Oproep examinatoren NaSk1 vmbo-GL/TL 2016

Wie wil er met ons samenwerken in een overlegdocument (Google Doc)?
Dien hier een verzoek in voor deelname.Vorig jaar heeft Jasper de Jong zijn ervaring gedeeld op het blog van de onderwijscooperatie.

Het prettige van online werken in een gedeeld document is dat elke collega op zijn/haar eigen tempo en tijd kan nakijken en dat overleg mogelijk blijft. Het document is zeer dynamisch en is uiteindelijk gegroeid naar 24 pagina’s. Deze wijze van werken heeft de kwaliteit van het nakijken zeker verhoogd. Erg fijn om samen met deze collega’s te mogen overleggen tijdens het corrigeren.

Of ik volgend jaar weer mee doe? Ja, zeker!

Verder lezen…


Kleinere scholen hebben vaak maar één examenklas natuurkunde en hierdoor maar één examinator natuurkunde. Waar de grotere secties zoals Nederlands en wiskunde kunnen overleggen hebben natuurkundedocenten deze luxe niet altijd. Als het antwoord van de leerling afwijkt van het antwoordmodel is niet altijd duidelijk hoeveel punten de leerling dan wel verdient, vooral wanneer leerlingen een andere strategie gebruiken die wel klopt maar hierbinnen ergens een fout maken. De NVON organiseert bijeenkomsten om hier met collega’s over te kunnen spreken.

Google Docs overlegdocumentDe afgelopen twee jaar hebben we met meerdere natuurkundedocenten samengewerkt in een Google Doc waarin we opmerkingen plaatsten en vragen konden stellen. Voordeel hier aan is dat we tijdens het nakijken op ieder moment konden overleggen). Er was weinig onduidelijkheid bij het nakijken, in de tweede correctie bleek dat we heel zorgvuldig hadden nagekeken. Dit overleg heeft één van ons heel erg gesterkt in het overleg met de betreffende eerste corrector.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |

11 Comments

 1. kitty van Tilburg-Houwen

  Een mooi initiatief. Uiteraard wil ik dan ook graag participeren.

 2. Anne Martine van Bijnen

  Ik zou graag willen participeren. Dit jaar ben ik voor het eerst eindexamen docent en ook nog eens in mijn eentje..

 3. Wilbert van 't Klooster

  Ik doe graag mee. Ben al vele jaren eindexamendocent. Dit jaar ben ik niet in de gelegenheid om naar de examenbespreking te gaan. Dit alternatief is zeker de moeite van het proberen waard.

 4. Anja Vernooij

  Ik laat het nog even van het examen en het correctiemodel afhangen, maar afgaande op de afgelopen jaren vermoed ik dat ik mee doe.

  1. Rob van Bakel

   Bij natuurkunde is het meeste inderdaad recht toe recht aan. Maar soms heb je er zo’n vraag tussen zitten.

   (En wat wij andere jaren ook deden was delen wat voor fouten er per vraag gemaakt werden en hoe dat beoordeeld werd, beetje à la NVON.)

   1. Wilbert van 't Klooster

    En hoe nu verder? Ik heb nog niet eerder mee gedaan…

 5. John van Gulik

  Interessant initiatief.
  Voor mij de eerste keer TL examen natuurkunde.

 6. Thom Magré

  Is dit document inzichtelijk? ik loop tijdens het nakijken tegen enkele vragen aan…

Comments are closed.