De wereld verandert helemaal niet sneller dan ooit!

Lees dit artikel en begin geen enkel betoog/artikel/stuk/scenario nog met de stelling dat de maatschappij zo snel verandert.


(Link was gedeeld door Dick van der Wateren)

EGO: Worden wie je bent

Het kind vormen in overeenstemming met zijn natuurlijke gaven en talenten. Het klinkt als een heel modern onderwijsdoel, maar onderwijzers halverwege de negentiende eeuw pleitten er al voor.

Door Vincent Stolk in Didactief Online
Deel 1: Moderne onderwijsdoelen uit 1860

Lees verder…

Infographic


Lees verder…

LA4 – Quest 3: SWOT

Doe je voordeel met je sterktes, buig je zwaktes om, investeer in de kansen en identificeer de bedreigingen.

Sterktes
·       Identiteit van de school
·       Collegiaal en hecht team met
        goede samenwerking en kennisdeling.
·       Aansluiten bij behoefte leerlingen
·       Veilige school met sterk leerling- &
        oudercontact
Zwaktes
·       Werkomstandigheden (faciliteiten en middelen)
·       Om deze kwaliteit te leveren ervaart het hele team
        een hoge werkdruk
·       Talenten van leerlingen en docenten komen
        onvoldoende tot hun recht
Kansen
·       Mondiaal besef voor noodzaak collectieve
        duurzaamheid.
·       Geen grenzen: samenwerking op afstand &
        wereldburgerschap
·       Leven-lang-leren
·       Leraarschap als rol voor iedereen
        (peertutors & mantelleraren)
Bedreigingen
·       Afhankelijkheid van technologische infrastructuur
·       Leraren tekort: kwalificatie?

Lees verder…

Verdwijnt het beroep leraar in 2030?

Joseph Kessels schreef een essay over de toekomst van het beroep leraar in Vlaanderen. Hierover verscheen op Klasse.be een artikel: Verdwijnt het beroep leraar in 2030?

Leraren zullen als mentor en begeleider een belangrijke rol blijven spelen, maar de leraar voor de klas zal verdwijnen.

Joseph Kessels benadrukt het belang van het ontwikkelen van kritische bekwaamheid en een leven-lang-leren. Om toekomstbestendig te gaan werken moeten leraren niet conservatief en krampachtig vasthouden aan leerplannen, deze taak is in de toekomst niet meer voor de leraar die voor de klas staat weggelegd.

Aan een kant schept dit kansen, aan de andere kant vraag ik me af of de overheid niet de verantwoordelijkheid voor de content gaat claimen. Kessels wijst terecht op de betere mogelijkheden van content aanbieden dan door de leraar. Ik hoop wel dat er veel content gecrowdsourced wordt, zodat kwaliteit en onafhankelijkheid op die manier geborgd blijft.

LA4: Progressief onderwijs

Afgelopen woensdag was op De Nieuwste School een symposium over progressief onderwijs. Dit is een toepasselijk thema voor LA4, maar daarnaast de eerste keer dat ik bij een lezing van Luc Stevens ben.

Lees verder…

LA4 – Quest 4: scenario

ICT trends en hypes in het onderwijs

Het nieuwe trendrapport van Kennisnet staat online. Hier worden hypes en trends op onderwijs & ICT gebied geanalyseerd en besproken.

Deze trends zijn op de hype-cycle geplaatst:

Lees verder…

LA4: Verantwoording contact met externen

Ik heb heel veel contact met externen. Inspiratie en feedback die ik daaruit krijg ik vaak impliciet.
Om toch wat grip op mijn netwerkactiviteiten te krijgen: In de periode van 4 januari (quest 0) tot 10 april (pre-quest 5) van 809 naar 907 (+98) followers op twitter gegaan.

Om de inzet van mijn netwerk explicieter te maken. Om netwerkfeedback op Quest 1 te krijgen, heb ik aan drie mensen in mijn netwerk feedback gevraagd:

Dick van der Wateren

Natuurkunde-leraar, initiatiefnemer nieuwe school in Amsterdam en klankbord-lid Onderwijs2032
Dick van der Wateren

Karin Winters

Edublogger – MLI alumni (Stoas)
Karin

Judith van Hooijdonk

Edublogger – MLI alumni – en winnaar LA4 2014/2015
Judith

LA4 – Quest 5: feedback & reflectie

Feedback die ik gegeven heb: Back To The Future

Of klik hier voor al mijn quests.

Reflectie

Wat heb ik geleerd in het 4e leerarrangement?

Scenario-leer (aan de hand van trendanalyse) vind ik een hele nuttige techniek. Niet alleen om een toekomstbeeld te schetsen, maar zeker ook om strategische besluiten te maken. Ik zal dit zeker gaan gebruiken voor onderwijsontwikkeling binnen mijn school, zo kunnen wij koers bepalen en onze school toekomstbestendig houden. Het verrassende aan scenario-leren vond ik dat wanneer je de stappen in de juiste volgorde volgt en deze goed uitvoert er echt scenario’s uitkomen die ik niet verwacht. Zo lijkt het mij leuk om over de “rol van de leraar“, die in mijn persoonlijke scenario een hoofdrol had, verder te brainstormen met collega’s om mijn school. Maar ik denk dat het op kleiner niveau ook zou kunnen helpen bij voorgang- of LOB-gesprekken van mentor leerlingen.

Leerteam

Ons leerteam bleek goed samen te kunnen werken. Behalve dat ik dit vind, viel het ook anderen op en kregen we dit terug als feedback op de challenge-day. Wij zijn voor dit leerarrangement regelmatig eerder naar Fontys gekomen om te werken. De werktijd die leerteams af en toe gegeven werd om op maandag nog iets af te maken voor een quest van de afgelopen week hadden wij vaak niet nodig. Waardoor we dan vooruit konden werken, ons blog konden verbeteren of lekker op tijd naar huis.

Ons blog heeft uiteindelijk pagina’s gekregen waar onze quests te zien zijn. In het archief kun je onze blogs terug lezen. Het reageren kon alleen bij de blogs of bij het kopje “Over…”. Voor sommige studenten die niet zo ICT-vaardig zijn en niet zo bekend zijn met blogs, was het lastig om bij ons te reageren. Nu is het doel van Master Leren & Innoveren niet om studenten ICT-vaardigheden bij te brengen – maar wellicht is het de moeite waard het middel groepsblogs te evalueren – de kracht van blogs is de mogelijkheid om te verbinden met externen, maar de mate waar dat gebeurt valt tegen.

Nog een vorm die het evalueren waard is, is gamification.
Het basisprincipe van gamification: Video Willem-Jan Renger
Verdiepinging: Gids voor Gamification (Sem van Geffen)

Over quests: een quest haal je of die haal je niet. Als je hem haalt krijg je een vaste hoeveelheid XP, als je het niet haalt mag je het net zo lang proberen tot je het haalt. Als je de quest of level beter doet dan de norm, krijg je ook waardering, in de vorm van een Achievement. Hier heb je eigenlijk niks aan, toch zie je dat mensen drie kroontjes willen bij Piano Tiles of dat men drie sterren wil bij Angry Birds. Onzin, terwijl ze al door mogen naar het volgende level. Bij LA4 zou je iedere quest oneindig mogen doen. Maar voor expert level moet je bijvoorbeeld 3 achievements hebben.

Over teams: in ons geval leerteams. Bij een MULTI-player game zijn de speler afhankelijk van elkaar, doordat iedereen iets anders naar de tafel brengt. Dit is iets anders dan taken kunnen verdelen. Dit heeft te maken met bouwen op elkaar. Ik schreef hier al eerder iets over: Multi-player
Als ik de voorbeeldrollen uit deze blog verdeel over ons leerteam, hebben wij deze toch aardig verdeeld:
– de woordvoerder – iedereen (online vooral Rob)
– de technische expert – Rob.
– de vormgever – Lonneke & Rob.
– de onderzoeker – Simone & Corrie.
– de auteur – Simone & Lonneke.

Maar deze namen doen geen recht aan wat onze leerteamleden gedaan hebben: Uit eindelijk blijkt dat Corrie vooral de rol van expert heeft (ook met de handicap die hoort bij expert) en dat Simone de eindredacteur was.

Challenge-Day

Dinsdag 12 april, de dag na de challenge-day.
De challenge-day was heel leuk om te doen. Ik was ook trots om te laten zien wat wij bedacht hebben. Uit de reacties blijkt dat men het scenario vooral goed vindt. Ik denk ook dat wij met collectief duurzaam belang echt out of the box gedacht hebben. Ik vond dat iedereen uit ons leerteam het heel goed gedaan heeft op de challenge-day. We hebben niet de juryprijs of de publieksprijs gewonnen, maar dat vind ik niet erg, ik ben trots op onze prestatie. Daarnaast heb ik zelf maar 3 andere presentaties kunnen zien omdat wij zelf 2x moesten presenteren en dat ik 1x 15 minuten gebruikt heb voor het opstellen van feedback.
Ik vind het leuk dat het einde van dit LA een knaller was.