Leerlingen als feedbackconstructor

Hebben 12 tot 16-jarige vmbo-leerlingen wel iets aan elkaars feedback?

Veel onderzoeken richten zich op de effecten van het ontvangen van feedback. David Nicol (2011) en Marjo van Zundert, Dominique Sluijsman en Jeroen Merriënboer (2010) vinden er ook gekeken moet worden naar de effecten van feedback geven.

David Nicol geeft zes redenen waarom juist het geven van feedback het leren helpt:

1. Actief leren

Bij het ontvangen van feedback is de rol van de leerling passief; het kan zijn dat de leerling niet oplet als ze feedback krijgen van hun begeleider of zelfs bij de feedback van hun peers. Als je feedback geeft moet je hierover na denken.

2. Betrokkenheid bij de criteria

Bij het geven van feedback is er meer noodzaak kennis te nemen van de criteria voor het product dan wanneer je feedback krijgt.

3. Wederkerigheid van geven & krijgen

Leerlingen die peerfeedback geven zijn met de zelfde opdracht bezig en maken hetzelfde leerproces door. Als leerlingen werk van anderen van feedback voorzien, krijgen ze inzicht in andere perspectieven en tactieken. Leerlingen zien dat er niet maar één goede manier is om aan een opdracht te werken. Door het geven en krijgen van peerfeedback versterkt het eigenaarschap van het leren.

4. Expertise

Regelmatig oordelen en kritisch analyseren van eigen en andermans werk, zorgt ervoor dat leerlingen de context dieper doorgronden. Analyseren en oordelen vormen, plaatst de de leerling in dezelfde rol als de experts.

5. Leergemeenschappen

Het leren is geen persoonlijke activiteit meer. Het creëren van een veilige omgeving waarin medeleerlingen elkaar helpen en kritisch naar elkaar kunnen zijn versterkt de sociale cohesie.

6. Kritisch naar jezelf kijken

Als leerlingen regelmatig andermans werk moeten beoordelen, ontwikkelen ze ook de capaciteit om kritisch naar hun eigen werk te kijken, omdat dit één en dezelfde vaardigheid is.

Peerfeedback heeft niet als enig doel werk van medeleerlingen verbeteren: Peerfeedback is een leermiddel!

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |