Wat vinden leerlingen van de nakijkcommissie?

Na drie toetsen gewerkt te hebben met de nakijkcommissie, heb ik leerlingen wat vragen gesteld.

Wat vinden leerlingen van de nakijkcommissie?

De Nakijkcommissie
Wanneer leerlingen te horen krijgen zijn er twee soorten reacties: “YES” / “Nou… had ik net zo goed geleerd”.

Na drie keer hebben leerlingen al een veel beter beeld van de nakijkcommissie en wat het inhoudt. Een toets maken is veel minder werk dan het maken van een correctievoorschrift, vier toetsen nakijken en nabespreken. Leerlingen die zich onvoldoende voorbereid hebben en in eerste instantie “YES” zeiden, komen hier in de tweede les op terug. Terwijl het nakijken veel minder moeite kost voor de leerlingen die de stof goed beheersen.

Het systeem

Sommige van deze leerlingen hebben veel tijd gestoken in de voorbereiding. Bijvoorbeeld de leerlingen die in de aanloop naar de toets mij na school opzoeken, omdat ze nog wat laatste vragen hebben. Deze leerlingen vragen of ze deze keer alstublieft niet in de nakijkcommissie komen. Ze willen dat hun investering beloond wordt met een hoog cijfer. Dat spreekt voor hen, maar de motivatie ligt buiten de leerling. External Regulation of Introjecting (Ryan & Deci, 2000) in het meest positieve geval. De reactie wanneer ze horen dat ze in de nakijkcommissie zitten, geeft het zelfvertrouwen van leerlingen weer. Dat leerling blij zijn of balen geeft wel aan hoeveel er voor die leerling afhangt van en toets – het belang om te presteren. Het toetssysteem bevordert het leren niet met doelen, maar door middel van straffen en belonen.

Meer leren?

Toch is dit de cultuur. De nakijkcommissie verandert deze regulatie niet[1]. Het doel van de nakijkcommissie is het creëren van meer eigenaarschap bij het toetsingsproces en dat het leren niet stopt met het maken van een toets. Het doel is dat leerlingen na de toets kritisch kijken naar hun eigen prestaties. Dit gebeurt al veel meer. Leren de leerlingen meer? Dat heb ik niet getoetst en ga ik ook zeker niet met een traditionele toetst toetsen. Ik heb het wél aan de nakijkcommissie gevraagd…

Vraag en antwoord

“Stel je had de toets gemaakt, en je zou nu na het nakijken over de zelfde stof een andere versie maken, zouden jullie dan een beter cijfer halen?”
Alle leerling gaven aan de stof beter te beheersen, na het nakijken. Dit is niet absoluut gemeten en leerlingen leiden misschien aan het placebo effect. Ongeacht hoeveel ze meer leren – er is geleerd na de toets.

[1] Wellicht zijn er leerlingen die het belangrijk vinden om de stof goed te beheersen voor medeleerlingen, zodat ze zo goed mogelijk na kunnen kijken.

| Leraar natuurkunde | vmbo-TL | 2College Jozefmavo |