Koersbepaling

30 maart kreeg ik een mailtje van mijn directeur dat hij mij “linksom of rechtsom” wilde betrekken bij het schrijven van de koers 2016-2020. Dit is naar aanleiding van de curriculumanalyse, die ik heb uitgevoerd, in het teken van het tweede leerarrangement van de MLI.

De voorkeur ging uit naar deelname van de werkgroep die de koers schrijft, maar mijn tijd is door studie beperkt en binnen mijn aanstelling zit ik ook ruim over de uren heen. Toch wil ik graag deelnemen aan de werkgroep. Ik zal deelnemen naast de directie, decaan, zorgcoördinator en de portefeuille-houder van onderwijs ontwikkeling, daarmee ben ik de enige die geen raakvlak heeft met het middenmanagement.

Ik heb geen enkele ambitie om leiding te geven of minder les te gaan geven voor een grote taak (zoals mijn collega’s in de werkgroep al doen). De afgelopen jaren verschoof mijn rol in de organisatie al zachtjes aan richting informeel leiderschap (Marco snoek, develop teacher leadership and ), maar mijn LA2 heeft dit versneld. Nu ziet mijn directie mij ook als teacherleader. Die professionele erkenning en rol past bij een leraar die voornamelijk lesgeeft.


Maandag 29 juni gaan we op locatie om een dag te brainstormen, onderbegeleiding van een expert (ik ben heel erg benieuwd, gezond sceptisch maar sta helemaal open). Die maandag zal ik later op de MLI zijn maar volop aan mijn rol en prestatie-indicatoren voor de MLI werken.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |

2 Comments

  1. Daniëlle

    Gelukkig is dan de laatste lesdag al geweest, hoef je dus helemaal niet meer te verschijnen op school die dag :-)

Comments are closed.