Update trapmodel

VONC-trapmodel-klein
Klik om naar PDF trapmodel te gaan

Van alle methodes en producten die we bij leerarrangement 2 gebruikt en gemaakt hebben, zie ik het nut. De vergelijking en analyse van Instructional Design Models, de concept map effectiviteitsvergelijking van interventies, de curriculumanalyse, bezoek aan de innovatieve school en het omschrijven van een IDM naar aanleiding van de reader over differentiatie.
Alles…
Behalve het trapmodel. Waarom moet er onderscheid gemaakt worden in niveau’s, waarom moet daar waarde aan gehecht worden, waarom moet alles in het onderwijs normatief? Dit leerarrangement begon heel breed, maar door voorwaarden en kaders wordt de innovatie beperkt. Ik vraag me ook af of de ontwerpen kwalificeren voor uitdagend onderwijs.

Het worstelen met het trapmodel heeft me ook naar mijn ontwerp en het doel hiervan doen kijken. Goed onderwijs is altijd voor de leerling, maar wie bedien in met mijn ontwerp? Mijn ontwerp zal docenten handvatten bieden bij het geven van constructivistische opdrachten waarbij aanspraak wordt gedaan op een aantal vaardigheden (21st century skills). Mijn ontwerp koppel ik steeds aan de leerling, maar eigenlijk is het ontwerp voor de docent. De versie van het trapmodel hierboven draagt waarschijnlijk niet zo veel bij aan mijn herontwerp omdat de indicatoren geënt zijn op de leerlingen. Ik ga denken over verschillende niveau’s die relevant zijn bij mijn ontwerp voor docenten.

| Leraar natuurkunde | vmbo-TL | 2College Jozefmavo |

2 Comments

  1. Pingback: Doelbepaling | Meneer van Bakel

Comments are closed.