Kennisdialoog

Kennisdialoog

Afgelopen schooljaar heeft onze school zich georienteerd op de visie. De vorige visie stamde uit het vorige decenium. In schooljaar 2013/2014 heb ik aangegeven dat ik vond dat we een actuele visie/koers vast gelegd zouden moeten hebben. De directeur heeft beknopt zijn gedachtes opgeschreven, daarna is het herformuleerd vanuit het zorgadviesteam (ZAT) en de onderwijs ontwikkelgroep (OOG). Toch was dit nog een ad-hoc visie.

Werkgroep

Daarom is er in schooljaar 2014/2015 een werkgroep gevormd die onderbegeleiding van APS de visie van school goed neer te zetten. In deze groep zit de schoolleiding (locatiedirecteur en twee teamleiders), de decaan, een zorgcoordinator en drie leden uit het OOG (waaronder ik dus). Dit laatste is toeval eigenlijk was de verdeling twee mensen uit het ZAT en twee mensen uit het OOG.

Werkvisie

Dit heeft geleid tot een werkvisie die meegenomen wordt naar het team. De visie moet de visie van school zijn. Er is gekozen om met 8 vertegenwoordigers een werkvisie te formuleren en hier mee een jaar te gaan werken in plaats van het hele personeel er op te laten schieten. Na een jaar kunnen we de visie definitief maken.

Model

Het model wat APS in de begeleiding gebruikt was het model van Berger en Luckmann (1966).
Deze dinsdag zullen we met het team stap 1 en 2 zetten: betekenis geven en uitwisselen. Dit doen we aan de hand van kennisdialogen.
De dinsdag zal er alsvolgt uitzien: eerst presenteert de directeur de visie, vervolgens zal ik het nut van betekenis geven en uitwisselen geven (intersubjectiviteit: gedeeld begrip), om vervolgens de werkvorm toe te lichten.
Er staan 12 concepten/begrippen in de visie. Deze worden verdeeld over 6 groepen, waar de leden eerst voor zichzelf omschrijven wat het begrip betekent om vervolgens met de groep na een kennisdialoog het gezamelijke gedeelde begrip op een grote flapover vast te leggen.
Dit zal gedaan worden volgens het KEROBEI-model.

LA3 kennisdialoog

Voor LA3 moet ik binnen mijn school een kennisdialoog leiden. Ik heb binnen dit korte termijn niemand kunnen regelen van de MLI die deze dinsdag aanwezig zou kunnen zijn. Morgen zal ik een van de groepjes begeleiden. Ik ga kijken of ik dit op kan nemen. Voorwaarde is wel dat ik niet wil dat iemand zich terughoudt in de kennisdialoog omdat er geluidopnames gemaakt worden. Deze middag draait om mijn school, niet mijn opleiding.

(Over een week heb ik een kennisdialoog rondom talent(-ontwikkeling), wie weet kan iemand daar bij aansluiten.)

| Leraar natuurkunde | vmbo-TL | 2College Jozefmavo |

0 Comments

  1. Pingback: LA3: Reflectie | Meneer van Bakel