Analyse video met/zonder storytelling

Analyse video met/zonder storytelling

In het bericht 3e wet van Newton schreef ik het volgende:

Dit is mijn tweede video waar ik echt gebruik maak van storytelling. Ik heb veel aandacht besteed aan audio- en video-kwaliteit. Ik ben benieuwd of leerlingen graag naar zo’n video kijken of dat ze liever naar een recht-toe recht-aan video kijken waar verteld wordt waar het op staat.

Ik heb zelf maar 26 leerlingen die van deze video gebruik maken en het is veel vaker bekeken. Ik kan niet toetsen of het leereffect van de video met verhaal beter is dan van een instructie-video, maar vanuit YouTube analytics kan ik wel het volgende vertellen over de video:

Loyaliteit

  • In het begin blijven meer mensen kijken;
  • er zijn minder afhaak momenten, de curve daalt geleidelijk;
  • gemiddeld wordt er relatief ±12% langer naar de video gekeken;
  • de instructievideo zit na 30 seconde op ongeveer 60%, de verhalende video pas na 70 seconde.

Dat er relatief langer gekeken wordt, kan te maken hebben met de lengte van de video. Echter wijkt de vorm van de curve duidelijk af van de meeste van mijn video’s. Het punt waarop nog 60% van de kijkers over is, duurt absoluut wel 2x zo lang.
Wat mij daarnaast vooral opvalt is de kijkersloyaliteit, die is meestal rond de 50%. Dit alles geeft aan dat er liever naar een verhalende video gekeken wordt, dan naar mijn andere video’s.

Een andere vraag was of storytelling meer aan zou sluiten bij meisjes dan bij jongens. Daar kan geen eerlijk antwoord op geven worden. Ik denk dat deze video met actie meer jongens aan zal spreken dan meisjes. De demografie van YouTube analytics geeft hier ook geen goed antwoord op, veel leerlingen kijken namelijk op de computer van hun ouders.

Ik vind het veel interessanter wat het echte leerrendement zal zijn: Wordt de derde wet van Newton echt begrepen? Zelfs wanneer de 3e wet van Newton in het hoger onderwijs behandeld wordt, interpreteren veel studenten deze verschijnselen op een eigen manier die meer overeen komt met hun dagelijkse ervaring (diSessa, 1982; White, 1983).
Ik geloof dat het rendement met behulp van deze video hoger ligt, al vrees ik het deel dat de derde wet van Newton echt begrijpt als nog erg laag zal zijn.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |