Mini-blog: Onderzoek (deel 1)

24 december keek ik naar de Nationale WetenschapsQuiz 2015. Wat ik het mooiste vond, was het voorstellen van de kandidaten, waarbij de wetenschappers iets over hun onderzoek mochten vertellen.

Zij vinden hun veld en onderzoek echt het einde; wanneer ze erover vertellen schitteren hun ogen.

Ik vind mijn praktijkonderzoek naar peerfeedback op vmbo ook te gek. Maar echt, ik kan er zo een uur over praten. Zeker nu ik resultaten aan het verwerken ben: echt leuk om te doen. Helaas is dit slechts een teaser voor jullie, rapportage volgt, maar ik ben benieuwd of jullie dit ook interessant vinden…

Ik ben zo benieuwd, omdat die wetenschappers hun aandoenlijke enthousiasme voor het onderwerp waarschijnlijk met een handje vol mensen delen. Er is een risico op de reactie: “Nou en?” En dat risico loop ik ook.

Mini-blog: Pestprotocol

Schoolorganisaties zijn professionele bureaucratiën: de operationele kern bestaat uit hoog-opgeleide vakmensen (ja, de docenten). De taak van de operationele kern is moeilijk om te leren, makkelijk om te definiëren. Het coördinatiemechanisme wat hierbij past is de standaardisatie van vaardigheden (denk aan de zeven competenties voor docenten).
Een de werkomgeving van een school is complex én stabiel.

Doordat de professionals zo’n sleutelrol hebben zijn er valkuilen voor deze organisatiestructuur. Wat is de reactie van mensen die niet uit het onderwijs komen: zij denken dat deze valkuilen er zijn door gebrek aan controle, dus proberen ze andere coördinatiemechanisme als stuurmiddel. Zoals het gebruik van directe supervisie, standaardiseren van processen en standaardiseren van output.

Dit zorgt ervoor dat vakmensen belemmerd en ontmoedigd worden, met als resultaat dat ze genoegen nemen met een protocol in plaats van goed te kijken wat de leerling nodig heeft.

– Ik moest meteen denken aan het pestprotocol. Om recht te doen aan individuele leerlingen moeten we in de praktijk hier in iedere casus van afwijken. Af gaan op onze competenties, in plaats van protocollen.


Dit inzicht komt vanuit de theoriën van Mintzberg, ik werk hieraan vanuit mijn opleiding. Ik kan dit inzicht niet gebruiken voor mijn opleiding, maar wil het niet vergeten.