Jong geleerd 2.0: Maker in het onderwijs

Maker in het onderwijs

De Maker-beweging luidt een nieuw digitaal tijdperk in. In de Maker movement gaat het niet alleen om zoeken, delen en weten, maar ook om het zelf maken van fysieke dingen met behulp van de jongste technologie. Leerzaam en verrijkend en dus een aanwinst voor het onderwijs.

Deze publicatie van mijn kind online (onderdeel van kennisnet) benadrukt de rol die de maker-movement kan vervullen binnen het onderwijs. Maker education verbreedt het perspectief op de wereld en (voor mijn herontwerp interessant) makerED doet een beroep op allerlei 21st century skills.

“Het [maken] spreekt hun probleemoplossend vermogen aan, ze leren kritisch kijken en het draagt bij aan mediawijsheid en informatievaardigheden. Dat zijn allemaal 21e-eeuwse vaardigheden die op dit moment door veel scholen belangrijk worden gevonden”
Wietse van Bruggen (Kennisnet-adviseur)

In deze bijdrage staat behalve informatie over deze manier van leren ook voorbeelden, good practices van Robin Platjouw leerkracht PO uit Eindhoven, Berry Nieskens innovatief informaticaleraar die ik laatst nog bij een bijeenkomst van De Nederlandse School ontmoet heb, Erik Hofman echt een voorbeeld voor mij persoonlijk MakerED op vmbo-TL en Marten Hazelaar leraar op de MakerED-touwtrekkerschool De Populier. Maar niet alleen leraren, vooral ook leerlingen!

Download en lees deze uitgave en lees vooral ook het blog van makered.nl over deze uitgave.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |