Verdwijnt het beroep leraar in 2030?

Joseph Kessels schreef een essay over de toekomst van het beroep leraar in Vlaanderen. Hierover verscheen op Klasse.be een artikel: Verdwijnt het beroep leraar in 2030?

Leraren zullen als mentor en begeleider een belangrijke rol blijven spelen, maar de leraar voor de klas zal verdwijnen.

Joseph Kessels benadrukt het belang van het ontwikkelen van kritische bekwaamheid en een leven-lang-leren. Om toekomstbestendig te gaan werken moeten leraren niet conservatief en krampachtig vasthouden aan leerplannen, deze taak is in de toekomst niet meer voor de leraar die voor de klas staat weggelegd.

Aan een kant schept dit kansen, aan de andere kant vraag ik me af of de overheid niet de verantwoordelijkheid voor de content gaat claimen. Kessels wijst terecht op de betere mogelijkheden van content aanbieden dan door de leraar. Ik hoop wel dat er veel content gecrowdsourced wordt, zodat kwaliteit en onafhankelijkheid op die manier geborgd blijft.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |