Innovatie in mijn praktijk

Voor het derde leerarrangement heb ik twee innovaties op mijn werkvloer. Over één innovatie heb ik op mijn blog het meest gesproken: de nieuwe visie voor onze school. Van deze innovatie maak ik deel uit van een groep van acht mensen bestaande uit formele en informele leiders. Hier heb ik een aantal skills al kunnen gebruiken. Bij deze innovatie kan ik veel theorieën plaatsen. Deze innovatie wordt heel goed neergezet.

De andere innovatie de evolutie van onze thematische lessen naar een meer talentgerichtere opzet. Deze innovatie wordt geleid door een werkgroep (op meso-niveau). Het moeilijkste is de draagkracht in het team en de middelen van schoolleiding te borgen.

Afgelopen maandag heb ik geleerd wat de behoeftes zijn van de verschillende types die omschreven zijn door Rogers.

Beschouwing aan de hand van vijf voorspellers voor adoptiesnelheid

Relatief voordeel

Zijn talentlessen een verbetering ten opzichten van rotondelessen (de huidige thematische lessen)?
Het grootste deel van dit team ziet dit voordeel. Hoe groot dit voordeel is ten opzichte van de rotondelessen verschilt per docent, maar de voorwaarde is er.

Compatibiliteit

De evolutie naar talentles past binnen de waardes en ervaring van ons team. Of het past binnen de behoeftes is maar de vraag: kosten (tijd) versus baten.

Complexiteit

Hier is nog veel ruis. De veranderende rol van de docent (die van expert) lijkt mij dat het makkelijker wordt. Het is wel iets nieuws, dus er is sowieso nog onzekerheid: vooral qua complexiteit en vooral voor de late meerderheid.

Mogelijkheid tot uitproberen

Hier maak ik me zorgen. In de proeftuin die dit jaar zal plaats vinden zitten slechts twee docenten die niet uit de werkgroep komen. Dit zijn echte early adopters, voorbeeld figuren. Maar de vroege en late meerderheid moet ook de kans krijgen om het uit te proberen en opnieuw uit te vinden wat dit voor hen betekent. Iedere groep moet het recht krijgen om met een bepaalde vrijblijvendheid kennis te maken met dit concept.
Dat kost uren op de normjaartaken, dan volgt de vraag: hoeveel middelen is het de schoolleiding dit waard om te laten slagen.

Zichtbaarheid

Misschien is het voordeel pas over langer termijn zichtbaar, dan zal dit een lang proces worden. Van de week hebben we al besproken dat wij (de werkgroep) het belangrijk vindt dat collega’s in de gelegenheid gesteld worden om bij de early adopters te gaan kijken. Dit zal veel onzekerheid wegnemen… ook de onzekerheid in de perceptie van de complexiteit.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |

0 Comments

  1. Pingback: LA3: Reflectie | Meneer van Bakel