Mini-blog: Mentor en vader

De titel had ook kunnen zijn werk & privé.

Ik ben al jaren mentor van een 4e klas. De introductieactiviteit is een reis. Ik vind het belangrijk om als mentor bij deze groepsactiviteit te zijn, net zoals ik het examenfeest belangrijk vind om bij te zijn. Dit is een persoonlijke beroeps-waarde van mij. Deze beroepswaarde verschillen per persoon en wil ik zeker niet anderen opleggen of alleen maar het gevoel geven dat ik dat wil.

Maar deze waarde staat onder druk. Hoeveel levert mij deze investering op en hoeveel kost het me? Als vader van 3 laat ik het thuisfront door onmogelijke hoepels springen, zeker nu dit jaar opa & oma op vakantie waren waar geen beroep op gedaan kon worden. Kinderen naar de voorschoolse opvang, na school vaker naar de opvang. De jongste een dag extra. De middelste niet naar training. En mijn vrouw die haar benen onder haar lijf uit rent.

Van de begeleiders was er dit jaar maar één mentor uit de 4e klas (ik dus…). Moet ik volgend jaar wel weer mee? Hoe zwaar wegen mijn beroepswaardes tegen mijn gezinswaardes?

| Leraar natuurkunde | vmbo-TL | 2College Jozefmavo |