Grote Vragen

Een week geleden waren een collega en ik op het lerarencongres bij de workshop van Dick van der Wateren over het stellen van Grote Vragen.
Het doel van het stellen van Grote Vragen is om uit te gaan van de nieuwsgierigheid van onze leerlingen. Dick heeft een stappenplan gedeeld hoe je met de klas kunt komen tot grote vragen rond een thema.
Ik vond dit zo’n mooi idee dat ik het meteen donderdag in mijn eigen lessen ben gaan toepassen (toevallig startte ik met klas 3 en 4 met een nieuw thema). Je hebt voor tenminste een blokuur nodig om tot gezamenlijke vragen te komen. In klas 3 verliep dit een stuk beter dan in klas 4 (kan ik niet verklaren). Met klas 4 ben ik na een lesuur gestopt met deze werkvorm, omdat de respons uit de groep niet overal even groot was.
In klas 3 heeft het mooie resultaten opgeleverd. De drie Grote Vragen rond het thema “elektriciteit” zijn:

1. Hoe ontstaat elektriciteit?
2. Is elektriciteit alleen op aarde?
3. Hoe snel is elektriciteit?

Er was nog een andere mooie vraag, maar deze heeft de top 3 helaas niet gehaald: “Welke kleur heeft elektriciteit?”

Vraag 1 heb je nodig om vraag 2 te beantwoorden en ik kijk hier al echt naar uit. Bij dit thema moeten leerlingen ook bepaalde vaardigheden leren, zoals berekeningen, anders had ik de methode volledig los durven laten. Ik geloof namelijk dat leerlingen naar aanleiding van deze vragen zo veel over elektriciteit leren dat de kerndoelen voor het grootste gedeelte gedekt worden.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |

1 Comments

Comments are closed.