal schriftelijk examen.
Totdat ik op twitter de oproep van collega Rob van Bakel voorbij zag komen. Een korte maar krachtige oproep “Wie wil er met ons samenwerken in een overlegdocument (Google Doc)?”. En dat wilde ik zeker!

Lees verder…

Peerfeedback bij sectorwerkstuk

Dit schooljaar heb ik drie peerfeedback-momenten ingebouwd tijdens de onderzoeksfase van het sectorwerkstuk voor het vmbo. Ik heb de leerling instructie gegeven over verschillende niveau’s van feedback en ze uitgedaagd elkaar feedback te geven op een zo hoog mogelijk niveau. De leerlingen geven elkaar feedback via Google Docs, hierbij kan ik leerlingen digitaal toewijzen en leesrechten en reageer rechten geven en hiermee zorgen dat alle keren verschillende mensen elkaar feedback geven.

Lees verder…

Optica: Google Glass (klas 3)

In 3 VMBO-TL gebruik ik, voor het natuurkundig onderwerp “Licht” (optica), niet perse de methode. Ik wil nog steeds dezelfde doelen halen, al schenk ik in klas 3 iets minder aandacht aan additieve kleuren.

Thema's
Thema’s die voor VMBO-TL hier bij horen zijn:
lichtweg: breking, spiegeling, glasvezels, licht, optica
beeldvorming: lenzen, oog, fotografie, optica
Doelen
De leerling kan:
− rechtlijnige lichtstralen, verschillende soorten lichtbundels en schaduwvorming toepassen
− verschillende soorten lenzen herkennen en de werking van de vlakke spiegel en de bolle lens toepassen
− beeldvorming bij het menselijk oog en oogafwijkingen toepassen.

Hier heb ik aan toegevoegd:
De leerling kan:
– de werking van de holle en bolle spiegel toepassen
– beeldvorming van reële en virtuele beelden toepassen.

Als verdieping heb ik, bij de bolle lens, de basisprincipes van de wet van Snellius toegevoegd (niet n1 sin θ1 = n2 sin θ2).

Opzet

De context: Google Glass. Deze lessenreeks maak ik leerlingen benieuwd. Ze doen zelf onderzoek en bewijzen dat ze de doelen gehaald hebben op een manier die zij kiezen.
1e les: Wat is Google Glass? Video’s van het concept en de aankondiging, dit jaar had ik ook Nederlandse nieuws items verzameld over Google Glass. Ik laat zien waar HUD’s gebruikt worden. Ik leg ook uit dat wanneer je een schermpje op 2cm van je ogen hebt dat je dit niet scherp kan zien, hou maar je vinger 2cm bij je oog vandaan. Bij Google Glass lijkt het zelfs of het beeld ter grote is van een TV op 3 meter afstand. Dit roept bij leerlingen meteen de vraag op: hoe kan dat?
2e les: Wat is Augmented Reality? ColAR. Leerlingen mogen aan het begin van de les een kleurplaat uitkiezen en in kleuren (tip: laat ze alvast de app downloaden op hun mobiel, de app is best groot). Leuk om te zien hoe zoet kinderen van 14-15 jaar kunnen kleuren, maar het gaat om de verwondering wanneer de tekening tot leven komt. Aan het eind van de les laat ik ze spelen met een virtueel beeld: Mirage 3D.
3e kes: DIY teleprompter zoals Obama. Ik kies een willekeurige leerling uit de klas die ik een tekst voorleest over optica, de klas vertel ik dat deze leerling een stukje voorbereid heeft. Als de leerling dan echt iets vertelt, is de klas verbaasd. Vanaf deze les gaan leerlingen de hoofdvraag beantwoorden door eerst onderzoek te doen naar de deelvragen.
Google Glass - Vragen

Resultaat

Leerlingen mogen zelf kiezen welke bronnen ze gebruiken. Vaak kiezen ze voor internet, maar komen daar snel op terug omdat het of te moeilijk omschreven is of niet volledig.
Leerlingen kiezen zelf hoe ze bewijzen dat ze geleerd hebben. Sommige kiezen voor het maken voor een toets of verslag, dan hebben ze beter zicht op wat ze kunnen verwachten. Maak sommige leerlingen kiezen voor een demonstratie met demonstratiemateriaal van school (ze moeten zelf nog uitzoeken hoe, en uitleg geven) of leerlingen maken iets.
Vorig jaar had een leerling Pepper’s Ghost nagemaakt.

Dit jaar bouwt een leerling een koffer om tot teleprompter.

Een andere leerling maakt met een dia een Google Glass van karton

Een aantal andere leerlingen maken met behulp van Google Sketchup 3D tekeningen hoe de lichtstralen lopen.

Afsluiting

25% van het cijfer wordt gebaseerd op uitvoering en 75% van het cijfer wordt gebaseerd op de theorie: de lesdoelen.

Wisdom of the class

In klas 1 en 2 werken wij met leergebieden. Met het leergebied Mens & Natuur hebben we aan het eind van de 2e klas altijd een paar weken over. Meestal ging ik dan scheikundeproefjes doen, omdat onze methode erg weinig scheikunde heeft. Dit jaar willen we gegrond vakadvies voor klas 3 geven en hebben we een kort hoofdstukje scheikunde gemaakt. Maar we hebben geen nakijk boekje…

Wisdom of the class

Nakijken doen leerlingen bijna altijd zelf met behulp van nakijkboekjes… maar waarom eigenlijk?
Nu had ik geen nakijkboekjes, maar wisdom of the crowd vind ik prachtig. Samen komen we wel uit de goede antwoorden.

Denken delen uitwisselen

De werkvorm die ik gekozen heb, is niet heel innovatief, maar de uitvoering werkte bijzonder goed.
Denken: 3 minuten in stilte: Geef in procent aan hoe groot je de kans acht dat je het antwoord goed hebt.
Delen: bespreek fluisterend jouw antwoorden met je buurman/buurvrouw: Hebben jullie hetzelfde antwoord? Hebben jullie verschillende percentages? Wat zou het goede antwoord zijn?
Uitwisselen: Klassikaal: Lees de vraag voor en geef jullie antwoord. Hoeveel procent hadden jullie? Wie biedt meer?

Resultaat

Denken: als je kritisch nog eens naar je eigen antwoord kijkt, wat vind je er dan van? Wat betekent een percentage onder de 50% eigenlijk?
Delen: als je allebei hetzelfde hebt, stijgt het percentage en het vertrouwen van de leerlingen. Zijn er verschillende antwoorden? Overtuig elkaar maar.
Uitwisselen: Sommige leerlingen worden zenuwachtig als ze moeten voorlezen, nu kan de ander lezen. Het is veiliger, er is tenminste nog één persoon die het antwoord ook had (geen gezichtsverlies). Maar het leukste vind ik: “Wie bied meer?” en de discussie die volgt.
Als er een fout antwoord werd gegeven, bood tenminste driekwart van de klas hoger.

Grappig was dat sommige leerlingen, heel graag van mij wilde horen wat het goede antwoord was, zij wilden het verbeteren en goed opschrijven. Ik ben natuurlijk het vangnet, maar ze hadden mijn kennis totaal niet nodig: Wisdom of the Class!!!!

Socrative / Kahoot / Mentimeter

Socrative / Kahoot / Mentimeter

Vergelijking Student Response Systems

26 november 2013 heb ik, in mijn 3e klassen, 3 student response systems getest:
Socrative || Kahoot || mentimeter

Voor mijn 3e klassen was dit de eerste keer dat ze een student response systems gebruikten. Ik had zelf alleen nog maar ervaring met Socrative.
In de derde klassen had bijna iedereen een smartphone. Ik heb (met begeleide toegang) mijn iPad aan 1 leerling uitgeleend, zodat iedereen mee kon doen. Sommige leerlingen hebben slecht contact met het WiFi van de school, hier door viel de verbinding af en toe weg. Bij mentimeter is dit geen probleem, omdat je bij iedere vraag opnieuw verbinding maakt. Sommige smartphones konden niet aanmelden bij http://m.socrative.com/

Leerlingen vinden Socrative het gemakkelijkst te gebruiken en Kahoot het leukste. Ze vinden geen van de student response systems moeilijk te gebruiken. Op de vraag welke van de drie hun voorkeur heeft antwoorde in één klas 90% voor Kahoot. In de andere klas koos iets meer dan een derde van de leerlingen voor mentimeter, omdat iedereen verbinding kon maken. In de laatste klas eindigden Kahoot en Socrative gelijk. Leerlingen vinden rocketrace van Socrative, het quizachtige van Kahoot en vrije tekst invoeren bij mentimeter heel leuk.

Als docent krijg je na afloop van de quiz bij Socrative en Kahoot een excel-sheet met de resultaten. Bij mentimeter stem je anoniem omdat het losse vragen zijn. Wil je de resultaten gebruiken om te differentiëren of diagnostiseren valt mentimeter af. Je kunt met mentimeter wel snel vragen aanmaken, maar je hebt niet zo veel functionaliteit als bij Socrative of Kahoot.

Student Response System

Mijn advies

Kies voor mentimeter: als je voorkennis wil activeren, of de les wilt afsluiten met één vraag. Als docent kun je heel snel een vraag aanmaken en de verbinding is snel en betrouwbaar.
Kies voor Socrative: als je groepjes in de klas tegen elkaar wilt laten strijden, dit is een leuke werkvorm wanneer niet iedereen een smartphone heeft.
Ik zelf kies voor Kahoot: uitdagende vorm, veel feedback voor studenten en vormgeving.

edcampNL

Wat vertel ik mijn collega’s? Wat neem ik mee van edcamp?

Een verslag van edcampNL

Ik las al een tijdje dat Frans Droog met plannen voor een edcamp rond liep. Zo maakte ik kennis met het concept. Zodra er een datum bekend was heb ik me ingeschreven en aangegeven dat ik een workshop wil verzorgen. Ik had nog geen goed beeld. Hoe zou edcampNL er uit gaan zien? Ik vond het spannend om een workshop te verzorgen.
Ik ben heel blij dat ik geweest ben, workshops gevolgd heb en een workshop gegeven heb. Want dit is mijn opbrengst:Wat ik op kort termijn in ga zetten: Peerfeedback beoordelen & inhoud niet beoordelen

Leerlingen leren elkaar feedback te geven: Peerfeedback. Misschien in de vorm van peerScholar (dank u, Mark de Ruijter). Maar ongeacht hoe ik het in ga zetten; ik ben wild enthousiast door de eerste workshop over peerfeedback.
Esther van Popta vertelde over de voordelen van Online Peerfeedback, naar aanleiding van haar onderzoek. Naar feedback wordt al veel onderzoek gedaan, maar alleen naar de ontvanger, nog niet zo veel naar de gever. Terwijl de feedbackgever eigenlijk het meeste leert. Wanneer de gever naar een product van een ander kijkt, heeft hij zijn eigen product in zijn hoofd als referentie en ziet hij wat hij zelf nog beter zou kunnen doen.
Wat is goede feedback?
Esther van Popta noemt vier niveau’s van feedback:
► Evaluatieve oordeel;
► verbetersuggestie;
► verklaring waarom feedbacker dit vindt;
► relevant theoretisch concept.
In een rubric zou je kunnen aangeven wat de criteria van de feedback moet zijn voor een VMBO-leerling.

Wat is de winst voor de beoordelaar? Uit onderzoek blijkt dat je de kwaliteit van een product kunt beoordelen aan de kwaliteit van de feedback. Door feedback te valideren als docent heeft de leerling kwaliteitbewijs van dat deel van zijn product. Dit ga ik proberen in te zetten bij de beoordeling van documentatiemappen voor het sectorwerkstuk (4 vmbo-TL).Fijne opsteker: iPads op het Berlage Lyceum

We kennen de verhalen van het Hondsrug College en Steve Job’s scholen. Deze scholen gebruiken iPads om een grote stap te zetten in de onderwijsontwikkeling. Niet alle scholen willen/kunnen/durven de manier van hun onderwijs helemaal omgooien.
Toch laat Suzanne Lustenhouwer zien dat het gebruik van iPad niet alleen om Learning Analytics hoeft te gaan. De iPad is een tool waarmee je ook in een klassieke lessituatie veel voordeel en gemak kunt hebben. Suzanne Lustenhouwer heeft verschillende Apps laten zien, waaronder iTunesU met het materiaal van iScholengroep. Hiervan krijg ik zin om zelf iBooks te gaan schrijven. Sterker nog ik denk dat ik dit ga doen voor het onderwerp “Licht & Optica” wat ik in april in klas 3 behandel.
Na de workshop kreeg ik nog een demonstratie van de app: nearpod. Nearpod kende ik al, maar heb ik nog niet zo veel ervaring mee als het gaat om creëren van lessen. Wij hebben op school (nog) geen iPadklas, dus heb ik het nog nooit kunnen gebruiken in de les, maar de mogelijkheden van deze toepassing vind ik geweldig. Ik ben blij dat Suzanne Lustenhouwer na de workshop nog even tijd had voor een demonstratie.Wat het leukste was: op de foto met Erwin van Bergen

Ik heb zelf een workshop gegeven over productie-tips en trucs voor Budget Flipping the Classroom. Heel veel enthousiaste reacties gekregen, ook daarna op Twitter.
Na deze workshop vroeg Erwin of hij met mij op de foto mocht, dan kon hij laten zien wie die meneer was, waarvan zijn leerlingen al die video’s moeten kijken. #grappig
Erwin van Bergen & Rob van BakeledcampNL in het kort

De beste grap op edcampNL heb ik gehoord van Bernolf Kramer: Iets over uitbestede N@Tschool!-servers ;-)
Ik heb tweeps ontmoet, onder andere Corné de Boer (zonder hoed), Marlies Schoonen, Mark de Ruijter, Frans Droog en Ronald Heidanus
Nieuwe mensen ontmoet, onder andere Glenn Hille, Khalid Saber en Suzanne Lustenhouwer
Vet project: ik hoop dat mijn kinderen dit op school krijgen ▸ Codekinderen
Workshops die ik niet kon volgen, maar graag had willen volgen (veel goeds gelezen op twitter):
Carla Upperman – iPad didactiek
Susan van Pinxteren – Google EDU Apps
Ik ben nog nooit zo enthousiast en vol geweest van en over een onderwijsbijeenkomst. Ik ga de volgende keer zeker weer en raad alle docenten aan om dit te gaan doen!! Wij hebben samen het mooiste vak wat er is!!

Waarom ik van edmodo hou

Waarom ik van edmodo hou

Edmodo is niet alleen gebruiksvriendelijk en makkelijk, het is ook nog gratis.

Ik gebruik edmodo al een tijdje om mijn lessen te flippen. Sinds dit jaar gebruik ik edmodo voor alles waar ik eerst de Elektronische LeerOmgeving N@Tschool! voor gebruikte.

Gistermiddag heb ik voor het eerst small groups aangemaakt, waarmee leerlingen werken aan hun sectorwerkstuk. Ik heb deze groepen klaar gezet voor aanstaande vrijdag. In de folder staat de reader en de lege opzet voor hun documentatiemap (google document).

Die avond werd deze docent zo gelukkig: leerlingen waren al begonnen met overleggen over hun onderwerp; 3 dagen voordat ik de leerlingen de opdracht geef.
small groups

#Engagement #BlendedLearning #GoodPracticeZou dit met N@Tschool! ook gebeurd zijn?
Nee! Leerlingen moeten zelf opzoek naar hun studieroutes en projecten die onoverzichtelijk verstopt zijn. Ze hebben geen app op hun telefoon. Ze krijgen geen meldingen als ze ergens toegevoegd worden.
Het klaar zetten van projecten, met werkruimte en forum, de leerlingen uitnodigen is veel werk. Bij edmodo is dit slechts enkele klikken. Leerlingen moeten door hun docent gewezen worden op de nieuwe groepen en leren waar de werkruimte en het forum is.Waarom hou ik van edmodo?

Erno Mijland verwoordt dit in Smihopedia perfect:

“Belangrijk om te beseffen is hoe meer functionaliteiten de toepassing biedt, hoe langer de leercurve is.”

“… elektronische leeromgevingen die pretenderen een totaaloplossing te bieden voor alle processen op school verkeerd of te weinig gebruikt worden omdat grote groepen gebruikers ze als te moeilijk ervaren. Andersom gezegd: eenvoud en gebruiksgemak dragen bij aan succesvolle implementatie van digitale media in onderwijs.”