Cultuur, innovatie en kennis

Cultuur

Ik ben echt blij met het onderwerp cultuur. Cultuur vind ik zo interessant omdat het ontastbaar is, hoe krijg je het in kaart en wat zijn manieren om culturen te veranderen?

Cultuur is een ongrijpbare verzameling van attituden, opvattingen, gedragsconventies, en basisaannamen en waarden die door een groep mensen wordt gedeeld en die het gedrag van ieder van de groepsleden en ieders interpretatie van de betekenis van het gedrag van andere mensen beïnvloedt.
Spencer-Oatey (2000)

Op dit moment vind ik Cameron, Quinn en Schein zelf het meest toepasbaar en concreet. Ik vind Hofstede en Boonstra niet zo fijn.

Innovatie

Vandaag zal een kennisdialoog plaats vinden onderleiding van een andere groep over innovatie. Ik had hier niet echt een goed beeld bij. Na het lezen van het artikel van Sahin over Rogers kan ik dit één op één op twee implementatieprocessen leggen die op dit moment in onze school plaats vinden.
Er wordt het mijn onderbuik gevoel duidelijker zichtbaar. Eén van deze twee processen voldoet aan veel meer voorwaarden dan de andere. Zeker de kracht van trialability wordt bij het tweede proces ondermijnd door de pragmatiek van ons onderwijs. Hier ga ik komende week met een aantal collega’s en eventueel de directie over praten. Ik hoop vandaag veel van mijn medestudenten te leren.

Kennisdialoog

In onze kennisdialogen over cultuur waren we aan het denken om het begrip te omschrijven, daarna het hebben over de manieren hoe je cultuur kan omschrijven en daarna hoe je cultuur kan veranderen. Het is allemaal interessant, maar… ik denk nu net als een ander groepsgenootje dat het eerst handig is om een goed beeld rondom cultuur en bepaalde culturen (modellen) te creëren. De week erna heeft er per slot van rekening een andere groep nog een kennisdialoog over cultuur.

Deze week volgt nog een update hierover en ik zal nog een terugblik schrijven over afgelopen dinsdag.

| Leraar natuurkunde | vmbo-TL | 2College Jozefmavo |