LA5-I: Probleemstelling

Deze post is een vervolg op: Focus

Probleemstelling

Door feedback van begeleider en goede voorbeelden te zien maar vooral door er zelf veel aan te schrijven en herschrijven hebben de begrippen focus en doel veel meer betekenis voor mij gekregen. Dat betekent nog niet dat ik een probleemstelling zo uit mijn mouw schud. Ik ben nog niet tevreden over waar ik nu sta met de probleemstelling van mijn onderzoek en dan voornamelijk het doel en de focus.

Hieronder staan de evolutie van acht omschrijvingen:

1: Dit onderzoek is gericht op het inzicht krijgen in de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-GL/TL-leerlingen door het geven van peerfeedback bij het sectorwerkstuk, met als doel het vaststellen van de bijdrage van peerfeedback aan de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip, ten einde het voortzetten of uitbreiden van het inzetten van peerfeedback bij vmbo-GL/TL-leerlingen.

2: Dit onderzoek is gericht op het inzicht krijgen in de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-GL/TL-leerlingen door het geven van peerfeedback bij het sectorwerkstuk, om inzicht te krijgen in in de mate waarin het middel peerfeedback bijdraagt aan de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-GL/TL-leerlingen uit het 4e leerjaar ten aanzien van hun eigen sectorwerkstuk.

Vanaf dit moment hielpen de voorbeelden van medestudenten en de feedback van mijn begeleider mij niet verder. En heb ik een alternatieve formulering van de VU en RUG geprobeerd. De VU hielp me niet verder. Vanaf hier hielp de RUG me wel verder:

3: Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-GL/TL-leerlingen door het toepassen van succescriteria bij het geven van peerfeedback, om inzicht te krijgen in de waarde van het geven van peerfeedback onder vmbo-GL/TL-leerlingen zodat …

4: Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-GL/TL-leerlingen door het toepassen van succescriteria bij het geven van peerfeedback, om inzicht te krijgen in de bijdrage van peerfeedback als middel voor vmbo-GL/TL-leerlingen aan de kwaliteit van hun sectorwerkstuk, zodat peerfeedback als middel voor het versterken van de kwaliteit van de sectorwerkstukken voortgezet of uitgebreid kan worden.

5: Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-GL/TL-leerlingen door het toepassen van succescriteria bij het geven van peerfeedback, om inzicht te krijgen in de bijdrage van peerfeedback aan de kwaliteit van hun sectorwerkstuk, zodat peerfeedback als middel voor het versterken van de kwaliteit van de sectorwerkstukken voortgezet of uitgebreid kan worden.

6: Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-GL/TL-leerlingen door het toepassen van succescriteria bij het geven van peerfeedback, om inzicht te krijgen in de bijdrage van peerfeedback aan de kwaliteit van hun sectorwerkstuk, zodat peerfeedback als middel aangepast of uitgebreid kan worden.

7: Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-GL/TL-leerlingen door het toepassen van succescriteria bij het geven van peerfeedback, om inzicht te krijgen in de bijdrage van peerfeedback aan de kwaliteit van hun sectorwerkstuk, zodat een gedegen afweging gemaakt kan worden om peerfeedback als middel voort te zetten, aan te passen of uit te breiden.

8: Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-GL/TL-leerlingen door het toepassen van succescriteria bij het geven van peerfeedback, om inzicht te krijgen in de bijdrage van peerfeedback aan de kwaliteit van hun sectorwerkstuk, zodat de school een gedegen afweging kan maken om peerfeedback als middel voort te zetten, aan te passen of uit te breiden.

Nu ik dit van me afgeschreven heb leg ik het even naast me neer en ik kijk straks verder.

Update: Ja ik heb eens verder gekeken. En wat wil ik nu eigenlijk meten? Wil ik onderzoeken wat het verschil is in de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij het geven van peerfeedback MET en ZONDER gebruik te maken van succescriteria? Nee!
Het internaliseren van succescriteria is een van de voordelen van het geven van peerfeedback, maar niet hetgeen ik wil meten. Ik wil ervaren kwaliteitsbegrip van leerlingen meten, en de interventie is het gebruik van peerfeedback waarbij ik onderscheid wil maken tussen het geven en ontvangen en dat alles afgezet tegen de gewone ontwikkeling van kwaliteitsbegrip die leerlingen sowieso doormaken door te werken aan hun werkstuk. (Opzet zijn twee interventies en een controle.)

Ik heb nu dit:
9: Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsbegrip bij vmbo-TL-leerlingen door het geven van peerfeedback, om inzicht te krijgen in de bijdrage van peerfeedback aan de kwaliteit van hun sectorwerkstuk, zodat de school een gedegen afweging kan maken om peerfeedback als middel voort te zetten, aan te passen of uit te breiden.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |