Nakijkcommissie: werkvorm

Vervolg op: nakijkcommissie: toets als leermiddel

De Nakijkcommissie

De werkvorm

Lesuur   Taak docent Taak nakijkcommissie
1 toetsafname Docent bepaalt de leden van de nakijkcommissie en zorgt voor het materiaal De leden van de nakijkcommissie maken gezamenlijk de toets om op deze manier tot een correctievoorschrift te komen
2 Eerste les na de toets Docent heeft naar correctievoorschrift gekeken en heeft de gemaakte toetsen verdeeld De leden van de nakijkcommissie gaan ieder 4 toetsen nakijken en overleggen in geval van twijfel
3 nabespreking Docent heeft de gecorrigeerde toetsen bekeken De leden van de nakijkcommissie bespreken in kleine groepjes de 4 gemaakte toetsen na

Materiaal

schriften
Zes Leitzmapjes met:

  • De instructie voor de nakijkcommissie
  • De toets
  • Papier waarop de leerlingen de toets en het correctievoorschrift kunnen maken
  • Normeringstabel

Uitvoering

Voor de eerste keer dat leerlingen gaan werken met de nakijkcommissie zijn de leerlingen op de hoogte gebracht van de nakijkcommissie en wat de taak van deze nakijkcommissie is.
De docent geeft de toets op. Alle leerlingen worden geacht de stof te leren.
Pas op het moment van de toetsafname maakt de docent de leden van de toetscommissie bekend. Deze leden krijgen ieder een Leitzmapje met al het materiaal wat zij nodig hebben – voorin zit een beschrijving wat er van de leerlingen verwacht wordt – en ze gaan naar een andere ruimte. Ideaal is een aangesloten ruimte, zoals een vrij lokaal. De rest van de klas gaat de toets maken, terwijl de nakijkcommissie gezamenlijk de toets en een correctievoorschrift hiervoor maakt. Als de tijd voorbij is leveren zij het Leitzmapje in.

De verdeelt de toetsen willekeurig over de Leitzmapjes en registreert welke toets door welk lid nagekeken wordt. De docent bekijkt het correctievoorschrift. In het geval dat de leerlingen gezamenlijk één correctievoorschrift gemaakt hebben, kopieert de docent deze één voor ieder Leitzmapje.

De eerste les na de toets gaat de nakijkcommissie in een groepje bij elkaar zitten. Zij hebben nu één lesuur om ieder 4 toetsen na te kijken (de ervaring leert dat ze deze tijd nodig hebben). De docent laat de rest van de klas zelfstandig werken, zodat hij zo nu en dan vragen kan beantwoorden van de nakijkcommissie. Indien nodig bespreekt de docent vooraf het correctievoorschrift. Na de les worden de Leitzmapjes weer ingeleverd.

De docent beschouwt de betrouwbaarheid van het nagekeken werk. Hierbij is het belangrijk dat leerlingen consequent geweest zijn of dat grove fouten er uit gefilterd kunnen worden.

De les hierna volgt de nabespreking. De klas zit in groepjes van vier, met één lid van de nakijkcommissie. De docent zorgt dat de leerlingen in het juiste groepje gaan zitten. Bij de nabespreking wordt besproken waarom welke antwoorden een bepaalde beoordeling gekregen hebben. De andere leerlingen mogen dit bediscussiëren. De leerlingen die de toets gemaakt hebben, hebben zelf ook de verantwoordelijkheid om te controleren of deze goed is nagekeken. Alle toetsen worden van een cijfer voorzien en ingeleverd. De docent voert de cijfers in in het leerlingvolgsysteem.

Onregelmatigheden

Wanneer een lid van de nakijkcommissie afwezig is en in onvoldoende mate bijgedragen heeft aan zijn “plicht”, zal deze leerling aantonen dat hij de stof beheerst door het maken van een herkansing.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |