Start MLI: De Intake

Vandaag ga ik naar de intake voor de MLI.

J. Hattie en H. TimperleyHet gebouw associeer ik met de pabo, we zitten in een soort muziek-lokaal. Als voorbereiding heb ik een artikel van Hattie en Timperley gelezen over feedback. Het lezen van een wetenschappelijk artikel valt toch wel tegen (ik voelde me zo: Nothing makes you feel stupid quite like reading a scientific journal article.). Ik lees veel over wetenschap, mijn Engels is ook goed, maar de zinnen, de stijl en de statistiek in zo’n artikel had ik niet verwacht, ik heb het echt onderschat.

We hadden een groepsintake en moesten ons voorstellen om hierna het artikel te bespreken.
1. Huidige situatie en motivatie
Rob van Bakel || 32 jaar || Gehuwd || 2 kinderen 6 en 4 jaar || Maker || Flipper || VFX-artist
Ik wil Master Leren Innoveren gaan volgen, omdat ik early adopter ben van Flipping the Classroom (50.000 views op YouTube). Dat smaakte naar meer, ik ben opzoek naar meer uitdaging. Deze zoek ik in innovatief onderwijs.

2. Huidige werkplek
2College Jozefmavo is een kleine categoriale mavo, met 500 leerlingen (er zijn altijd te veel aanmeldingen, leerlingen aantal kan stijgen tot 600 in nieuwbouw).
Jozefmavo heeft een pedagogisch heel sterk klimaat, ik denk dat de school didactisch potentie heeft, ook hier in, uit te blinken.
Op de Jozefmavo werken c.a. 50 docenten en 9 man OOP.
Ik ben leraar natuurkunde en Mens & Natuur. Ik werk 0,8 FTE, maar neem komend jaar 0,2 FTE ouderschapsverlof & 0,1 FTE studieverlof op.
Ik ben naast leraar ben ik lid OOG / ICT&O-coordinator / stagebegeleider / mentor 4e klas / begeleiding sectorwerkstuk.
Grootste kans voor het onderwijs op de Jozefmavo: over 2 jaar gaan we over naar een nieuw gebouw. Dit is de kans om zonder fysieke beperkingen over onze visie op het onderwijs na te denken.

3. Werkervaring en scholing
Toegepaste innovatie in mijn onderwijs
In mijn eigen lessen zet ik de volgende concepten in:
– SMIHO – Twitter & Instagram @MrvanBakel – (4 jaar, dit jaar twitterspreekuur 3FM)
– Flipping the Classroom – (2e jaar)
– Edmodo – sociaal leerplatform – (2e jaar)
– Gamification – 2 hoofdstukken klas 4 – (2e jaar)
– Project GoogleGlass – leerlingen worden eigenaar over hun informatie en beoordeling (2e jaar)
– GoogleDrive – samenwerken in het onderwijs – online feedback – (1e jaar)

Lezing en workshops
Ik geef workshops en lezing over mijn expertise met:
– Flipping the Classroom
– Videoproductie (tbv FTC)
– Edmodo
– Video in het onderwijs

Relevante opleidingen
HTS Elektro / FLOT Natuur- & scheikunde 2e graad (BEd)
MOOC: MasterClass: GoogleGlass in het onderwijs (OU)
Ik ben lid van The Crowd & EdcampNL deelnemer
Ik heb de volgende webinars gevolgd: Flipping the Classroom || Learning Analytics.
Daarnaast heb SPD-scholing gevolgd.

4. Verwachtingen ten aanzien van de opleiding
Onderwerpen waar ik me tijdens de MLI in wil verdiepen, Sociaal leren, informeel leren, talentontwikeling, peerfeedback geven en MakerEd.
1. Ik wil leren om effectiviteit van innovaties systematisch te meten en dit om te zetten in verbeteracties.
2. Ik wil een bredere kennisbasis van actuele onderwijstheoriën om mijn school te adviseren hoe het onderwijs in te inrichten (ook fysiek m.b.t. nieuwbouw).
3. Ik wil onderzoeken of er in het Nederlandse onderwijs meer ruimte te creëren is, voor informeel leren: Los van kerndoelen. (Fabklas).

Tijdsbesteding zal hoog zijn, ik schat ±15 uur per week. Ik ben zelf al veel bezig met onderwijsontwikkeling. Dit zal meer verschuiven naar MLI en hier tijd in steken zal soms een verplichting zijn, in plaats van interesse.

5. Sterktes en zwaktes
Collega’s hebben me input gegeven voor deze analyse. Het was voor mij een eye-opener.

Sterktes Zwaktes
Studievaardigheden
Toewijding, ik zet mijn tanden erin
Sterke zakelijke schrijfvaardigheid
Planning
Conceptueel denkniveau
Heel erg ontwikkeld denkniveau
Door verdieping sta ik boven dingen
Denkstappen snel zetten en niet vastleggen
Te veel tegelijk willen
Samenwerkingsvaardigheden
Betrouwbaar
Maak graag gebruik van kwaliteiten van mezelf en anderen
Eigen grenzen aangeven
Openstaan
Ad-hocdingen doen
Afwachtend
Toe eigenen van taken als ik denk dat ik het beter kan

6. Persoonlijkheid
Ik heb gebruik gemaakt van de persoonlijkheidstesten, voorgesteld in de uitnodiging. Deze stellingen zijn het resultaat. Ik herken mij in dit beeld.
Ik maak me niet snel zorgen.
Ik sta open voor de belangen en wensen van anderen.
Ik ben flexibel.
Ik treed graag op de voorgrond (ik ben leraar).
Ik ben niet erg gestructureerd (ik ben natuurkundeleraar).
„Deze schaal heeft betrekking op originaliteit en intellectualiteit. Je scoorde 19 op deze schaal. Hoogscorers treden graag buiten de betreden paden en zitten vol ideeën. Laagscorers hebben een meer praktische instelling.” Dit herken ik; ik ben een maker.


Het tweede deel was de discussie/dialoog/groepsgesprek over het artikel. We hebben stellingen moeten formuleren:
1. Feedback geven en ontvangen moet aangeleerd worden, voordat feedback effect zal hebben op het leerproces.
2. Leerlingen zichzelf feedback laten geven op eigen voortgang, heeft altijd effect, ongeacht de kwaliteit van de feedback.
3. Toetsen zijn het beste tool voor FT (task) om goede feedback te generen.
(Snel, maar toetsen zijn vaak summatief, er wordt niet gekeken hoe we verder gaan.)

Maar het gesprek ging meer over hoe wij het vonden om zo’n artikel te lezen. Het Engels, maar ook het inhoudelijk begrijpen wat er staat.

Ik vond het leuk te zien dat er ook een andere enthousiaste vmbo-docent was (Lilian de Ruyter) en heb al een aantal mensen op Twitter gevonden. Ik heb zin in komend collegejaar.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |