X11: makerschool.nl

Een aantal van studenten van de MLI hebben deze school bezocht: X11. Samen met Rotslab heeft deze school 19 mei de makerschool geopend voor leerlingen.

In het thema van Maker Education heb ik de Nederlandse School bezocht, maar ik zou dit ook graag willen zien. Sterker nog: zo’n rijke leeromgeving wil ik bij ons in de nieuwbouw!!!!

| Leraar natuurkunde | vmbo-TL | 2College Jozefmavo |