Optica: Google Glass (klas 3)

In 3 VMBO-TL gebruik ik, voor het natuurkundig onderwerp “Licht” (optica), niet perse de methode. Ik wil nog steeds dezelfde doelen halen, al schenk ik in klas 3 iets minder aandacht aan additieve kleuren.

Thema's
Thema’s die voor VMBO-TL hier bij horen zijn:
lichtweg: breking, spiegeling, glasvezels, licht, optica
beeldvorming: lenzen, oog, fotografie, optica
Doelen
De leerling kan:
− rechtlijnige lichtstralen, verschillende soorten lichtbundels en schaduwvorming toepassen
− verschillende soorten lenzen herkennen en de werking van de vlakke spiegel en de bolle lens toepassen
− beeldvorming bij het menselijk oog en oogafwijkingen toepassen.

Hier heb ik aan toegevoegd:
De leerling kan:
– de werking van de holle en bolle spiegel toepassen
– beeldvorming van reële en virtuele beelden toepassen.

Als verdieping heb ik, bij de bolle lens, de basisprincipes van de wet van Snellius toegevoegd (niet n1 sin θ1 = n2 sin θ2).

Opzet

De context: Google Glass. Deze lessenreeks maak ik leerlingen benieuwd. Ze doen zelf onderzoek en bewijzen dat ze de doelen gehaald hebben op een manier die zij kiezen.
1e les: Wat is Google Glass? Video’s van het concept en de aankondiging, dit jaar had ik ook Nederlandse nieuws items verzameld over Google Glass. Ik laat zien waar HUD’s gebruikt worden. Ik leg ook uit dat wanneer je een schermpje op 2cm van je ogen hebt dat je dit niet scherp kan zien, hou maar je vinger 2cm bij je oog vandaan. Bij Google Glass lijkt het zelfs of het beeld ter grote is van een TV op 3 meter afstand. Dit roept bij leerlingen meteen de vraag op: hoe kan dat?
2e les: Wat is Augmented Reality? ColAR. Leerlingen mogen aan het begin van de les een kleurplaat uitkiezen en in kleuren (tip: laat ze alvast de app downloaden op hun mobiel, de app is best groot). Leuk om te zien hoe zoet kinderen van 14-15 jaar kunnen kleuren, maar het gaat om de verwondering wanneer de tekening tot leven komt. Aan het eind van de les laat ik ze spelen met een virtueel beeld: Mirage 3D.
3e kes: DIY teleprompter zoals Obama. Ik kies een willekeurige leerling uit de klas die ik een tekst voorleest over optica, de klas vertel ik dat deze leerling een stukje voorbereid heeft. Als de leerling dan echt iets vertelt, is de klas verbaasd. Vanaf deze les gaan leerlingen de hoofdvraag beantwoorden door eerst onderzoek te doen naar de deelvragen.
Google Glass - Vragen

Resultaat

Leerlingen mogen zelf kiezen welke bronnen ze gebruiken. Vaak kiezen ze voor internet, maar komen daar snel op terug omdat het of te moeilijk omschreven is of niet volledig.
Leerlingen kiezen zelf hoe ze bewijzen dat ze geleerd hebben. Sommige kiezen voor het maken voor een toets of verslag, dan hebben ze beter zicht op wat ze kunnen verwachten. Maak sommige leerlingen kiezen voor een demonstratie met demonstratiemateriaal van school (ze moeten zelf nog uitzoeken hoe, en uitleg geven) of leerlingen maken iets.
Vorig jaar had een leerling Pepper’s Ghost nagemaakt.

Dit jaar bouwt een leerling een koffer om tot teleprompter.

Een andere leerling maakt met een dia een Google Glass van karton

Een aantal andere leerlingen maken met behulp van Google Sketchup 3D tekeningen hoe de lichtstralen lopen.

Afsluiting

25% van het cijfer wordt gebaseerd op uitvoering en 75% van het cijfer wordt gebaseerd op de theorie: de lesdoelen.

3e wet van Newton met Jean Claude van Damme

In de meivakantie had ik een projectje:
Ik wilde samen met een actieheld een video maken over de 3e wet van Newton.
Factie = -Freactie

Maar zonder flauwekul, ik heb green screen materiaal gebruikt van de JCVD Make My Movie contest. Dit is mijn tweede video waar ik echt gebruik maak van storytelling. Ik heb veel aandacht besteed aan audio- en video-kwaliteit. Ik ben benieuwd of leerlingen graag naar zo’n video kijken of dat ze liever naar een recht-toe recht-aan video kijken waar verteld wordt waar het op staat.
Misschien is het een verschil voor leerlingen tussen, kijken als instructie of snel voor extra uitleg: remediërend.

Start MLI: De Intake

Vandaag ga ik naar de intake voor de MLI.

J. Hattie en H. TimperleyHet gebouw associeer ik met de pabo, we zitten in een soort muziek-lokaal. Als voorbereiding heb ik een artikel van Hattie en Timperley gelezen over feedback. Het lezen van een wetenschappelijk artikel valt toch wel tegen (ik voelde me zo: Nothing makes you feel stupid quite like reading a scientific journal article.). Ik lees veel over wetenschap, mijn Engels is ook goed, maar de zinnen, de stijl en de statistiek in zo’n artikel had ik niet verwacht, ik heb het echt onderschat.

We hadden een groepsintake en moesten ons voorstellen om hierna het artikel te bespreken.
1. Huidige situatie en motivatie
Rob van Bakel || 32 jaar || Gehuwd || 2 kinderen 6 en 4 jaar || Maker || Flipper || VFX-artist
Ik wil Master Leren Innoveren gaan volgen, omdat ik early adopter ben van Flipping the Classroom (50.000 views op YouTube). Dat smaakte naar meer, ik ben opzoek naar meer uitdaging. Deze zoek ik in innovatief onderwijs.

2. Huidige werkplek
2College Jozefmavo is een kleine categoriale mavo, met 500 leerlingen (er zijn altijd te veel aanmeldingen, leerlingen aantal kan stijgen tot 600 in nieuwbouw).
Jozefmavo heeft een pedagogisch heel sterk klimaat, ik denk dat de school didactisch potentie heeft, ook hier in, uit te blinken.
Op de Jozefmavo werken c.a. 50 docenten en 9 man OOP.
Ik ben leraar natuurkunde en Mens & Natuur. Ik werk 0,8 FTE, maar neem komend jaar 0,2 FTE ouderschapsverlof & 0,1 FTE studieverlof op.
Ik ben naast leraar ben ik lid OOG / ICT&O-coordinator / stagebegeleider / mentor 4e klas / begeleiding sectorwerkstuk.
Grootste kans voor het onderwijs op de Jozefmavo: over 2 jaar gaan we over naar een nieuw gebouw. Dit is de kans om zonder fysieke beperkingen over onze visie op het onderwijs na te denken.

3. Werkervaring en scholing
Toegepaste innovatie in mijn onderwijs
In mijn eigen lessen zet ik de volgende concepten in:
– SMIHO – Twitter & Instagram @MrvanBakel – (4 jaar, dit jaar twitterspreekuur 3FM)
– Flipping the Classroom – (2e jaar)
– Edmodo – sociaal leerplatform – (2e jaar)
– Gamification – 2 hoofdstukken klas 4 – (2e jaar)
– Project GoogleGlass – leerlingen worden eigenaar over hun informatie en beoordeling (2e jaar)
– GoogleDrive – samenwerken in het onderwijs – online feedback – (1e jaar)

Lezing en workshops
Ik geef workshops en lezing over mijn expertise met:
– Flipping the Classroom
– Videoproductie (tbv FTC)
– Edmodo
– Video in het onderwijs

Relevante opleidingen
HTS Elektro / FLOT Natuur- & scheikunde 2e graad (BEd)
MOOC: MasterClass: GoogleGlass in het onderwijs (OU)
Ik ben lid van The Crowd & EdcampNL deelnemer
Ik heb de volgende webinars gevolgd: Flipping the Classroom || Learning Analytics.
Daarnaast heb SPD-scholing gevolgd.

4. Verwachtingen ten aanzien van de opleiding
Onderwerpen waar ik me tijdens de MLI in wil verdiepen, Sociaal leren, informeel leren, talentontwikeling, peerfeedback geven en MakerEd.
1. Ik wil leren om effectiviteit van innovaties systematisch te meten en dit om te zetten in verbeteracties.
2. Ik wil een bredere kennisbasis van actuele onderwijstheoriën om mijn school te adviseren hoe het onderwijs in te inrichten (ook fysiek m.b.t. nieuwbouw).
3. Ik wil onderzoeken of er in het Nederlandse onderwijs meer ruimte te creëren is, voor informeel leren: Los van kerndoelen. (Fabklas).

Tijdsbesteding zal hoog zijn, ik schat ±15 uur per week. Ik ben zelf al veel bezig met onderwijsontwikkeling. Dit zal meer verschuiven naar MLI en hier tijd in steken zal soms een verplichting zijn, in plaats van interesse.

5. Sterktes en zwaktes
Collega’s hebben me input gegeven voor deze analyse. Het was voor mij een eye-opener.

Sterktes Zwaktes
Studievaardigheden
Toewijding, ik zet mijn tanden erin
Sterke zakelijke schrijfvaardigheid
Planning
Conceptueel denkniveau
Heel erg ontwikkeld denkniveau
Door verdieping sta ik boven dingen
Denkstappen snel zetten en niet vastleggen
Te veel tegelijk willen
Samenwerkingsvaardigheden
Betrouwbaar
Maak graag gebruik van kwaliteiten van mezelf en anderen
Eigen grenzen aangeven
Openstaan
Ad-hocdingen doen
Afwachtend
Toe eigenen van taken als ik denk dat ik het beter kan

6. Persoonlijkheid
Ik heb gebruik gemaakt van de persoonlijkheidstesten, voorgesteld in de uitnodiging. Deze stellingen zijn het resultaat. Ik herken mij in dit beeld.
Ik maak me niet snel zorgen.
Ik sta open voor de belangen en wensen van anderen.
Ik ben flexibel.
Ik treed graag op de voorgrond (ik ben leraar).
Ik ben niet erg gestructureerd (ik ben natuurkundeleraar).
„Deze schaal heeft betrekking op originaliteit en intellectualiteit. Je scoorde 19 op deze schaal. Hoogscorers treden graag buiten de betreden paden en zitten vol ideeën. Laagscorers hebben een meer praktische instelling.” Dit herken ik; ik ben een maker.


Het tweede deel was de discussie/dialoog/groepsgesprek over het artikel. We hebben stellingen moeten formuleren:
1. Feedback geven en ontvangen moet aangeleerd worden, voordat feedback effect zal hebben op het leerproces.
2. Leerlingen zichzelf feedback laten geven op eigen voortgang, heeft altijd effect, ongeacht de kwaliteit van de feedback.
3. Toetsen zijn het beste tool voor FT (task) om goede feedback te generen.
(Snel, maar toetsen zijn vaak summatief, er wordt niet gekeken hoe we verder gaan.)

Maar het gesprek ging meer over hoe wij het vonden om zo’n artikel te lezen. Het Engels, maar ook het inhoudelijk begrijpen wat er staat.

Ik vond het leuk te zien dat er ook een andere enthousiaste vmbo-docent was (Lilian de Ruyter) en heb al een aantal mensen op Twitter gevonden. Ik heb zin in komend collegejaar.

Examentips: Natuurkunde vmbo-gt

Wisdom of the class

In klas 1 en 2 werken wij met leergebieden. Met het leergebied Mens & Natuur hebben we aan het eind van de 2e klas altijd een paar weken over. Meestal ging ik dan scheikundeproefjes doen, omdat onze methode erg weinig scheikunde heeft. Dit jaar willen we gegrond vakadvies voor klas 3 geven en hebben we een kort hoofdstukje scheikunde gemaakt. Maar we hebben geen nakijk boekje…

Wisdom of the class

Nakijken doen leerlingen bijna altijd zelf met behulp van nakijkboekjes… maar waarom eigenlijk?
Nu had ik geen nakijkboekjes, maar wisdom of the crowd vind ik prachtig. Samen komen we wel uit de goede antwoorden.

Denken delen uitwisselen

De werkvorm die ik gekozen heb, is niet heel innovatief, maar de uitvoering werkte bijzonder goed.
Denken: 3 minuten in stilte: Geef in procent aan hoe groot je de kans acht dat je het antwoord goed hebt.
Delen: bespreek fluisterend jouw antwoorden met je buurman/buurvrouw: Hebben jullie hetzelfde antwoord? Hebben jullie verschillende percentages? Wat zou het goede antwoord zijn?
Uitwisselen: Klassikaal: Lees de vraag voor en geef jullie antwoord. Hoeveel procent hadden jullie? Wie biedt meer?

Resultaat

Denken: als je kritisch nog eens naar je eigen antwoord kijkt, wat vind je er dan van? Wat betekent een percentage onder de 50% eigenlijk?
Delen: als je allebei hetzelfde hebt, stijgt het percentage en het vertrouwen van de leerlingen. Zijn er verschillende antwoorden? Overtuig elkaar maar.
Uitwisselen: Sommige leerlingen worden zenuwachtig als ze moeten voorlezen, nu kan de ander lezen. Het is veiliger, er is tenminste nog één persoon die het antwoord ook had (geen gezichtsverlies). Maar het leukste vind ik: “Wie bied meer?” en de discussie die volgt.
Als er een fout antwoord werd gegeven, bood tenminste driekwart van de klas hoger.

Grappig was dat sommige leerlingen, heel graag van mij wilde horen wat het goede antwoord was, zij wilden het verbeteren en goed opschrijven. Ik ben natuurlijk het vangnet, maar ze hadden mijn kennis totaal niet nodig: Wisdom of the Class!!!!

Workshops

Voor de mei-vakantie heb ik 4 workshops mogen geven.

Basisschool van mijn kinderen
Op de basisschool van mijn leerlingen waren ze benieuwd naar het inzetten van video in het onderwijs. Omdat het concept van flipped classroom gebaseerd is op ‘huiswerk’, was dit niet zo van toepassing voor het primair onderwijs. Ik heb me een stuk meer moeten verdiepen, maar de workshop “Low-tech & low-budget video’s maken” paste goed.

Wat vond ik leuk? | Ik heb een beetje bij gedragen aan het onderwijs wat mijn kinderen genieten.Mijn eigen school
Ik had al eens schoolbreed laten zien wat ik doe. Enkele collega’s waren benieuwd naar het hoe. Ik heb een workshop screencasten geleid.

Wat vond ik leuk? | De verbazing onder mijn collega’s hoe makkelijk het is & de meest verbaasde collega heeft in een half uur tijd 3 perfect bruikbare video’s opgenomen (wauw, dat is pas rendement!!).FLOT Science Event
Waarom wordt the flipped classroom zo veel gebruikt bij wiskunde, economie, maar belangrijker science? En wat zijn de kansen?
FLOT science event
Wat vond ik leuk? | Alleen maar science-leraren, er was meer technische kennis en daardoor meer technische diepgang in een beperkte tijd.Next Learning Event
Een grote brede e-learning conferentie. Er was veel interesse naar leren door middel van video en het maken van leervideo’s
Next Learning Event
Wat vond ik leuk? | Ik was verbaasd om te zien hoeveel mensen buiten het onderwijs dingen willen weten over het maken van leervideo’s.

Zwemles

Mijn zoon (6 jaar) zit op zwemles. Eerst zat hij in Eindhoven op zwemles, nu bij ons in het dorp.
De zwemles bij ons in het dorp maakt gebruikt van gamification en mastery-learning
Ik vond het in het begin een beetje onzin, in Eindhoven werkten ze hier ook niet mee. Maar het werkt super voor mijn zoon. Ik realiseerde me van de week pas dat ze bij deze zwemles de (leer-)ontwerpen van gamification en mastery-learning toepassen.

Gamification

Gamification werkt goed voor mijn zoon. Hij kan zien wat hij moet kunnen om een stap verder te komen (show me the way). Wekelijks wordt op een persoonlijke website geregistreerd hoe hij het heeft gedaan (feedback on state). En hij krijgt prijsjes/beloningen iedere keer dat hij een ‘bandje’ verder mag (celebrate victory).
Gamification zorgt voor motivatie om vooruit te willen, maar in combinatie met de website ook voor inzicht wat hij al goed kan.

Mastery-Learning

Beheerst hij alle elementen goed voor die horen bij een ‘bandje’ dan mag hij door naar het volgende ‘bandje’. Er zijn meerdere niveau-groepen. Iedereen gaat op zijn eigen snelheid. Ik ben geen fan van mastery-learning. Ook voor mijn zoon zie ik nadelen van dit principe.
Je mag pas door wanneer je alle indicatoren beheerst. Dat klinkt heel goed, en zorgt niet voor de 5,5 gemiddeld instelling, maar… als hij goed kan duiken, borstcrawl en drijven, kan hij dit niet verder verbeteren, zolang hij zijn schoolslag nog niet onder de knie heeft (gamification-pricipe: let them try). Hier is iets voor te zeggen, maar als hij remediërend in zou steken op alleen die schoolslag kan hij door, maar door de niveau groepjes is maar een deel van de tijd hier voor.
Mijn grootste bezwaar tegen mastery-learning is dat het frustrerend kan zijn. Je blijft in het zelfde groepje als je iets niet goed doet, iedere week hetzelfde oefenen, herhaaldelijk falen: “het lukt me toch niet”, dit werkt de-motiverend.

Conclusie

Gamification werkt super en mastery-learning is in deze opzet noodzakelijk: Er wordt gewerkt met niveau groepjes, verder personaliseren is niet mogelijk.
Grappig dat ouders thuis de voortgang via een website gedetailleerd kunnen volgen. Veel gedetailleerder dan in Magister een 7, een 7 en een 4. Ik vraag me af of dit opgezet is omdat mondige ouders veel naar voortgang vroegen. Wanneer gaat onderwijsland om? Wanneer gebruiken we allemaal Learning Analytics? Dat is toch veel beter dan een summatieve 6?