Doelbepaling

In de aanloop naar mijn pitch kreeg mijn herontwerp al aardig vorm. Alleen de doelbepaling wilde niet lukken, mogelijk past de vorm van een trapmodel niet zo goed. Toch is het belangrijk te kunnen meten of het herontwerp de beoogde doelen zou kunnen halen. In mijn pitch gaf ik aan dat de doelbepaling indicatoren van een eventuele groei zou moeten laten zien van “eigenaarschap”, “creatief en kritisch denken” en “betekenis”. Ik heb aangegeven dat ik hier nog niet echt wist hoe ik dit in mijn doel bepaling zou omschrijven en expert Pedro de Bruyckere gaf me de tip om te kijken naar vragenlijsten over dit onderwerp. Behalve dat domeinen hier in aangegeven worden, zie je in de vragen hoe zij bepaalde indicatoren omschrijven.

Het begrip “eigenaarschap” waar ik op doel in mijn herontwerp is “Promotive Psychological Ownership”. En hiervoor zijn vragenlijsten, zelfs naar het Nederlands vertaald. Top. Onderdelen van psychologisch eigenaarschap zijn: competentie, toerekenbaarheid, gevoel van verbondenheid en vooral: identificeren met de opdracht.
Dit leidt tot de volgende trap:

Eigenaarschap

0. Geen eigenaarschap: “Ik moet deze opdracht doen”
1. De leerling is overtuigt dat hij de capaciteiten heeft deze opdracht aan te kunnen: “Ik kan deze opdracht”
2. De leerling ervaart interne locus van causaliteit: “Mijn inzet heeft invloed op het resultaat”
3. De leerling neemt actief verantwoordelijkheid op zich: “Ik wil deze opdracht goed uitvoeren”
4. De leerling identificeert zich met de opdracht: “De uitvoering van deze opdracht zegt iets over mij”
(Avey, Avolio & Crossley, 2009)

In mijn pitch heb ik al gezegd dat het concept “betekenisvolle opdracht” heel nauw verbonden is met “eigenaarschap”; als een leerling zich identificeert aan een opdracht, zal de opdracht betekenis hebben voor de leerling. Deze twee concepten wederkerig.

Betekenis

0. Geen persoonlijke betekenis: “Ik doe deze opdracht niet voor mijzelf.”
1. Begrip: “Ik weet wat het nut van deze opdracht voor mij”
2. Invloed: “Het maakt uit of ik deze opdracht doe”
3. Persoonlijke groei: “Door deze opdracht ontwikkel ik me”
(Steger, Dik & Duffy, 2012)

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |