Terugblik – begrip-uitwisseling

Terugblik op de begripsvorming en uitwisseling

Dinsdag 22 september en dinsdag 29 september

1e bijeenkomst

Om te komen tot een visie die meer is dan een papieren tijger, maar gedragen wordt in de school, heeft het team op 22 september begrippen uitgepluisd. In de visie staan best veel concepten. Deze zijn verdeeld over zes groepen, per groep twee concepten en iedere groep had een begeleider. De begeleiders zijn dezelfde mensen wie de visie geformuleerd heeft en hebben zelf deze werkvorm vorig jaar al doorgelopen.

Mensen hebben eerst voor zichzelf vastgelegd wat een concept inhoudt, om vervolgens in dialoog te gaan met de groep en dit gedeelde begrip vast te leggen, zodat het uitgewisseld kan worden met anderen.

In de groep die ik begeleid heb, heb ik eerst gevraagd of er nog dingen zijn die eerst uitgesproken dienen te worden voordat we echt vrij konden praten. Hierdoor was het snel een veilige situatie. Hierna vroeg ik of men bezwaar had tegen het opnemen van de dialoog voor gebruik voor LA3. Hier was geen bezwaar tegen. Maar bezwaar is één ding, vrij kunnen praten een tweede. Ik heb gevraagd of mijn collega’s anders zouden reageren op het moment dat ik opnames maak, omdat ik het belangrijker vond dat dit proces voor de school succesvol zou verlopen. Dit wil ik niet ondermijnen omdat ik bewijsstukken voor mijn opleiding wil verzamelen.
Hier hebben we het even goed over gehad en ik denk dat hiermee de voorwaarden voor een goeie dialoog gelegd zijn.
Afgelopen maandag heb ik geleerd dat rapport niet alleen een overzicht van cijfers zijn maar ook een gesprekshouding die je aanneemt (maar dan spreek je het Frans uit, mooi hoor). Ik heb in deze dialoog goed geluisterd en mensen die verschillende dingen benoemde uitgenodigd op elkaar te reageren.

Hierna was het een beetje op, het was niet het juiste moment voor de geplande uitwisseling. Uit zorgvuldigheid en de noodzaak dat dit proces tot zijn recht komt, is dit verplaatst naar 29 september.

Aan het eind van de dag ben ik persoonlijk bedankt door een van de groepsleden omdat hij de kennisdialoog, verhelderend en waardevol vond en omdat ze de dialoog als zeer prettig ervaren. Deze collega blikte terug en zei dat hij juist beter nagedacht heeft over wat hij zei, juist doordat het opgenomen werd voor mijn opleiding en dat deze zorgvuldigheid het niveau verhoogde en dat hij echt kon luisteren naar de perceptie van de anderen.

Overigens heeft een andere groep de opdracht niet echt serieus genomen wat voor de begeleider frustrerend was. Ik had heel graag de dialoog in deze groep begeleid, dat zou veel meer skills vragen om goede voorwaarden te creëren. Disruptieve en cynische opmerkingen, *kuch* laten we zeggen dat ik daar wel ervaring mee heb ?.

2e bijeenkomst

Wat treft het toeval. De week erna mocht ik deze groep en de groep van vorige week begeleiden bij de uitwisseling. Leuk. Helaas was de samenstelling niet meer volledig. De sceptische houding die er nu bij kwam was een grotere uitdaging, een cynische opmerking heeft niet de ruimte gekregen, waardoor deze collega op de inhoud in moest gaan. (Herkenbaar.)

Vorige week zijn er posters gemaakt waarop groepen hun betekenis bij het concept vastgelegd. Deze week werden de posters uitgewisseld en was het doel de essentie vast te leggen. Wat is de kern, welke werkwoorden horen daarbij en noem een woord wat dit bekrachtigd.

Dit was moeilijk. Als dialoogleider was het mijn taak om te zorgen dat de groepsleden de poster van de andere interpreteerden in plaats van zelf door te gaan met het concept vanuit hun eigen achtergrond. Door je echt te verplaatsen in wat de andere groep bedoelt, versterkt dit de mate waarin het begrip gedeeld wordt.

Aan het eind van de dag heb ik enkele collega’s gevraagd of ze nu het idee hadden dat deze concepten meer één betekenis hebben gekregen voor het team en dit is zeker het effect. Ik had niet verwacht dat deze vorm zo vruchtbaar was. Deze vorm inclusief uitwisselen heeft 60 minuten geduurd.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |

0 Comments

  1. Pingback: LA3: Reflectie | Meneer van Bakel