Een leven lang leren

Een leven lang leren

Deze blog begon bij de invulling en de gedachtes rondom het plusdocument of een portfolio wat een leerling meeneemt naar zijn vervolgopleiding en de rest van zijn leven. De gedachtengang waar mijn school in vast zit is: de leerling is eigenaar – maar het beheer van de portfolio moet centraal geborgd zijn. Waar gaan we deze digitale portfolios neerzetten? Hoe kunnen ze een leven lang meegaan?

Mijn school denkt aan standaarden. Er zijn standaarden waar portfolio’s aan kunnen voldoen, dan kan deze geëxporteerd en geïmporteerd worden in het systeem van een vervolgopleiding. Hier zijn leerlingen alsnog afhankelijk van de systemen die scholen leerlingen bieden. Het kan zo maar zijn dat we hier over 20 jaar niet meer mee werken. En dan?

Formeel – informeel – non-formeel bewijs

Hoewel het portfolio ander bewijs levert dan formele diploma’s, denk ik dat portfolio’s waardevol zijn. Moet je dan afhankelijk willen zijn van centrale systemen? Ben je dan wel eigenaar? Ik vind dat leerlingen hun portfolio zelf mogen beheren en dat bepaalde activiteiten gevalideerd worden, bijvoorbeeld met Open Badges.
Open Badges verdien je voor een vaardigheid of een prestatie ongeacht de context, formeel, informeel of non-formeel, binnen of buiten de school, bij een training, MOOC of door zelfstudie. Open Badges zijn digitale afbeeldingen, met extra informatie in het bestand die deze badges valideren.
Ik ben ervoor om deze niet centraal te bewaren, dan zijn leerlingen afhankelijk van het systeem. Ik ben er ook niet voor om jonge leerlingen hier volledig verantwoordelijk voor te maken, wat als ze een badge op een USB-stick opslaan en kwijt raken?

Decentraal

BlockChainIk geloof in een toekomst waar veel belangrijke zaken gedecentraliseerd zijn. Zo ben je niet afhankelijk van één systeem. Ik ben gecharmeerd van gedecentraliseerde technieken zoals Mastodon, Ethereum en BitCoin. Die laatste twee brengen mij bij de BlockChain-technologie. BlockChain technologie is een systeem wat voor validatie kan zorgen.
Ik denk dat het een goed idee is om Open Badges op te slaan in een BlockChain die gedecentraliseerd is – zo kunnen scholen, aanbieders van leeromgevingen en portfolio’s voor leerlingen deze blockchain allemaal hosten en deze dienst integreren in hun hun eigen systeem.

Goed idee?

Zelf ben ik pas afgelopen jaar in leerlingportfolio’s gedoken en nog recenter doorgrond ik pas wat de BlockChain kan en doet (al heb ik wel al langer BitCoins). Daardoor zie ik de kracht van de combinatie tussen Open Badges en BlockChain… maar er zijn natuurlijk mensen die dit al veel eerder, veel beter begrijpen… dus het bestaat al: BadgeChain.

Lees hier meer.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |

1 Comments

  1. Jeroen Clemens

    Het klinkt aantrekkelijk, hoewel ik niets weet van bv blockchain, maar wel van Open Badges. Goed idee hier verder over na te denken en dit te delen.

Comments are closed.