Mijn jaar in 12x Instagram

Januari

Nieuwe video op genomen over virtuele beelden gebruiken voor super vette HUD. #AllesIsNatuurkunde

Een foto die is geplaatst door Meneer van Bakel (@mrvanbakel) op

Februari

Open avond 2016 #Jozefmavo

Een foto die is geplaatst door Meneer van Bakel (@mrvanbakel) op

Maart

Fijne Pi dag. Oefen zodat je een pi teken kunt fronzen. ? π

Een foto die is geplaatst door Meneer van Bakel (@mrvanbakel) op

April

4A – NS1 – hebben jullie vragen voor jullie examen natuurkunde? Stel ze hier op Instagram of op YouTube in deze speciale video.

Een foto die is geplaatst door Meneer van Bakel (@mrvanbakel) op

Mei

Juni

Mensen vragen mij wel eens waarom ik natuurkundeleraar geworden ben…

Een foto die is geplaatst door Meneer van Bakel (@mrvanbakel) op

Juli

Augustus

Alles is maakbaar!!! Zo ook deze animatie.

Een video die is geplaatst door Meneer van Bakel (@mrvanbakel) op

September

Hij is af… en overdreven stevig.

Een foto die is geplaatst door Meneer van Bakel (@mrvanbakel) op

Oktober

Goedemorgen #Tilburg

Een foto die is geplaatst door Meneer van Bakel (@mrvanbakel) op

November

Vandaag naar Amsterdam geweest om een workshop te geven aan docenten over de inzet van feedback tussen leerlingen onderling.

Een foto die is geplaatst door Meneer van Bakel (@mrvanbakel) op

December

Hij doet het. En hoe. ?

Een video die is geplaatst door Meneer van Bakel (@mrvanbakel) op

Mijn jaar in 12 tweets

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Mijn 6 topposts van het jaar 2016

#6 – Terugblik: Eigenaarschap (3 vmbo)

In deze blogpost beschrijf ik een opdracht en hoe deze tot stand is gekomen. Als ik het me goed herinner heeft Frans Droog dit op twitter verspreidt met de hashtag van het JongNVON congres. Het zijn posts als deze die ik het liefst deel.

#5 – Eindexamen natuurkunde 2016

Dit is een blogpost waarin mijn examen-afspeellijst staat en waar ik leerlingen actief uitnodig om mij via YouTube vragen te stellen. De reden dat ik leerlingen via YouTube vragen wil laten stellen is omdat de meeste jongeren niet meer op twitter zitten. De jaren ervoor heb ik wel eens twitter-spreekuren gedaan (o.a. met 3FM). Maar via twitter bereik ik leerlingen niet meer goed. Via instagram bleek het te gefragmenteerd (doe ik wel) – maar YouTube werkt als een community waarbij leerlingen vragen kunnen stellen naar aanleiding van een onderwerp. Ik heb via YouTube veel meer vragen gekregen dan alle twitterspreekuren bij elkaar.

#4 – 10 Examentips CSE Natuurkunde vmbo-GT

Makkelijk te delen en schijnbaar veel op gezocht. Deze post is twee keer zo veel gelezen als #6, maar nog niet half zo interessant. Snel door naar #3.

#3 – Oproep examinatoren NaSk1 vmbo-GL/TL 2016

Jaar naar jaar wordt deze groep groter. 2016 was het derde jaar dat we met verschillende examinatoren samengewerkt hebben in een overlegdocument. ICT maakt het mogelijk om tijdens het nakijken met collega’s te overleggen. De vraag kunnen stellen wanneer je wilt en kort of lang over een onderwerp discussiëren is de reden dat deze vorm terrein wint op andere online en offline alternatieven. De groep groeit exponentieel.
… voor mijn to-do-2017: vorm evalueren met de groep, werkt dit nog bij heel veel deelnemers?

#2 – Peerfeedback

Dit is geen blogpost maar een aparte pagina over mijn master-onderzoek naar peerfeedback op het vmbo-TL. Super interessant, maar deze pagina is niet echt uitnodigend. Ik moet iets aan de opmaak doen, want deze pagina zou het meest bezocht moeten worden op mijn site. Goed… ook op mijn to-do-2017: opmaak aanpassen.
Ik vind dat deze boodschap het meest gedeeld zou moeten worden, omdat de boodschap onderbouwt wordt aan de hand van een goed opgezet evaluatie-onderzoek. Peerfeedback is een werkvorm die in het voortgezet onderwijs te vaak vermeden wordt om de verkeerde redenen. Peerfeedback past goed bij formatief toetsen (Assessment for Learning) waarbij de peers een leerbron voor elkaar worden. Dit gebeurt nog te weinig en ik ga er alles aan doen dat peerfeedback komend jaar op #1 staat.

Maar in 2016 was de #1 post… drumroll

#1 – Nakijkcommissie: toets als leermiddel

Aan het eind van het schooljaar ontstond op twitter, dankzij Iris Driessen, het idee om leerlingen verantwoordelijk te maken voor het nakijken, beoordelen en bespreken van toetsen. Meerdere leraren waren enthousiast. Frans Droog schreef hier een blog over die door mijn collega werd gelezen en omdat Frans mij noemde kon ik niet meer terug. Deze post is de onderbouwing en opzet zoals wij de nakijkcommissie op school hebben vormgegeven. Meerdere leraren door Nederland zijn hier dit jaar mee gestart en enkele delen hun ervaringen. Zo zie je verschillende variaties. Het delen van de verschillende variaties door verschillende docenten geven goeie handvatten aan leraren die hiermee willen beginnen en blijkbaar is dit iets wat veel gedeeld wordt waar veel naar gezocht wordt.

Wat vinden leerlingen van de nakijkcommissie?

Na drie toetsen gewerkt te hebben met de nakijkcommissie, heb ik leerlingen wat vragen gesteld.

Wat vinden leerlingen van de nakijkcommissie?

De Nakijkcommissie
Wanneer leerlingen te horen krijgen zijn er twee soorten reacties: “YES” / “Nou… had ik net zo goed geleerd”.

Na drie keer hebben leerlingen al een veel beter beeld van de nakijkcommissie en wat het inhoudt. Een toets maken is veel minder werk dan het maken van een correctievoorschrift, vier toetsen nakijken en nabespreken. Leerlingen die zich onvoldoende voorbereid hebben en in eerste instantie “YES” zeiden, komen hier in de tweede les op terug. Terwijl het nakijken veel minder moeite kost voor de leerlingen die de stof goed beheersen.

Het systeem

Sommige van deze leerlingen hebben veel tijd gestoken in de voorbereiding. Bijvoorbeeld de leerlingen die in de aanloop naar de toets mij na school opzoeken, omdat ze nog wat laatste vragen hebben. Deze leerlingen vragen of ze deze keer alstublieft niet in de nakijkcommissie komen. Ze willen dat hun investering beloond wordt met een hoog cijfer. Dat spreekt voor hen, maar de motivatie ligt buiten de leerling. External Regulation of Introjecting (Ryan & Deci, 2000) in het meest positieve geval. De reactie wanneer ze horen dat ze in de nakijkcommissie zitten, geeft het zelfvertrouwen van leerlingen weer. Dat leerling blij zijn of balen geeft wel aan hoeveel er voor die leerling afhangt van en toets – het belang om te presteren. Het toetssysteem bevordert het leren niet met doelen, maar door middel van straffen en belonen.

Meer leren?

Toch is dit de cultuur. De nakijkcommissie verandert deze regulatie niet[1]. Het doel van de nakijkcommissie is het creëren van meer eigenaarschap bij het toetsingsproces en dat het leren niet stopt met het maken van een toets. Het doel is dat leerlingen na de toets kritisch kijken naar hun eigen prestaties. Dit gebeurt al veel meer. Leren de leerlingen meer? Dat heb ik niet getoetst en ga ik ook zeker niet met een traditionele toetst toetsen. Ik heb het wél aan de nakijkcommissie gevraagd…

Vraag en antwoord

“Stel je had de toets gemaakt, en je zou nu na het nakijken over de zelfde stof een andere versie maken, zouden jullie dan een beter cijfer halen?”
Alle leerling gaven aan de stof beter te beheersen, na het nakijken. Dit is niet absoluut gemeten en leerlingen leiden misschien aan het placebo effect. Ongeacht hoeveel ze meer leren – er is geleerd na de toets.

[1] Wellicht zijn er leerlingen die het belangrijk vinden om de stof goed te beheersen voor medeleerlingen, zodat ze zo goed mogelijk na kunnen kijken.

Nakijkcommissie: werkvorm

Vervolg op: nakijkcommissie: toets als leermiddel

De Nakijkcommissie

De werkvorm

Lesuur   Taak docent Taak nakijkcommissie
1 toetsafname Docent bepaalt de leden van de nakijkcommissie en zorgt voor het materiaal De leden van de nakijkcommissie maken gezamenlijk de toets om op deze manier tot een correctievoorschrift te komen
2 Eerste les na de toets Docent heeft naar correctievoorschrift gekeken en heeft de gemaakte toetsen verdeeld De leden van de nakijkcommissie gaan ieder 4 toetsen nakijken en overleggen in geval van twijfel
3 nabespreking Docent heeft de gecorrigeerde toetsen bekeken De leden van de nakijkcommissie bespreken in kleine groepjes de 4 gemaakte toetsen na

Materiaal

schriften
Zes Leitzmapjes met:

  • De instructie voor de nakijkcommissie
  • De toets
  • Papier waarop de leerlingen de toets en het correctievoorschrift kunnen maken
  • Normeringstabel

Uitvoering

Voor de eerste keer dat leerlingen gaan werken met de nakijkcommissie zijn de leerlingen op de hoogte gebracht van de nakijkcommissie en wat de taak van deze nakijkcommissie is.
De docent geeft de toets op. Alle leerlingen worden geacht de stof te leren.
Pas op het moment van de toetsafname maakt de docent de leden van de toetscommissie bekend. Deze leden krijgen ieder een Leitzmapje met al het materiaal wat zij nodig hebben – voorin zit een beschrijving wat er van de leerlingen verwacht wordt – en ze gaan naar een andere ruimte. Ideaal is een aangesloten ruimte, zoals een vrij lokaal. De rest van de klas gaat de toets maken, terwijl de nakijkcommissie gezamenlijk de toets en een correctievoorschrift hiervoor maakt. Als de tijd voorbij is leveren zij het Leitzmapje in.

De verdeelt de toetsen willekeurig over de Leitzmapjes en registreert welke toets door welk lid nagekeken wordt. De docent bekijkt het correctievoorschrift. In het geval dat de leerlingen gezamenlijk één correctievoorschrift gemaakt hebben, kopieert de docent deze één voor ieder Leitzmapje.

De eerste les na de toets gaat de nakijkcommissie in een groepje bij elkaar zitten. Zij hebben nu één lesuur om ieder 4 toetsen na te kijken (de ervaring leert dat ze deze tijd nodig hebben). De docent laat de rest van de klas zelfstandig werken, zodat hij zo nu en dan vragen kan beantwoorden van de nakijkcommissie. Indien nodig bespreekt de docent vooraf het correctievoorschrift. Na de les worden de Leitzmapjes weer ingeleverd.

De docent beschouwt de betrouwbaarheid van het nagekeken werk. Hierbij is het belangrijk dat leerlingen consequent geweest zijn of dat grove fouten er uit gefilterd kunnen worden.

De les hierna volgt de nabespreking. De klas zit in groepjes van vier, met één lid van de nakijkcommissie. De docent zorgt dat de leerlingen in het juiste groepje gaan zitten. Bij de nabespreking wordt besproken waarom welke antwoorden een bepaalde beoordeling gekregen hebben. De andere leerlingen mogen dit bediscussiëren. De leerlingen die de toets gemaakt hebben, hebben zelf ook de verantwoordelijkheid om te controleren of deze goed is nagekeken. Alle toetsen worden van een cijfer voorzien en ingeleverd. De docent voert de cijfers in in het leerlingvolgsysteem.

Onregelmatigheden

Wanneer een lid van de nakijkcommissie afwezig is en in onvoldoende mate bijgedragen heeft aan zijn “plicht”, zal deze leerling aantonen dat hij de stof beheerst door het maken van een herkansing.