Mini-blog: Toetsbespreking

Wij bespreken op school alle toetsen. We bespreken de vragen en antwoorden …
… ter verantwoording,
… zodat leerlingen de docent kunnen controleren,
… zodat leerlingen kunnen reflecteren, en
… zodat leerlingen ook na de toets leren.

Meestal bespreek ik de toets met als doel dat leerlingen reflecteren op het soort fouten die ze maken (leesfout, leerfout, formuleringsfout, berekenfout), maar vandaag heb ik de focus niet gelegd op leren van het soort fouten, maar ook alsnog leren wat niet begrepen is. Gecheckt en inderdaad er is geleerd; leerlingen begrijpen het nu nog beter.

*Disclaimer: ik had een kleine groep (19 leerlingen) en de toets was al goed gemaakt.

| Leraar natuurkunde | vmbo-TL | 2College Jozefmavo |