Focus

Dit onderzoek is gericht op FOCUS om inzicht te krijgen in DOEL.

In het schrijven van mijn onderzoeksvoorstel heb ik deze zin een aantal keer helemaal omgegooid. In de laatste leerteam-bijeenkomst van LA5 hebben ik meegedacht met Julia over haar omschrijving, onder begeleiding van Sarah. Hardop denkend vond ik dit goed te doen, maar in mijn eigen context word ik beperkt door mijn ideeën bij mijn onderzoek. Ik vind het heel moeilijk om mijn focus in deze zin vast te leggen. Blijkbaar weet ik toch niet goed wat er met focus bedoeld wordt.

In de eerste versie van mijn onderzoeksvoorstel heb ik in plaats van de focus de interventie op geschreven.

Dit onderzoek is gericht op het bevorderen van het kwaliteitsbegrip van vmbo-GL/TL-leerlingen uit het 4e leerjaar ten aanzien van hun sectorwerkstuk om inzicht te krijgen in de invloed van peerfeedback op de ontwikkeling van het kwaliteitsbegrip van leerlingen.

Het doel lijkt mij aardig omschreven, maar de focus moet anders.

Ik ben terug gegaan in mijn aantekeningen naar van LA1 en het begin van LA5, opzoek naar hoe je de focus moet omschrijven.
Weinig bruikbaar:

– Functie probleemstelling: Samenvatting van probleemanalyse in 2 3 zinnen. Focus beschrijven en doel benoemen. Korte aanloop.

– 1.3 Dan probleemstelling: kernachtige samenvatting, focus, doel…

Voorbeelden richting onderzoeksvragen (LA1)

Bijvoorbeeld 1:
Focus = onderzoeksresultaten Doel = integreren van onderzoeksresultaten
“Wat is er vanuit de literatuur bekend over… de effectiviteit van interventie X op uitkomst Y?”

Bijvoorbeeld 2:
Focus = methoden Doel = kritische analyse
“Welke onderzoeksmethoden zijn er tot nu toe gebruikt om fenomeen X te onderzoeken?” en “Welke methodologische tekortkomingen hebben deze methodes?”

Bijvoorbeeld 3:
Focus = theorie Doel = centrale issues identificeren
“Wat zijn de centrale theorieën die gehanteerd zijn om fenomeen X te verklaren?”

Bijvoorbeeld 4:
Focus = onderzoeksresultaten, methoden Doel = integratie literatuur, benaderingen
“Welke professionele rollen van lerarenopleiders kunnen worden geïdentificeerd?”

In enige mate een omschrijving

– Probleemstelling: samenvatting aanleiding, welke extra informatie is nodig? Dit mondt uit in de focus van het onderzoek(“Dit onderzoek is gericht op….) en het doel (…om inzicht te krijgen in…” ).

– De probleemstelling sluit aan bij de geschetste aanleiding en context. Het probleem wordt kernachtig beschreven, er wordt aandacht gegeven aan de focus en doelstelling van het onderzoek (focus: wat ga je onderzoeken?; doel: wat wil je bereiken?). Het onderzoek heeft een educatief karakter en is gericht op schoolontwikkeling.

Gisteren heb ik met twee collega’s die Master SEN en onderwijskunde volgen hiermee geworsteld. Zij sluiten hun probleemstelling niet af met een zin waarin focus en doel expliciet benoemd worden.
Ik weet heel goed wat ik wil onderzoeken en bereiken. Ik neig nu naar:

“Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip om inzicht te krijgen in de invloed van het geven van peerfeedback op het kwaliteitsbegrip van hun eigen sectorwerkstuk onder vmbo-GL/TL-leerlingen uit het 4e leerjaar.”

óf

“Dit onderzoek is gericht op het geven van peerfeedback bij het sectorwerkstuk om inzicht te krijgen in in de mate waarin het middel peerfeedback bijdraagt aan de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-GL/TL-leerlingen uit het 4e leerjaar ten aanzien van hun eigen sectorwerkstuk.”

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |

9 Comments

 1. Rob van Bakel

  Wat ik ga meten is de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip. Maar ga ik dan onderzoeken wat het effect van het geven van peerfeedback is? Of ga ik kwaliteitsbegrip van de leerlingen onderzoeken?

   1. Rob van Bakel

    Welk effect? Leereffect? Producteffect? Ik ga meten wat de invloed is op kwaliteitsbegrip van leerlingen (hoe goed zij denken dat hun product is).

 2. Judith

  Zo herkenbaar Rob. Ik heb er 2 jaar over gedaan ;) dus wanhoop niet!
  Wat ik niet zo snap in je omschrijving heeft te maken met de term ‘kwaliteitsbegrip’. Is dat niet anders te verwoorden?

  1. Rob van Bakel

   Snelle reactie, Judith. Kwaliteitsbegrip is echt een heel interessant construct, veel ook geschreven door Wiliam, Claxton of Sadler.

   Wanneer mijn onderzoeksvoorstel voldoende is zet ik deze ook op mijn blog.

 3. Frans Houter

  Hey Rob,

  Gezien je gaat onderzoeken wat het effect is van peerfeedback ligt daar je focus. Het moeilijke lijkt mij dat je in je onderzoek kwaliteitsbegrip meetbaar moet maken gezien je de invloed van peerfeedback op kwaliteitsbegrip wil onderzoeken. Pittige kluif, maar gaaf onderzoek. Ben benieuwd hoe je dat begrip meetbaar gaat maken.

  Succes

  Frans

  1. Rob van Bakel

   Ja dat moet ik goed operationaliseren. Ik ben al een heel eind. De vraag is of de geoperationaliseerde constructen de lading denken. En op hun beurt of de items deze constructen meten.
   Bedankt voor je reactie. Ik deel komend jaar zeker de opbrengsten.

 4. Pingback: LA5-I: Probleemstelling | Meneer van Bakel

Comments are closed.