LA4 – Quest 3: SWOT

Doe je voordeel met je sterktes, buig je zwaktes om, investeer in de kansen en identificeer de bedreigingen.

Sterktes
·       Identiteit van de school
·       Collegiaal en hecht team met
        goede samenwerking en kennisdeling.
·       Aansluiten bij behoefte leerlingen
·       Veilige school met sterk leerling- &
        oudercontact
Zwaktes
·       Werkomstandigheden (faciliteiten en middelen)
·       Om deze kwaliteit te leveren ervaart het hele team
        een hoge werkdruk
·       Talenten van leerlingen en docenten komen
        onvoldoende tot hun recht
Kansen
·       Mondiaal besef voor noodzaak collectieve
        duurzaamheid.
·       Geen grenzen: samenwerking op afstand &
        wereldburgerschap
·       Leven-lang-leren
·       Leraarschap als rol voor iedereen
        (peertutors & mantelleraren)
Bedreigingen
·       Afhankelijkheid van technologische infrastructuur
·       Leraren tekort: kwalificatie?

Gevolgen 2College Jozefmavo
De rol van het onderwijs in het scenario ECO-24/7-cultuur verandert sterk. De rol van 2College Jozefmavo zal hierdoor ook veranderen. In deze SWOT-analyse zijn voor de interne analyse de huidige krachten en zwaktes opgenomen (primaire bron MTO) en deze worden gelinkt met de externe analyse waarbij er gekeken wordt naar de kansen en bedreigingen van dit scenario.

De sterkte van de school om aan te sluiten bij individuele behoeftes van lerende zal in dit scenario een belangrijke kracht zijn. Het instituut zal deze expertise aan kunnen boren en verbreden naar alle leeftijden. Het sterke contact met betrokkene en lerende blijft in de toekomst een belangrijke kracht, dit zorgt voor sterke voorwaarden zoals ondersteuning en facilitering van tijds- (en plaats-) onafhankelijk leren.
Vanwege de veranderende rol is het risico groot dat scholen de identiteit verliezen, echter wanneer dit instituut haar krachten behoudt, kan de identiteit blijven bestaan ondanks het gebrek aan noodzaak te concurreren. Het team kan gebruik maken van de rol als expert en het inzetten op samenwerking en kennisdeling met en ter ondersteuning van peertutors en mantelleraren, om tegemoet te komen aan het veranderende leraarschap.

Leven-lang-leren is ingebed in de cultuur, hierdoor krijgen de docenten (en leerlingen) meer kansen hun talenten te ontwikkelen. Doordat de rol van leraar voor door verschillende mensen op zich genomen zal worden en de veranderende rol van het onderwijs kan de werkdruk afnemen.

Een grote uitdaging blijft de facilitering van leren: de faciliteiten zijn nu al een zwakte voor de school, maar in dit scenario zal het onderwijs in toenemende mate afhankelijk zijn van technologische infrastructuur. Dit zou in een mondiale wereld een belangrijk doelwit kunnen zijn voor terrorisme.

Primaire gegevens voor interne analyse:
Bakel, R. P. van (2015). Curriculumanalyse. [LA2]. Tilburg: 2College Jozefmavo.
Bakel, R. P. van. (2016). Innovatie-analyse: Herijken visie 2016-2020. [LA3]. Tilburg: 2College Jozefmavo.
Grinsven, V., Schaapman, A. & Duren, M. van. (2015). Medewerkersonderzoek 2College: Locatierapportage. Utrecht: DUO Onderwijsonderzoek.

Secondaire gegevens voor externe analyse:
TrendsScenario

| Leraar natuurkunde | vmbo-TL | 2College Jozefmavo |

4 Comments

 1. Lonneke Hoogveldt

  Beste Rob,

  Beste Rob,

  Ik vind dat je SWOT jullie eigen school goed analyseert en aangeeft wat de mogelijke consequenties van het scenario ECO-24/7 voor jullie kunnen zijn. Je geeft ook aan wat het kan betekenen voor de praktijk van de mensen op de werkvloer. Je benadrukt de sterkte van jullie school om te kunnen aansluiten bij individuele behoeftes van lerende. Dat is ook een kansrijk punt, denk ik . Ik vraag me af hoe jij voor je ziet hoe jullie kunnen komen tot een collectief besef van het gezamenlijk duurzaam belang om duurzame keuzes te maken. Dit vraag ik me af omdat vooral de individuele behoeftes van de lerende centraal lijken te staan. Hoe zie jij dit voor je?

  1. Rob van Bakel

   Daar heb je gelijk in, sterker nog… dat is de grootste uitdaging voor onze school. Echter denk ik dat dit besef een maatschappelijke trend is, de maatschappij verschuift hier naar toe. Het is niet het doel mijn school om mensen die kant op te bewegen.

 2. Simone

  Hoi Rob,

  Je SWOT is erg overzichtelijk weergegeven. De toelichting laat mij zien dat je een duidelijk beeld hebt van de consequenties van het toekomstscenario. Ik heb daardoor ook een goed beeld gekregen van de school en het team waarbinnen jij werkt. Je zou misschien nog iets meer kunnen vertellen over de zwaktes en bedreigingen want je richt je meer op de sterke punten en kansen.

Comments are closed.