LA3: Reflectie

Deze blog is een toevoeging op mijn reflectie-video, er is overlap, maar ook verdieping.

LA3

Ik keek heel erg uit naar LA3 omdat dit het leerarrangement is waarbij ik het meeste zou leren. Ik had, in tegenstelling tot LA1 en LA2, nul komma nul voorkennis. Echter was het vanaf het begin een feest der herkenning: aan de hand van de aangeboden theorieën kon ik allerlei dingen uit mijn praktijk plaatsen. Ik kreeg veel inzichten.

In mijn video ga ik dieper in op twee van deze voorbeelden. In deze blog ga ik hier niet dieper op in, omdat ik hier al eerder over geblogd heb en is hier terug te lezen: Model van Berger & Luckmann & innovatie-theorie van Rogers toegepast.

Persoonlijke reflectie

Ongemakkelijke situatie met Ronald
In klas 2B heersen ongeschreven regels, het is een hechte groep die elkaar steunt, de veerkracht van de groep zit in de humor (vraag Adriaan maar eens naar deze klas tijdens LA2). Tijdens de kennisdialoog van Michiel en Ronald maakte ik een woordgrap, Ronald verstond mij niet en dacht dat ik iets zei waar hij op door kon gaan. Deze grap onderbrak de dialoog dus ik benoemde dat het niet serieus was, zodat we snel door konden. Even later zei ik iets wat wel over de inhoud ging, maar verpakt in een grap. Ronald negeerde dit en liet een andere student dit gewoon benoemen. Paul onderbrak de dialoog en vroeg aan Ronald waarom hij ervoor koos om hier zo op te reageren, en Ronald zette mij toen behoorlijk op mijn nummer. Het is disruptief.
Twee weken later ben ik hier met Ronald op teruggekomen. Hij kon inderdaad mijn gedrag niet plaatsen tijdens de kennisdialoog. Ik heb aangegeven dat het niet mijn bedoeling was om de kennisdialoog te ondermijnen, laat staan Ronald als docent te ondermijnen… maar dat deed ik wel. Dit heeft mij doen nadenken over mijn rol, maar ook de rol van collega’s in kennisdialogen. Zo herkende ik later in de kennisdialoog op mijn school dat een collega precies hetzelfde deed als ik bij Roland, en dit draagt 0,0 bij.

Gelachen met Gerrie
Ik heb super veel gehad aan de modellen van de transactionele analyse en de psychologische pyramide van Bateson. Toen wij zelf aan de verwerking werkte liep Gerrie rond. Met een knipoog gingen wij allebei in de kindrol praten over de transactionele analyse, en daarna hier op reflecteren. Gerrie benoemde dit nog centraal, maar toen was de context weg en ik denk niet dat de rest van de studenten het echt meekregen.

Ver buiten mijn comfort zone met Michiel
Tijdens het oefenen van de skills kwam, nam Michiel plaats tegenover Simone. Als toehoorder was mijn rol feedback te geven aan Simone… maar ik wist het ook niet. Toen nodigde Michiel mij uit om voor de klas met Michiel en Simone een gesprek te voeren. Ver buiten mijn comfortzone, maar heel leerzaam. Ik kreeg feedback uit de klas, al bleek dat slechts twee studenten echt goede suggesties konden geven. Achteraf kreeg ik uitgebreide feedback van Dimphy en dit was hele gerichte feedback. Dit moment is zo belangrijk voor mijn persoonlijke ontwikkeling omdat ik hier van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam ben gegaan.

Skills

Aan het begin van dit LA heb ik bij Dimphy iets ingeleverd voor mijn assessment met mijn uitdaging. En dat was niet echt concreet, dus heb ik mijn echte leerpunten geformuleerd en een super moeilijke casus omschreven die echt uit mijn praktijk (mijn kennisdialoog) komt.
Het oefenen van de skills heb ik voornamelijk met mijn vrouw gedaan (die ook in het onderwijs werkt). Joost en Simone komen allebei van ver en kozen er regelmatig voor op tijd naar huis te gaan, al namen zij graag de tijd om mij te laten beginnen wanneer we ’s middags skills oefenden. De voorbeeld casussen gingen met steeds beter af, maar mijn eigen casus, die ik ook met mijn vrouw geoefend heb, liep niet. En deze casus kreeg ik natuurlijk toen ik tegen over Dimphy en Geert zat. Ik was dus heel zenuwachtig. Mijn tactiek was, het doel goed neerzetten, een psychologisch contract sluiten en daarna zien hoe het loopt en veel meta-communiceren. We begonnen en Dimphy hakt gelijk mijn doel onderuit (argh…). In de feedback kreeg ik te horen dat het doel niet concreet genoeg was en dat ik erg vast hield aan mijn eigen overtuiging. Ik gaf hen er weinig ruimte voor hun manier, mijn manier was de beste. Het probleem hierin is: dat geloof ik ook oprecht. En dat moet ik in de herkansing los laten.
(In de video verwijs ik naar skills die ik in de praktijk toepas, nog voordat we afspraken met peers hadden kunnen maken. Hier is het geluidsfragment terug te luisteren.)

Kennis

Zoals ik hierboven al beschreef was de kennis uit dit LA volledig nieuw voor mij. Voor de innovatie-analyse moet je de informatie die behandeld is, toepassen. Echter bleek dat ik voor mijn analyse meer nodig had. Ik heb uit de kennisdialogen onvoldoende inhoud kunnen halen om mijn analyse vorm te geven. Vooral bij structuur en power, maar ook cultuur, wat mijn eigen onderdeel was. Voor onze kennisdialoog moesten we keuzes maken, we wilde Schein ook gebruiken maar dat zou niet gepast hebben, ik heb achteraf nog verder moeten verdiepen in Schein.
Verder bleek de informatie te algemeen: het is algemene organisatie-leer. Oké, we hebben het voornamelijk gehad over professionele bureaucratie, familiecultuur en transformationeel leiderschap, maar ik had meer informatie nodig vanuit een onderwijskundig perspectief. Zo heb ik twee grote artikelen gelezen van Verbiest (nieuw onderwijskundig leiderschap). En wie ik echt miste was Marco Snoek, die nota bene vorig jaar op de Fontys een lezing gegeven had, en Het Alternatief, Het Alternatief II en Flip the System. Dat is actuele literatuur (nog wel van Nederlandse bodem) over cultuur, structuur en leiderschap (informeel leiderschap en teacher leadership) van het onderwijs.

Rol binnen mijn school

Eerder benoemde ik al dat de eigenschappen van de verschillende groepen, beschreven door Rogers, nieuw was voor mij. De kennisdialoog bracht me ook veel inzicht over mijn rol binnen de school. Early adopters (pioniers) zijn degene binnen een organisatie die snel nieuwe dingen oppakken en een hiermee een voorbeeldrol hebben voor de rest van de organisatie. Ik was een early adopter toen ik in 2011 social media in de klas inzette voor informeel leren en in 2012 toen ik begon met Flipping the Classroom. De afgelopen jaren is mijn netwerk heel erg gegroeid, via Twitter, LinkedIn, maar ook dankzij fysieke netwerkbijeenkomsten en vanzelfsprekend ook dankzij de MLI. Hierdoor is mijn oriëntatie veel meer naar buiten gericht. Dit is voor mijn organisatie waardevol, vanwege alle ideeën die ik vanuit mijn netwerk en opleiding mee de school inneem. De keerzijde is dat veel collega’s zich niet meer identificeren met mij. De early adopters zijn belangrijk binnen een organisatie, omdat zij een voorbeeld-rol kunnen vervullen; aan één kant adopteren zij innovaties snel en aan de andere kant hebben zij veel aansluiting met de meerderheid van het personeel. Ik heb de afgelopen jaren vaak het voortouw genomen in mijn organisatie, maar sinds de kennisdialoog over innovatie benoem ik vaak dat ik niet degene ben die een werksessie zou moeten leiden. Binnen mijn organisatie zijn er namelijk voldoende early adopters, het is goed dat mijn organisatie niet gelijk aan mij denkt, voor een touwtrekkersrol. Wanneer ik meer rust heb, wil ik eens goed nadenken over mijn actieve netwerkrol in combinatie met mijn werk op 2College Jozefmavo.

Conclusie

Terugkijkend op dit leerarrangement is het eerlijk om te zeggen dat de rol van begeleider en gesprekspartner is niet mijn sterkste rol is. Het is wel een rol waar ik heel veel in geleerd heb, maar direct na mijn assessment heb ik met Mieke Haverkort gereflecteerd. Voor haar was dit een keer punt, zij kwam tot het inzicht dat dit is waar zij goed in is en heeft haar carrière aan gepast zodat ze meer vanuit haar kracht werkt. Voor mij geeft dit ook inzicht: Ik heb heel veel geleerd, maar dit is geen keer punt. Ondertussen leer ik op de MLI waar mijn sterke punten liggen. Na de MLI liggen mijn krachten in de rol van reflective practitioner en ondernemende ontwikkelaar.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |

1 Comments

  1. Daniëlle

    Wat een mooie blogpost Rob! Het komt best wel overeen met mijn reflectie verpakt in een screencast (die ik verder nog nergens gedeeld heb maar mocht je interesse hebben, geef een gil), ook ik moest dit LA van ver komen en moest de MLI rol ook nog eens voor het eerst bij een instituut uitvoeren. Ik heb er wel héél veel van geleerd dus dat zit ook bij mij wel goed want ik moet als adviseur, die bij externen (maar wel Fontys) een opdracht gaat uitvoeren, dus wel echt die rol pakken want dat wordt ook van me verwacht.

    Het heeft ons in ieder geval inzichten over onszelf gegeven :-)

Comments are closed.