MLI tussenstand II

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag …

Afgelopen week stond volledig in het teken van de MLI.
Maandag heel vroeg naar Eindhoven om mijn kennisdialoog op mijn school en de logistiek van stap 3 van mijn LA5 interventie voor te bereiden. ’s Avonds had ik eigenlijk geen rol op de studie… totdat ik als observator bij een oefengesprek aangaf dat ik het ook niet beter kon en voor de klas gevraagd werd.
Dinsdag vroeg naar mijn eigen school, feedbackformulieren verdelen over sectorwerkstukken, interventie begeleiden in de tweede interventiegroep (de schoolfotograaf kwam tussendoor -argh-), powerpoint voor mijn kennisdialoog op de juiste plek klaarzetten. ’s Middags kwam Mijke mijn kennisdialoog observeren. Mijke vond mijn kennisdialoog voldoende omdat ik mijn doelstelling gehaald heb, persoonlijk vind ik mijn kennisdialoog onvoldoende.
Woensdag heb ik nog een interventiegroep begeleid, dit verliep perfect, ik ben zóóó benieuwd naar de resultaten van mijn praktijkonderzoek. Met enkele collega’s gereflecteerd op mijn kennisdialoog, heel fijn om door een andere bril naar mijn kennisdialoog te kijken. Er zijn zeker goede dingen bereikt.
Donderdag vroeg naar Breda om de kennisdialoog van Mijke te observeren. Wat leuk om te observeren, de energie van de groep, het is leuk om op de achtergrond te blijven en ik kon mijn glimlach niet onderdrukken.

Leerarrangement 5

Yes mijn onderzoeksvoorstel is goedgekeurd! Mijn onderzoek loopt, mijn collega’s zien al positieve neveneffecten, maar ik ben benieuwd naar de absolute resultaten. Ik weet echt niet wat de opbrengst zal zijn, omdat ik een interventie groep heb die peerfeedback geeft en krijgt, een interventiegroep die alleen peerfeedback krijgt en daarnaast een controlegroep.
Mogelijkheden:
1 > 2 > c
1 > 2 = c
1 = 2 > c
1 = 2 = c
2 > 1 > c (deze lijkt me onwaarschijnlijk, maar is zeker een optie)

Over twee weken is mijn nameting en dan zal de data eens grondig door SPSS gehaald worden. De voormeting staat er al in en mijn ontworpen instrument heeft een cronbach alpha van 0,819 (N=124). Ik weet wat de cronbach alpha wel en niet aangeeft en wat de sterke en zwakke punten zijn, maar toch voor een zelf ontworpen instrument vind ik dit een opsteker voor mijn onderzoek.
Er zijn vier momenten waarop leerlingen elkaar peerfeedback geven. Deze week was het derde moment en de eerste keer dat er op zo veel werk feedback werd gegeven. Dat was een organisatorische uitdaging. Niet alles verliep goed: twee groepjes uit groep 2 hebben geen feedback terug gekregen en schijnbaar wel ingeleverd en bij een van de groepen uit interventiegroep 1 onderbrak de schoolfotograaf het geven van feedback.

Leerarrangement 3

Maandagavond werd ik uitgenodigd om een gesprek te voeren met een begeleider en medestudent terwijl de rest van de klas meekeek. Ik had al geen vertrouwen in mijn eigen kunnen, maar nu moest ik ook nog voor de groep. Ik mocht gelukkig wel het gesprek op pauze zetten en de groep om hulp vragen. Ik heb veel geleerd van dit gesprek, het is me heel duidelijk geworden waar mijn leerpunten zitten, ik heb concrete feedback en ik heb gezien dat slechts enkele medestudenten mij de juiste hulp konden geven -de rest worstelt net zo erg als ik-.
Kennisdialoog op school: Flexibiliteit is een kracht van mij, ik kan snel schakelen. Dinsdagochtend wist ik nog niet waar ik mijn kennisdialoog zou houden. Dinsdagmiddag was er eerst een presentatie over de nieuwbouw en deze was in de aula, aansluitend heb ik ook in de aula mijn kennisdialoog geleid. Dit was niet verstandig, enkele klassen moesten tussen de presentatie van de nieuwbouw en de kennisdialoog door de aula naar hun kluisje. Hierna druppelde nog enkele leerlingen door de kennisdialoog heen. Dit zorgde voor ruis. Daarnaast heb ik niet alle collega’s kunnen betrekken bij de dialoog. Sommigen konden zich er niet toe zetten. Ik vond de opbrengst van de dialoog onvoldoende, omdat ik niet iedereen in de juiste mindset kreeg, niet iedereen participeerde en ik had gehoopt dat de opbrengst van deze kennisdialoog groter was geweest: eenduidige overeenstemming rondom het begrip “eigenaarschap” wat in onze nieuwe visie staat. Achteraf heb ik van veel collega’s complimenten gekregen voor de wijze waarop ik de dialoog leidde, voor het feit dat echt met elkaar praten zo waardevol is en dat we dit vaker moeten doen. Na de kennisdialoog zag je meteen verschillende mensen in kleinere groepjes met elkaar doorpraten. Het is duidelijk dat deze kennisdialoog een zaadje geplant heeft. Dit waren alleen de collega’s die mee hebben gedaan met de dialoog, de andere waren snel weg.
Sommige collega’s blokkeerde en schoten in hun weerstand, dat raakte mij, een stukje weerstand bij mijzelf… ik vind een visie op onderwijs belangrijk, ik vind de richting die onze school op gaat belangrijk. Ik vind er echt iets van dat sommige collega’s dit niet belangrijk vinden en gewoon door willen werken. Dat zij hun tijd uitzaten bij de kennisdialoog raakt mij omdat ik bepaalde waardes heb.
Ik wil eigenlijk niet oordelen over mijn collega’s en iedereen de ruimte geven voor hun eigen waardes en zeker niet die van mij opleggen. Ik ben benieuwd naar de waardes van mijn collega’s die niet participeerde in de kennisdialoog. Ik kan mij hier namelijk niet in verplaatsen, maar weet zeker dat zij een valide motivatie hebben. Dit is een mooi onderwerp voor een persoonlijk gesprek.

Forward zelfreflectie

Ik heb alles afgerond uit het eerste leerjaar. Op dit moment loop ik bij met LA3. LA4 begint na de kerstvakantie. De dataverzameling van mijn praktijkonderzoek is over drie weken voorbij. Ik krijg steeds meer vertrouwen in het feit dat ik de MLI ook daadwerkelijk in twee jaar af kan ronden. Het skills-assessment van LA3 vind ik wel heel spannend!!!!

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |

2 Comments

Comments are closed.