Statistiek en de MLI

Waarom wordt kwantitatief onderzoek afgeraden?
Je hebt relatief grote groepen nodig…

Waarom wordt aangeraden perceptie te meten?
Absolute effecten zijn in het onderwijs lastig te isoleren…

Waarom wordt er geen ondersteuning gegeven voor statistiek?

Dieponderzoek.nl: De kloof die maar niet weggaat: kwali vs kwanti in sociale wetenschap (door Linda Duits)

Dit stuk beschrijft waarom mixed-method onderzoek in sociale wetenschappen zo belangrijk zijn. Het is jammer als het gros van de MLI studenten alleen in aanraking komt met kwalitatief onderzoek, zeker omdat evidence based onderwijs vaak gestoeld is op effectgroottes.

Ik doe het zelf wel


Ik verklap het vast, statistiek is niet moeilijk. Als het bij je type onderzoek past zou ik het zeker niet laten, zorg wel voor een goede onderzoeksopzet. Anders maak je het jezelf moeilijk (niet statistiek de schuld geven).

Rob’s stappenplan voor succesvol kwantitatief onderzoek voor de MLI-student:
0. Voorwaarde: je hebt een probleemstelling en onderzoeksvraag die het best te beantwoorden is met kwantitatief onderzoek.
1. Zorg voor een goede opzet
    1a. Zorg voor vergelijkbare groepen
    1b. Zorg dat er maar één variabele anders is
2. Zorg voor een goed instrument (het liefst een bestaand gevalideerd instrument)
3. Zorg dat je weet hoe je data in moet voeren in SPSS (benoemen van variabelen, zorg dat je een ID-string aanmaakt) Tip: YouTube
4. Doe een schaalanalyse (Cronbach’s Alpha), over de hele schaal en per subschaal, misschien moet je wel items uitsluiten van de analyse.
    4a. Optioneel: zoek outliers met behulp van een boxplot, zeker leerlingen begrijpen misschien sommige vragen niet, of hebben de lijst niet serieus ingevuld.
5. Werk met composietscores, maak een gemiddelde over de hele schaal, of per subschaal.
6. Controleer of je groepen vergelijkbaar zijn (Levene’s test zit automatisch in sommige analyses)
7. Doe je analyse (frequency chart / T-test / ANOVA)
8. Rapporteer in 3 stappen
    8a. beschrijf wat je gedaan hebt
    8b. noem de resultaten (getallen)
    8c. omschrijf het resultaat (niet interpreteren)

SPSS is voor de meesten MLI-studenten een nieuw stukje software, en SPSS heeft nogal veel functies, maar een stukje zelfregulatie (YouTube, maar echt, alles staat op YouTube) en alles komt goed. Met stap 1 maak je het jezelf gewoon veel makkelijker, er zijn namelijk wel trucjes om hier omheen te werken, maar liever heb je recht toe recht aan statistiek. Bij stap 2 moest ik helaas helemaal zelf een vragenlijst maken, Baarda beschrijft prima hoe je validiteit kunt borgen, maar ik moet zeggen dat ik heel blij was toen ik zag dat mijn alpha groter dan 0,8 was. Stap 5 is om te zorgen dat je op een aggregatieniveau werkt waarbij je daadwerkelijk iets kunt zeggen over je onderzoeksvragen. Stap 6, hopelijk is stap 1a goed genoeg, maar hier even je statistische bewijs dat er geen significante afwijking tussen de groepen is. Bij stap 7 had ik een repeated measures ANOVA met drie interventie groepen. En voor stap 8 heb ik veel gebruik gemaakt van de site hieronder. Let wel op, wij maken bij de MLI onderscheid tussen resultaten en conclusie, dus nog niet interpreteren bij de resultaten (dat doet de site wel).
http://statistics-help-for-students.com/ (en dan kijken bij report).

Succes.

Ik heb zelf een video gemaakt van stap 4a t/m 7 voor mijn analyse.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |