Instructional Design: Differentiëren in 3D

Voor LA2 hebben we als ontwerpbureau 21st/5 een Instructional Design Model ontworpen voor het ontwerpen van gedifferentieerd onderwijs. Differentiëren kan op drie manieren: op inhoud, op product of op proces (Mellema & Kuijpers, 2015).
De ontwikkeling van de leerling vindt plaats binnen deze drie domeinen. De voortgang kan gevisualiseerd worden als een plaats binnen een kubus, waarbij de drie assen de drie domeinen voorstellen.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |