Koersbepaling

30 maart kreeg ik een mailtje van mijn directeur dat hij mij “linksom of rechtsom” wilde betrekken bij het schrijven van de koers 2016-2020. Dit is naar aanleiding van de curriculumanalyse, die ik heb uitgevoerd, in het teken van het tweede leerarrangement van de MLI.

De voorkeur ging uit naar deelname van de werkgroep die de koers schrijft, maar mijn tijd is door studie beperkt en binnen mijn aanstelling zit ik ook ruim over de uren heen. Toch wil ik graag deelnemen aan de werkgroep. Ik zal deelnemen naast de directie, decaan, zorgcoördinator en de portefeuille-houder van onderwijs ontwikkeling, daarmee ben ik de enige die geen raakvlak heeft met het middenmanagement.

Ik heb geen enkele ambitie om leiding te geven of minder les te gaan geven voor een grote taak (zoals mijn collega’s in de werkgroep al doen). De afgelopen jaren verschoof mijn rol in de organisatie al zachtjes aan richting informeel leiderschap (Marco snoek, develop teacher leadership and ), maar mijn LA2 heeft dit versneld. Nu ziet mijn directie mij ook als teacherleader. Die professionele erkenning en rol past bij een leraar die voornamelijk lesgeeft.


Maandag 29 juni gaan we op locatie om een dag te brainstormen, onderbegeleiding van een expert (ik ben heel erg benieuwd, gezond sceptisch maar sta helemaal open). Die maandag zal ik later op de MLI zijn maar volop aan mijn rol en prestatie-indicatoren voor de MLI werken.

Peerfeedback bij sectorwerkstuk

Dit schooljaar heb ik drie peerfeedback-momenten ingebouwd tijdens de onderzoeksfase van het sectorwerkstuk voor het vmbo. Ik heb de leerling instructie gegeven over verschillende niveau’s van feedback en ze uitgedaagd elkaar feedback te geven op een zo hoog mogelijk niveau. De leerlingen geven elkaar feedback via Google Docs, hierbij kan ik leerlingen digitaal toewijzen en leesrechten en reageer rechten geven en hiermee zorgen dat alle keren verschillende mensen elkaar feedback geven.

Lees verder…

X11: makerschool.nl

Een aantal van studenten van de MLI hebben deze school bezocht: X11. Samen met Rotslab heeft deze school 19 mei de makerschool geopend voor leerlingen.

In het thema van Maker Education heb ik de Nederlandse School bezocht, maar ik zou dit ook graag willen zien. Sterker nog: zo’n rijke leeromgeving wil ik bij ons in de nieuwbouw!!!!

Instagram spreekuur & tips NaSk1

Conceptmap update

Vandaag ben ik door gegaan aan mijn conceptmap. Ik heb ervoor gekozen om met twee conceptmaps te werken.
Eén conceptmap voor de aanleiding en concepten en één conceptmap voor mijn herontwerp.
Conceptmap aanleiding en conceptenConceptmap opbouw

To Do:
► De conceptmap van mijn herontwerp moet nog verder uitgewerkt worden;
► beide conceptmaps worden uitgebreid met relaties.

Re: workshop peerfeedback

Op de eerste edcamp in 2013 heb ik dankzij Esther van Popta kennisgemaakt met het perspectief van peerfeedback geven als leermiddel.
In het kader van mijn praktijkonderzoek deze repost:

Esther van Popta vertelde over de voordelen van Online Peerfeedback, naar aanleiding van haar onderzoek. Naar feedback wordt al veel onderzoek gedaan, maar alleen naar de ontvanger, nog niet zo veel naar de gever. Terwijl de feedbackgever eigenlijk het meeste leert. Wanneer de gever naar een product van een ander kijkt, heeft hij zijn eigen product in zijn hoofd als referentie en ziet hij wat hij zelf nog beter zou kunnen doen.
Wat is goede feedback?
Esther van Popta noemt vier niveau’s van feedback:
► Evaluatieve oordeel;
► verbetersuggestie;
► verklaring waarom feedbacker dit vindt;
► relevant theoretisch concept.

In een rubric zou je kunnen aangeven wat de criteria van de feedback moet zijn voor een VMBO-leerling.

(Origineel)

Leerlingen als feedbackconstructor

Hebben 12 tot 16-jarige vmbo-leerlingen wel iets aan elkaars feedback?

Veel onderzoeken richten zich op de effecten van het ontvangen van feedback. David Nicol (2011) en Marjo van Zundert, Dominique Sluijsman en Jeroen Merriënboer (2010) vinden er ook gekeken moet worden naar de effecten van feedback geven.

David Nicol geeft zes redenen waarom juist het geven van feedback het leren helpt:

Lees verder…

Pitch

De eerste drie dagen van de meivakantie heb ik hard gewerkt aan mijn onderzoeksvoorstel voor LA5. Koningsdag was de deadline voor het laatste formatieve feedback moment. Daarna heb ik gewerkt aan mijn herontwerp voor LA2. Om de laatste paar dagen te werken aan mijn pitch in de vorm van een pecha-kucha. Dankzij een tip van Judith had ik een timer, al bleek in presentatiemodus dat er toch al een klokje liep.

Pedro De BruyckereMaandag was het zo ver, we gingen pitchen voor onze begeleider en de expert. De expert die ik had uitgenodigd was Pedro de Bruyckere. Hij leek mij het meest geschikt omdat hij een kritische expert is en veel parate kennis heeft van onderzoeken. Ik had Pedro gevraagd of hij ervoor open stond om naar Eindhoven te komen om ons ontwerpbureau (bestaande uit 5 mensen) van feedback te voorzien. Ik was verrast dat hij wilde komen; het is nogal een reis voor vanuit Gent. Dit was motivatie om mijn herontwerp en pitch zo goed mogelijk te maken. Het was spannend, ik heb goede feedback gekregen: een belangrijke stap om een opdracht succes te laten zijn, is dat de docent weet wat de voorkennis van de leerling is, inhoudelijk en qua vaardigheden.

Ieder lid van ons ontwerpbureau had een kwartier de tijd voor de pitch en feedback. Mijke was als laatste en haar herontwerp was helemaal in Pedro’s straatje, het liefst had hij nog uren door gepraat, maar hij moest door om een trein te halen. Mijke heeft misschien wel de meeste inhoudelijke tips gekregen. Wij vinden haar herontwerp ook het beste en dankzij Pedro met een interessant perspectief er naast.

Oproep examinatoren NaSk1 vmbo-GL/TL

Wie wil er met ons samenwerken in een overlegdocument (Google Doc)?
Dien hier een verzoek in voor deelname.

Lees verder…

Herontwerp: Leerpleinen

Herontwerp

Lees verder…