Authentieke Flow


Prezi van 21st/5 door Lilian de Ruiter

We hebben deze opdracht goed aan gepakt. Niet als een kip-zonder-kop iets verzinnen en vastleggen. We hebben pas achteraf gekeken of onze opdracht aansloot bij de indicatoren van een echt flow-opdracht.
We zijn begonnen met lessituaties te omschrijven waar leerlingen in een flow raakten. Al deze situaties hadden overeenkomstige kenmerken, die logischerwijs aansluiten bij de 9 componenten maar voor ons beter te plaatsen zijn als we onze eigen ervaringen in ons achterhoofd hebben.

Deze opdracht sluit aan bij het vmbo: leergebied Mens & Maatschappij & Mens & Natuur en op het mbo bij: burgerschap.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |