LA4 – Quest 2: Scenario’s VO 2030

In quest 1 hebben we grote maatschappelijke trends onderzocht die van invloed zullen zijn op het onderwijs. Als groep zijn wij uitgekomen bij EGO <-> ECO en 9to5-cultuur en 24/7-cultuur.

In deze blogpost schets ik de vier mogelijke scenario’s aan de hand van hierboven genoemde trends. Deze scenario’s worden uitgebouwd middels backcasting.
Forecasting is het voorspellen wat er gaat gebeuren, dit gebeurt aan de hand van het extrapoleren van huidige trends. Hierbij is de valkuil dat je problemen meeneemt bij het ontwikkelen van je toekomst beeld. Op zich heeft forecasting zijn sterke punten, zoals het uitbouwen van succes, problemen inzichtelijk maken of het bestendigen van huidige situaties. Echter is forecasting niet toereikend om in complexe systemen (zoals het onderwijs) te plannen: het beeld van de toekomst is slechts een optimistische extrapolatie.
Backcasting gaat uit van de gewenste toekomst. Door het vastleggen wat succes binnen dit scenario inhoudt en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Er is geen belemmering van korte termijn besluiten, of ad-hoc beslissingen die “nodig zijn”. Het gaat niet om de details van het resultaat, slechts dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Hierdoor reproduceer je niet de problemen van het heden.

De onderbouwing en beschrijving van deze succesvoorwaarden is fantasie, maar de beschrijving wordt gereconstrueerd aan de hand van argumenten en bronnen.

In het document hieronder staan de scenario’s voor het voortgezet onderwijs in 2030:

(Open dit bestand)

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |

2 Comments

  1. Claske

    Dag Rob, je hebt een prima inleiding geschreven om je scenario’s ook voor een ander houvast te geven. Je scenario’s zijn kort maar krachtig en de ‘geschiedenis vooraf’ ondersteunt je ‘voorspellingen’ met feiten uit het heden. De scenario’s zijn consistent en gaan in op de kwadranten. De economische ontwikkelingen komen iets minder duidelijk naar voren dan de maatschappelijke ontwikkelingen. Interessante scenario’s!

Comments are closed.